2009. július 25., szombat

"a Lélek a pusztába vitte"


Jézus megkísértése
Akkor a Lélek elvezette Jézust a pusztába,
hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel
böjtölt, végül megéhezett. Odajött hozzá a kísértő és ezt mondta
neki: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek legyenek
kenyérré."
"Írva van:
'Nem csak kenyérrel él az ember,
hanem minden igével,
amely az Isten szájából származik'" {MTörv 8,3}.
Akkor magával vitte őt az ördög a szent városba, odaállította a templom ormára 6 és azt mondta neki: "Ha Isten Fia vagy, vesd le
magadat! Mert írva van:
'Angyalainak parancsolt felőled:
a kezükön hordoznak téged,
hogy kőbe ne üssed lábadat'" {Zsolt 91,11-12}.
Jézus ezt mondta neki:
"Az is írva van: 'Ne kísértsd az Urat,
Istenedet'" {MTörv 6,16}.

Azután magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ összes országát és azok dicsőségét, majd azt mondta neki: "Ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem."
"Távozz, Sátán! Mert írva van:
'Uradat, Istenedet imádd,
és csak neki szolgálj'" {MTörv 5,9; 6,13}.

Akkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak neki. (Mt.4,1-11)


Mi is kimentünk a pusztába... néhány kép alább...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése