2009. május 31., vasárnap

II. János Pál pápa: A Szentlélek ajándékai

II. János Pál pápa elmélkedései a Szentlélek ajándékairól

A Szentlélek első és legnagyobb ajándéka a bölcsesség, amely a Magasságból kapott fény: különleges részvétel Isten misztikus és fennséges ismeretében.

Ebből a magasabb szintű bölcsességből egy újfajta, szeretettel átitatott megismerés fakad, amelynek segítségével a lélek közelebb kerül az isteni dolgokhoz.

A bölcs tudás emellett megadja nekünk azt a különleges képességet, hogy az emberi dolgokat Isten fényességében, az ő mércéjével mérjük. Ez az ajándék megvilágosítja a keresztény embert, aki így beleláthat a világ dolgaiba. A teremtés valódi értékeit senki más nem képes úgy felismerni, mint az, aki Isten szemével néz a világra.

Az értelem, vagyis az intellektus szó a latin „intus legere” kifejezésből ered, ami azt jelenti, beleolvasni valamibe, vagyis valaminek a lényegébe hatolni, teljes mélységében megérteni.

A Szentlélek fénye, miközben tökéletesíti az isteni dolgok megértését, egyre világosabbá és mélyrehatóbbá teszi tekintetünket, amellyel az emberi dolgokat szemléljük. Neki köszönhetően jobban látjuk a teremtett világba beleírt isteni jeleket. Felfedezzük, hogy az események mögött, amelyek átszövik az emberi történelmet, nem csupán földi indítékok állnak. És végül eljutunk addig, hogy úgy gondolkodunk a jelenünkről és a jövőnkről, mint a próféták: ezek az idők jelei, ezek Isten jelei!

A tudomány segítségével az ember felfedezi a teremtés teológiai értelmét, és a dolgokban Isten, vagyis az igazság, a szépség és a végtelen szeretet, bár valós és igaz, mégis korlátozott megnyilvánulását látja.

A tudomány által megvilágosodott ember megérti azt a végtelen távolságot, amely a teremtett dolgokat elválasztja Teremtőjüktől; felismeri korlátozottságukat, és a bennük rejlő veszélyt, ha bűnös módon, rosszra használják őket. Az ember szomorúan döbben rá gyarlóságára. Ezután sokkal nagyobb lendülettel és bizalommal fordul afelé, aki egyedül képes oltani gyötrő szomját a végtelen után.

A ma embere a válság számos jelével és az igazi értékek körüli általános bizonytalansággal szembesülve óriási szükségét érzi annak, amit a lelkiismeret helyreállításának szoktak nevezni. Szükségét érezzük annak, hogy semlegesítsünk azokat a romboló hatásokat, amelyek rátelepszenek a szenvedélyek dúlta emberi lélekre, s helyükre egészséges, pozitív gondolatokat ültessünk.

Az erkölcsi megújulásra való törekvésben az Egyháznak élen kell járnia.
A jótanács ajándéka úgy működik az ember lelkiismeretében, mint egy friss szellő: megsúgja neki, mi szabad, mi illő, mi a leginkább érdemes a lélek számára. Így lesz a lelkiismeret az az ép szem, amelyről az evangélium beszél (Mt 6,22).


Korunkban oly sokan magasztalják a testi erőt, hogy akár az erőszak legszélsőségesebb megnyilvánulásait is elfogadják. Valójában az ember saját gyengeségét tapasztalja meg minden nap, különösen a lelkiek és az erkölcs terén, amikor enged belső szenvedélyeinek, környezete nyomásának.

Azért, hogy ezeknek a hatásoknak ellen tudjunk állni, szükségünk van az erősség erényére, amely a négy sarkalatos erény egyike. Az erősség annak az erénye, aki nem köt kompromisszumot kötelessége teljesítésében.
Ennek az erénynek kevés hely jut abban a társadalomban, amelyben az engedmények és az egyezkedések gyakorlata, a visszaélés és a keménység uralja a gazdasági, társadalmi és politikai kapcsolatokat. A félénkség és az agresszivitás az erősség hiányának két formája, amelyekkel gyakran találkozunk az emberek magatartásában, és szomorúan tapasztaljuk, hogy aki gyönge és alázatos a hatalmasokkal szemben, arcátlan és hatalmaskodó a védtelenekkel.
Az erősség erkölcsi erényének ma talán nagyobb szüksége van a Szentlélek támogatására, mint eddig bármikor.A jámborság ajándékával a Szentlélek a testvérek iránti szeretet képességét újítja meg a hívőben, szívét Krisztus Szívének szelídségében részesíti.

A jámborság ajándéka kioltja a szívben a feszültség és a megosztottság izzó tűzfészkeit: a keserűséget, a haragot, a türelmetlenséget; s helyettük a megértés, a türelem, a megbocsátás érzéseit táplálja. Ebben az ajándékban gyökerezik az az új emberi közösség, amely a szeretet kultúráján alapul.A Szentírás azt mondja: „a bölcsesség kezdete az Úr félelme” (Zs 111[110],10; Péld 1,7). De miféle félelemről van itt szó? Bizonyára nem az „Istentől való félelemről”, amely arra késztet, hogy meneküljünk gondolatától, emlékétől, mint olyasvalakitől, akinek személye felzaklat és nyugtalanít.

A Lélek ajándékozta félelem valódi jelentése nem a gyáva félelem.

A hívő ember „bűnbánó lélekkel” és „töredelmes szívvel” (vö. Zs 51[50],19) áll Isten elé, jól tudva, hogy „félve–remegve” kell munkálnia üdvösségét (Fil 2,12). Ez azonban nem irracionális félelmet, hanem felelősségérzetet és a törvényhez való hűséget jelent.

A képek forrása: lava.nationalgeographic.com (Maria Stenzel,James P. Blair), further.sourceforge.net, adayinthelife.altervista.org, www.urbin.net, www.marcosanti.it
(Forrás: Magyar Kurír)

„Krisztussal ezer esztendeig” – Pünkösdi búcsú Csíksomlyón


443. alkalommal gyűlt össze Csíksomlyón több százezer ember, hogy részt vegyen a búcsún. A helyi idő szerint 12.30-kor kezdődött ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be. A búcsú különlegessége, hogy idén számos magyar településen mutattak be szentmisét a csíksomlyóival egy időben.
(Forrás: Magyar Kurír)

A sötét lovag (The Dark Knight)


SG.hu Sötét lovag - minden idők legjobb filmje?
PORT.hu - A sötét lovag (The Dark Knight)

Két mese...


"A halott menyasszony igazából egy romantikus mese, annak minden tipikus kellékével és kliséjével együtt, no meg egy jókora csavarral, ami máris feje tetejére állítja a műfajt."
(Forrás - SG.hu A halott menyasszony, Burton újabb bábhorrorja)
PORT.hu - A halott menyasszony (Corpse Bride)


PORT.hu - Coraline és a titkos ajtó (Coraline)

Bűvészek, megtévesztés...


"Ugyan már. Komolyan azt akarják nekünk bemesélni, hogy éppen egyszerre jutott eszébe a hollywoodi producereknek hogy két, a viktoriánus korban (Angliában es a Monarchiában) játszódó, tehát kosztümös bűvészes filmet forgassanak - ráadásul mindkettőt irodalmi alapanyagból? Bár az Edward Norton főszereplésével forgatott Illuzionista több szempontban is felülmúlja a Hugh Jackman és Christian Bale nevével fémjelzett Tökéletes trükköt, mégis ez utóbbi számíthat inkább a közönség elismerésére, hiszen könnyebben fogyasztható és valódi állkoppanásokat ígér minden promójában, előzetesében."
(Forrás - SG.hu A tökéletes trükk - Úgy átvernek, hogy koppan az állad)
PORT.hu - A tökéletes trükk (The Prestige)


PORT.hu - A mágus (The Illusionist)

Miyazaki Hayao


"Miyazaki legnagyobb érdeme, hogy munkáiban egy keleti kultúrkörben érlelődött életbölcselő, emberiség közös nyelvén megszólalni képes, komplex fabuláira lelhetünk. A lassan hatvanötöt betöltő anime-direktor az, mint a magyar népmeséknek Benedek Elek volt; a világnak küldött humanista üzenetei egy-egy történeten keresztül örök igazságok közvetítői. (...)

A Vándorló Palota az első perctől csillámport fúj az ember szemébe és olyan varázslatos utazást kínál, amit mozgóképen ritkán tapasztal, inkább olvasmányélményei által ismer az ember."
(Forrás - SG.hu Miyazaki ajándéka a világnak: a Vándorló Palota)

PORT.hu - A Vándorló palota (Hauru no ugoku shiro)

És Miyazaki Hayao egy korábbi remek alkotása...

PORT.hu - Chihiro Szellemországban (Sen to Chihiro no kamikakushi)

Ismerős Arcok - Mennyit ér ?

"Mennyit ér, aki nem tud, csak tudni vél?
Mennyit ér, aki korlátok nélkül él?
Mennyit ér, aki úgy fordul, mint a szél?
Mennyit ér, aki kér csak, de adni fél?"
(Forrás: zeneszöveg.hu)
"Attól vagy ember, hogy különb tudsz lenni
És felismered a rosszat s a jót."

István, a király - Oly távol vagy tőlem

"Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge!
Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre"
(Forrás: zeneszöveg.hu)

Orchidea

Egy gyönyörű orchideával bővült a képtár, ami itt megtekinthető:

Pünkösdvasárnap


"Mikor elérkezett Pünkösd napja, mindannyian együtt voltak, ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. (...)" (ApCsel 2,1-11 - Igenaptár)

"(...) A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a Lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. És az erőmegnyilvánulások is különfélék, de Isten, aki mindezt mindenkiben cselekszi, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. (...)" (1Kor 12,3b-7.12-13 - Igenaptár)„Békesség nektek! (...) „Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20,19-23 - Napi evangélium)Jöjj, Szentlélek,
áradj szét bennem!
Békét hozó viharoddal
töltsd be a lelkem!
Tégy követeddé.
hogy áradjon az Élet;
hisz Te vagy az egyetlen,
ki belülről éltet.
(Simon András)Fodor Ákos
Templomtorony

égbe vert szög

2009. május 30., szombat

Béke

"Mindennek vége, vége.
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke."
(Ady Endre)

2009. május 29., péntek

Reményik Sándor: Akarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

A vágyak idomítása

Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél.

Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni éppoly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni.

Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga.

Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely szörnyetegét, irtózattal visszalöki a homályba; ezentúl a szörny még-nyugtalanabb és lassanként megrepeszti a falat. Ha meglátod egyik-másik szörnyedet, ne irtózz és ne ijedj és ne hazudj önmagadnak, inkább örülj, hogy felismerted; gondozd, mert könnyen szelídül és derék háziállat lesz belőle.

Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jók; becézett, vagy elhanyagolt tulajdonságaid rosszak.

(Weöres Sándor A teljesség felé)

Pilinszky János


Négysoros

Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyósón a villanyt.
Ma ontják véremet.


Itt és most

A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.Átváltozás

Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.

Szólások...

Eddig jó. - mondta a zuhanó optimista a második emeletnél.

Miért van a mókusnak hátul a farka? Mert a mókus elől van

Te is skizofrén vagy? -Igen. -De jó akkor má négyen vagyunk

Mikor szelíd a kannibál? Ha a tenyeredből eszik!

Nem szenvedek elmebetegségben. Minden percét élvezem.

A legrosszabb dolog a világon az, amikor a hülyeség szorgalommal párosul.

Nekem úgy tűnik, az élet elég hosszú, csak nem elég széles.

Csak egyszer vagyunk fiatalok, utána már más mentséget kell találnunk.

Ez most már örökké jó lesz egy darabig.

Olyan sokoldalú vagyok, hogy az már majdnem gömb.

Az élet folyamatos harc. Délelőtt az éhséggel, délután az álmossággal.

Ha nem volna amnéziám, tudnám miért van ez a "dézsá-vü" érzésem.

Olyan bizonytalan vagyok. Vagy mégsem?

Reggelizni mentem. Ha nem jövök meg 12.30-ra, akkor ebédelni is

Amikor megszülettem, annyira meglepődtem, hogy másfél évig meg se szólaltam.
(Gracie Allen)

Ha megéred a százat, akkor megúsztad. Nagyon kevesen halnak meg százéves koruk után.
(George Buns)

Lackfi János: Érintkezési pontok

Aznap reggel munkába indulva,
ahogy a szűk előszobában
nehéz táskámmal imbolyogtam,
miközben a kölyökkutya
kajlán ott kajtatott keringett furakodott
a lábam és az ajtó,
az ajtó és a táska,
a táska és a lábam,
a lábam és a lábam
közötti térben,
szorult helyzetemben
ráhúztam a kutya lábára a vasajtót,
nyalogatta is még délután sokáig,
de azt én már nem láttam,
te mesélted utólag.
Hajnalban keltél aznap is,
előbb megsétáltattad a kutyát,
aztán lezavartad a reggeli hajrát,
jutott uzsonna minden uzsonnás-zacskóba,
reggeli minden gyomorba,
füzetek könyvek csekkek igazolások minden táskába,
aláírások minden üzenő-füzetbe,
előre kiszámolt kiránduláspénz a borítékba,
gyerektest minden kabátba,
és most a kimerültségtől az asztalra borulva elaludtál,
a kutya vinnyogására felriadtál rémülten kiszaladtál,
hallottad, ahogy dühödten becsapom az ajtót,
láttad távolodó sziluettemet a drótüvegen át.
Nem tudtad, mindez miért,
aminthogy nem tudtam én sem,
mondtál valamit,
de a szavakat elnyelte az ajtó,
pedig vártam, esetleg kinyitod, utánam jössz,
magyarázatot kérsz és adok a drótüveg túloldalán.
De nem. Végig ez járt fejemben, míg a kormányt tekergetve
magam mögé göngyöltem a környék dombjait,
tarlót sárga fákat trágyahalmot,
szétesett, kusza boglyát, s egy időtlen idők óta
a mezőn kallódó, mind jobban földbe süllyedő furgont,
ez járt fejemben tanítás közben, megbújt a diákarcok
mögötti térben, most azt hiszed,
direkt húztam rá az állat mancsára azt az ajtót,
csak mert a kutya hozzád tartozik,
te akartad álmodtál róla gyerekkorod óta,
te foglalkozol vele eteted tanítod,
jutalmazod ölelgeted szeded nejlonzacskóba a kertben a piszkát,
a te hangodnak engedelmeskedik igazán,
mindinkább azt hittem, azt hiszed, a te lábadra
akartam ráhúzni igazán azt az ajtót,
azt akartam, neked fájjon te vonítsál,
vádoltalak magamban,
vádoltam magamat.
Tudtam, csak a könnyű, belül üreges
szürke műanyag telefonkagylót kellene felemelnem,
levegőben ringatózna közben a harmonikaszerű zsinór,
könnyebb lett volna felemelnem azt a kagylót,
mint így cipelnem egész nap ezt a téglával
teli láthatatlan tengerészgyalogos-zsákot,
de tudtam azt is, a telefonkagyló titokzatos fémötvözettel
telt meg belül, felemelni nehezebb bárminél.
Tele volt az a zsák ostoba bosszúvággyal önkínzó fájdalommal,
csak még egy kicsit hidd azt, hogy direkt volt,
míg el nem mondom, nem direkt,
tele volt az a zsák kettőnk szétválogathatatlan nyavalyáival,
súlya estére annyira összetörte
csontom inaim húsomat,
hogy eldőlök, ha neked nem támaszkodhatom
a drótüveg vasajtó belső oldalán,
és testemből kimegy az áram, ha nem kereshetem meg
szájammal az érintkezési pontokat
a nyakadon az orrodon
a homlokodon a szájadon
a lehunyt szemhéjadon."Ha az emberek jobban ki tudnák elégíteni az érintés iránti szükségleteiket, valószínű, hogy nem követnének el annyi agresszív cselekményt." (Virginia Satir)

"Napi négy ölelés kell a túléléshez, nyolc a szinten maradáshoz és tizenkettő a gyarapodáshoz." (Virginia Satir)"Érezni az érintést... Annyira hiányzik az érintés, hogy egymásnak ütközünk, csak hogy érezzünk valamit." (Ütközések c. film)

2009. május 28., csütörtök

Nem akarok hinni...

Johannes Langer
Nem akarok hinni...

Nem akarok hinni a cenzúra Istenében,
korlátozások, parancsok Urában,
a lelkem rejtett zugait kiforgató ádáz tekintetben.
De hinni akarok a sokféle szín egyetlen táncában:
egy véget nem érő örömünnepben.
Nem akarok hinni abban az Istenben,
aki elrabolja tőlünk a szerelmet,
aki tenyerét szánkra tapasztja, és tönkreteszi minden örömünket.
De hinni akarok abban az Istenben, aki
- túlcsordulván a boldogság szenvedélyétől -
gyönyörrel és gyöngédséggel teli testünket adta nekünk.
Nem akarok hinni a sarkos definíciók Istenében,
az örök titkot megfojtó skatulyákban.
De hinni akarom, hogy Isten érint meg általad;
az Ő közelségét érzem csókodban, mosolyodban.
Nem akarom hinni, hogy a szerelem önámítás,
hogy a barátságban bízni nem lehet,
hogy minden szó hazugság csupán.
De hinni akarom, hogy a boldogságot csak együtt érhetjük el -
a szeretet útján.
Nem akarok hinni az ököljogban, a fegyverek igazában,
a hatalmaskodók hatalmában.
De hinni akarok az új emberben, Isten saját álmában,
új mennyben és új földben, ahol otthonra lel az igazság.
Nem akarok hinni az öregkor könyörtelen magányában,
az ifjúkor bálványozásában,
egy felszínes világban.
De hinni akarom:
ahol emberek szeretik egymást,
ott Te közelítesz felénk csodálatos erőddel,
Uram.

(Forrás: SzePi)

F1 baleset

"Nagyon durva F1 baleset történt, a Button súlyosan megsérült, ki is
esett." Kép az esetről itt.

:-)

- Mi van, ha a sündisznó nem megy iskolába?
- Sünnap.

- Mi az? Bükkfán ül és fütyül?
- Eltévedt fűzfánfütyülő.

A természet igazságos: aki vak, az jobban hall, aki süket az jobban
lát, akinek rövidebb az egyik lába, annak hosszabb a másik.

- Mi van az idegbeteg ló lábán?
- Pszichopata.

- Mennyi az ember átlagos alvásigénye? Csak még öt perc...

Két diszjunkt halmaz galériát nyit. Bejön egy vevő. - Jó napot
kívánok, Dürer képet szeretnék vásárolni. - Sajnáljuk, de metszetekkel
nem foglalkozunk.

A varangyos béka egy útkereszteződéshez ér. A jelzőtáblán ez áll:
-balra a szépek,jobbra az okosak. A béka megszólal:"Most szakadjak
ketté?".

- Mi a különbség a teológus és a geológus között?
- Ég és föld.

- Részvétem! Hallom el kellett temetnie a feleségét!
- Mit csináltam volna, ha már meghalt?

- Hogy lehet kákán csomót keresni?
- Olcsón megveszed és drágán adod el.

- Hogyan lehet megkülönböztetni egy lovat és egy vizilovat?
- Mindkettot odaállítod egy fa mellé, és amelyik felmászik az a mókus

- Mi az egér?
- Az elefánt japán változata.

- Hogyan lehet felismerni egy tűzoltót Pesten, civilben, egy tömött buszon?
- Nagyon nehezen.

- Miért nem kap az etióp kisgyerek ajándékot a Mikulástól?
- Mert aki nem eszik rendesen, az ajándékot sem kap.

- Mi volt a rövidlátó utolsó mondata?
- Uram, ön mindig bundában szedi a málnát?

- Reggel felhúzzuk, délben megesszük, éjjel alszunk benne, mi az?
- Cipo, ebéd, ágy.

Mindennek megvan a maga órája

Mindennek megvan a maga órája,
és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében.
Ideje van a születésnek
és ideje a halálnak,
ideje az ültetésnek
és ideje a kiszakításnak.
Ideje van az ölésnek
és ideje a gyógyításnak,
ideje a lebontásnak,
és ideje az építésnek,
Ideje van a sírásnak,
és ideje a nevetésnek,
ideje a gyásznak és ideje a táncnak.
Ideje van a kő szétdobálásának,
és ideje a kő összeszedésének,
ideje az ölelkezésnek, és ideje
az ölelkezéstől való tartózkodásnak.
Ideje van a keresésnek
és ideje az elveszítésnek.
ideje a megörzésnek
és ideje az eldobásnak.
Ideje van az eltépésnek,
és ideje az összevarrásnak,
ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.
Ideje van a szeretetnek,
és ideje a gyűlölködésnek,
ideje a háborúnak, és ideje a békének.
Mi haszna van az embernek
a fáradságból?
Néztem azt a vesződséget, amelyet
Isten az emberek fiainak adott, hogy azzal bajlódjanak.
Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében.
A jövőt is beléjük helyezte. Csakhogy az ember
nem tudja kifürkészni Isten művét,
amelyet létrehoz kezdettől fogva mindvégig.
Úgy találtam tehát, hogy nem tehet jobbat az ember,
mint hogy örvendezzen és gyönyörködjön, amíg élete tart.
(Prédikátor könyve 3,1-12)A Time for Everything
1 There is a time for everything, and a season for every activity under heaven: 2 a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, 3 a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, 4 a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, 5 a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain, 6 a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, 7 a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, 8 a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. 9 What does the worker gain from his toil? 10 I have seen the burden God has laid on men. 11 He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men; yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. 12 I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live.

Gott hat alles im Voraus bestimmt
1 Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit: 2 geboren werden und sterben, einpflanzen und ausreißen, 3 töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen, 4 weinen und lachen, wehklagen und tanzen, 5 Steine werfen und Steine aufsammeln, sich umarmen und sich aus der Umarmung lösen, 6 finden und verlieren, aufbewahren und wegwerfen, 7 zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden. 8 Das Lieben hat seine Zeit und auch das Hassen, der Krieg und der Frieden. 9 Was hat ein Mensch von seiner Mühe und Arbeit? 10 Ich habe die fruchtlose Beschäftigung gesehen, die Gott den Menschen auferlegt hat. 11 Gott hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut; und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er eine Ahnung von dem riesigen Ausmaß der Zeiträume gegeben, aber von dem, was Gott in dieser unvorstellbar langen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen.1 12 Ich bin zu der Erkenntnis gekommen: Das Beste, was der Mensch tun kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat.

Morus Tamás imája

Uram, ha lehetséges,
adj nekem testi egészséget,
hogy ép szervekkel szolgálhassak neked!
Adj nekem Uram, egyenes lelket,
hogy lássam, mi a jó és helyes,
ne féljek a gonoszság támadásától
és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!
Adj nekem, Uram, készséges lelket,
mely sohasem unatkozik,
nem panaszkodik,
nem kesereg és nem érzékenykedik!
Segíts, hogy ne törődjem
mértéken felül azzal a valamivel,
amit „Én”-nek hívnak!
Adj Uram humorérzéket!
Segíts, hogy értsem a tréfát,
Hogy vidám legyek
És másokat is fel tudjak vidítani!

(Forrás: SzePi)

Értékes vagyMásik változat: Mese Éliről és a faemberről (Wimexek)

Haladj!

építsd föl minden éjszaka
építsd föl újra s újra
amit lerombol benned a
nappalok háborúja

ne hagyd kihunyni a tüzet
a százszor szétrúgottat
szítsd a parazsat nélküled
föl újra nem loboghat

(Kányádi Sándor: Felemás őszi ének [részlet])

---

A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt! Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs! Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!
Boldog Kalkuttai Teréz

---

A vihar miatt ne rágd magad, rád csak a hajókormányt bízták, haladj!


Rembrandt van Rijn - Vihar a galileai tengeren
(Mk 4.35)

2009. május 27., szerda

Magyar GolgotaKormorán - Magyar GolgotaCsontváry Kosztka Tivadar - Libanoni cédrus

Egy érzés...

Egy érzés, hangulat - szinte tapintható ... ...


"Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek."
(Pilinszky János)


----

...
And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence
...

- - -

...
A meztelen éjben láttam
ezernyi embert:
szóltak, de nem beszéltek,
hallottak, de nem hallgattak,
dalokat írtak, de nem énekeltek,
senki sem merte
megzavarni a csönd hangjait
...

(Simon & Garfunkel: Sounds Of Silence)----


Minek utaznék,
mikor helyben is tudok
idegen lenni?

(Fodor Ákos: Dezilluzionista mutatvány)


----


biztosítatlan
zuhanunk ki belakott
pillanatunkból

(Fodor Ákos)

2009. május 26., kedd

"...és reggel: a negyedik nap." (Ter.1,19)

Most már kezd alakulni a tartalom is, mivel a blog "technika fejlesztése" kezd csillapodni. A tartalom viszonylag gyorsan bővül, mikor valami eszembe jut, hogy jó lenne itt látni és megnézem/megtalálom az "archívumban", akkor felkerül ide és általában mellette találok még jó gondolatokat, amik szintén megjelennek a blogban.
Ez az egyik forrás. A másik forrása a tartalomnak az aktuális élmények, "találkozások".

Más: Azért van jelenleg 2 FlagCounter, mert az első néha "gyöngélkedik", így kicsit várok még, majd a jobban működöt megtartom.

"Este lett..." (Ter.1,23)

"...mint mi"

"Én már nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi."
(Jn 17,1-11a - Igenaptár)

Flüe-i Szt. Miklós
imája

Én Uram, én Istenem,
vedd el tőlem mindenem,
ami gátol Feléd!

Én Uram, én Istenem,
add meg nekem mindenem,
ami segít Feléd!

Én Uram, én Istenem,
fogadd el az életem,
hadd legyek egészen a Tiéd!


(Forrás: SzePi)

2009. május 25., hétfő

Példaadás

Ha te lassan mész – a többiek megállnak,
Ha te leülsz – a többi lefekszik,
Ha te fáradt vagy – ők elalusznak.
Ha te kételkedsz – ők kétségbe esnek.
De ha te fölébredsz – nyitják szemeiket.
S ha te elől jársz – hamar megelőznek.
Csak kezedet nyújtsd – már életüket adják.
Ha imádkozol értük – szentek lesznek belőlük!

(Charles de Foucauld)

Tóth Árpád - Isten oltó kése

Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.

Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellvererését.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó - kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád - fényű arcom.

Ima


Uram, tégy engem békéd eszközévé.
Hadd vigyek szeretetet oda, ahol a gyűlölet uralkodik,
s megbocsátást, ahol a bűn a hangadó.
Hadd vigyek egyetértést oda, ahol viszálykodnak,
s igazságot, ahol a tévelygés az úr.
Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget.
Vigyek reményt, hogy ne győzedelmeskedjék a kétségbeesés,
s örömöt, ahol szenvedés az élet.
Segíts, Uram, hogy ne vigasztalásra vágyakozzam, hanem vigasztaljak,
ne kívánjam, hogy megértsenek, hanem én értsek meg másokat,
ne magamnak keressem a szeretetet, hanem én szeressek.
Mert aki ad – az kap,
aki megbocsát – az nyer bocsánatot,
aki meghal – az születik újjá
az örök életre. Ámen.

(Assisi Szent Ferenc)Lord, make me an instrument of Thy peace.
Where there is hatred, let me sow love;
Where there is injury, pardon;
Where there is doubt, faith;
Where there is despair, hope;
Where there is darkness, light;
Where there is sadness, joy.

O Divine Master,
Grant that I may not so much seek
To be consoled as to console,
To be understood as to understand,
To be loved, as to love;
For it is in giving that we receive;
It is in pardoning that we are pardoned;
It is in dying to self that we are born to Eternal Life.
Amen.

(Saint Francis Of Assisi - Forrás: Wikiquote)

Szolgálat...

"Az embernek cseléd kell és nem parancsnok.
Mindenkinek, a gyengének is, az erősnek is.
A többi ember részéről.
Születésed pillanatától fogva, és mindvégig is, segítségre van szükséged.
Segítségre, mégpedig az élethez.
(...)
A megoldás, hogy mindenki legyen cseléd. Senki parancsnok."

(Ottlik Géza: Buda - részlet)

- -

"Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között utolsó, és mindenkinek szolgája."
(Mk 9,35)

"Mert aki meg akarja tartani életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énérettem, megtalálja azt."
(Mt 16,25)

- -

Fodor Ákos:
PARAGRAFUS AZ ÖNTÖRVÉNYKÖNYVBŐL

Tanítani szabad.
Vizsgáztatni: nem.

Ébressz vágyat... (Zsolt 12,6)


Ha hajót akarsz építeni, akkor ne azzal kezd, hogy munkásokat toborzol és fát gyűjtetsz velük, szerszámokat adsz nekik, kiosztod a feladatokat és tervrajzokat készítesz, hanem keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.

Antoine de Saint-Exupéry nyomán

"If you want to build a ship, don't herd people together to collect wood and don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea."
~ Antoine de Saint-Exupery

2009. május 24., vasárnap

Sillye Jenő: Jézus Anyja Mária


Jézus anyja virágok, virága
Nagy jel tűnt fel az égen
A bölcseknél is okosabb.
Egy asszony tiszta fényben
A gyémántnál is keményebb
Egy asszony a jel, Jézus anyja, Mária.

Egy asszony a jel,
aki hálás szívvel énekel,
aki igent mondott Fiának,
akinek ellentmondanak.

Anyám hozzád megyünk,
segíts hogy Fiaddal legyünk
Vezesd el a te szent Fiadhoz bűnös életünk.
Nagy jel tűnt fel az égen
Egy asszony tiszta fényben
Öltözete a nap, a hold lábai alatt
Fején tizenkét csillagból korona
Egy asszony a jel, Jézus anyja Mária

Egy asszony lett a jel, kiben az ige testé lett
Egy asszony, aki Istenének zengett hálaéneket
Aki örömben és szenvedésben hűséges maradt
bár a szívét lelkét tőr járta a kereszt alatt.

Egy asszony lett a jel, aki Fiára rámutat,
aki elfogadta gyermekét, akinek ellentmondanak
Akit üldözött a sátán, de le nem győzhetett,
Mert Jézus Krisztus az egyetlen Úr a föld és ég felett.
(Sillye Jenő: Napba öltözött Asszony)

Sillye Jenő: Jézus Anyja Mária
Ma este volt szerencsém eme Mária oratóriumot hallani...

Reményik Sándor: Istenarc

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, mikép került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rámrakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

(Forrás: Reményik Sándor összes versei)
---------

Nagyon szép vers, illetve a Gável Testvérek vers-megzenésítése is jól sikerült.

Urunk mennybemenetele

"Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. (...) Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket."
(Mk 16,15-20 - Igenaptár)

Richard Rohr: A férfi útja


"Szükségünk van az Atyával való egység belső megtapasztalására ahhoz, hogy megóvjuk magunkat a téves férfiasságtól. Ezt a belső tapasztalást a következő szavakkal is ki lehetne fejezni: "O.K. Fújd ki magad. Nem kell mindig bizonyítanod, nem kell mindig teljesítened, nem kell mindig kiérdemelned a papa szeretetét (hiszen az már úgyis megvan)." Enélkül a mélységes lelki nyugalom nélkül nem létezik igazi férfiasság.

(...)

A házaspároknak tartott szemináriumokon van egy gyakorlat, ami arra szolgál, hogy segítsen megtanítani a párnak, hogyan veszekedjen "jól". Ilyenkor a két fél megfogja egymás kezét, és egymás szemébe néznek. Azután már szabad nekik kiabálni és szitkozódni, ahogy csak a torkukon kifér. Az egyetlen szabály: nem szabad egymást elengedni. Ez különösen a férfiak számára nehéz. Ha megbántották az embert, akkor el akarja tolni magától a másikat, el akar fordulni tőle. Mindenesetre nem akarja megérinteni, és nem akar ránézni. A gyakorlat azt célozza, hogy a párok megértsék, az alap tiszta és tiszta is marad: mi összetartozunk. Ez nem a vita tárgya. Nem mindenről vagy semmiről van szó. Ezért vagyunk képesek arra, hogy fogjuk egymás kezét, s úgy vágjuk egymás fejéhez az egész állatkertet.

Az egyoldalú szövetség

Jó példa Isten irántunk tanúsított szeretete. Kezdetben Isten szövetségben áll velünk. Egyszer s mindenkorra "igent" mondott ránk. A teológusok kitalálták, hogy ez a szövetség egyoldalú dolog: Isten köti a saját népével. Isten minden feltétel nélkül elköteleződik népe iránt. A tízparancsolat elején nincs kérés, csak kijelentés: "Én vagyok a te Istened." Ez így van, mielőtt bármit is kérne az Isten. Mivel Isten egyoldalúan kötötte ezt a szövetséget, mi nem is szabadulhatunk meg tőle. Isten szeretete az ő egyoldalú ajándéka felénk. S mint a fent leírt veszekedésgyakorlatban, erősen fog bennünket, s azt mondja: "Veled vagyok." Ez az atyai szeretet, amire újra meg újra visszatérek.

(...)

Az "áldozat" latin szava a "sacrificium". Ez a szó a "sacrum facere" kifejezésből származik, ami szó szerint annyit tesz: "megszentel, szentté tesz". Az áldozatkészség, vagyis az a képesség, hogy valamit odaadjunk, feláldozzunk, valami szent dolog. A szentek olyan emberek, akiken látjuk, mi történik akkor, ha valaki feláldozza egoizmusát és önös érdekeit. S mert ez túlságosan is nagy áldozatot követelne meg tőlünk, általában cinikus kérdéseket teszünk fel az ilyen emberek motivációiról. A hősiesség, az áldozat és a szentség mögött hamis indítékot feltételezünk. Ha nem így tennénk, akkor saját magunktól is meg kellene kérdezzük, vajon mi miért nem vagyunk szentek."

Rohr munkásságának egyik súlyponti témája a férfiak családban és társadalomban betöltött szerepének napjainkra világszerte kibontakozott válsága, a hiteles férfimagatartás visszaszorulása. A megoldási lehetőségek fölvázolásában elsősorban a Szentírásból kiolvasható tanításokra támaszkodik.

Richard Rohr: A férfi útja
(Elektronikus formában: SzePi)

Paulo Coelho: Az alkimista


"There must be a language that doesn't depend on words."
(Léteznie kell egy olyan nyelvnek, ami nem függ a szavaktól.)

"When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it."
"Ha az ember igazán akar valamit, az egész Mindenség összefog, hogy képes legyen az álmát valóra váltani."

"The secret of happiness is to see all the marvels of the world, and never to forget the drops of oil on the spoon."
"A Boldogság Titka abban rejlik, hogyan lássuk a világ minden szépségét úgy, hogy közben ne feledkezzünk meg egy pillanatra sem a kanálban lévő két csepp olajról."
(Az előbbi idézethez a történet itt.)

Hamvas Béla: A láthatatlan történet

"A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó Hatalom így szólt:

Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ tied. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj, neked, ha magadnak tartod.

Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tied!"
(Forrás: SzePi)


Fodor Ákos:
Védőbeszéd

Gyertyára sem vet
rossz fényt az, hogy folyton fogy,
amíg világít.


Kockavetés

mindennel úgy bánj,
mintha rengeteg volna
belőle - úgy: l e s z

SZERETNEK - CSAK NEM VESZED ÉSZRE!

"A tizennyolcadik levél figyelmeztet:

SZERETNEK
- CSAK NEM VESZED ÉSZRE!

Ha a tüdő nem kap levegőt, fuldoklik. Ha a szív nem kap elég szeretetet, szenved. Ady Endre versében írja: "Szeretném, hogyha szeretnének / S lennék valakié." Lehet, te másként érzed, mást írsz naplódba, mást mondasz barátodnak.
"Nem értenek meg."
"Meg se hallgatnak."
"Nem vesznek komolyan."
"Csak rám nincs idejük."

Mások a mondataid, de a szeretetéhség sír a szavaidból. Valóban nem szeretnek? Biztos vagy ebben?
Van eset, amikor az ember tiszta és elegendő levegő veszi körül, mégis fuldoklik. Nem kap a szervezetet elég levegőt, mert a tüdővel van baj. A légcső beteg. Pedig van elegendő levegő. Édesanyám, betegségénél fogva, gyakran fuldokolt. Akár hegyek között élt, akár tengerhez közel, akár az Alföldön. Bőven vette körül tiszta, friss levegő, de szervezete nem bírta magába fogadni. Fuldoklási rohamain úgy segített az orvos, hogy tanácsolta: "Lazítson, kedves néni, ne akarjon mindenáron, görcsös erőfeszítéssel levegőt kapni. Hagyja el magát, majd szervezetébe árad a levegő." Anyám úgy tett, amint az orvos tanácsolta. Bár tüdeje nem lett egészséges, levegőhöz jutott, mely éltette.
Előfordulhat bárkivel, hogy szeretet veszi körül, de nem érzi. Benne, a "vevőben" van hiba. (...)
A légszomj görcsbe rántja a testet. A szeretetszomj görcsbe szorítja a szívet. Mondom neked, mint anyámnak tanácsolta az orvos:
Kérlek, hagyd el magad, ne akard mindenáron, hogy szeressenek. Hagyd el magad egy kicsit,
hagyd el magad,
ne várj semmit senkitől,
figyelj,
telik az idő,
te szeress,
egy nap, két nap, egy hét,
és amint szívedből a görcsös akarás oldódik,
érezni kezded: szeretnek,
szeretnek!

És ez nem csoda. Lehet, semmi nem változik körülötted. Az emberek nem lesznek mások. Te változol. Ökölbe szorított kezedbe lehet virágot tenni? Görcsben vergődő lényedet érintheti szeretet? Szeress! Megnyílik a szíved. Csak a kinyílt szirmokba képes mézet csókolni a Nap. Csak a szeretetben megnyílt, bizalommal kitárult szívedbe talál be mások szeretete.
Próbáld meg. Érezni fogod.
Eszembe jut a nyár. Verőfénnyel, melegen süt a Nap. Aki siet, aki nem tárja testét a Napnak, bőre nem ihatja be sem a barnító fényét, sem melegét. Ám, aki napozik, elhagyja magát, átadja magát a Napnak...
Lazíts. Érezni fogod: szeretetben élsz."

(Mácz István: Élni vagy meghalni)
Jó könyv, ajánlom.

7 tanács

„Ha még van türelmed olvasni soraimat, hadd ismertesselek meg néhány, a gyakorlati életet megkönnyítő tanáccsal.

1. Napi munkádat képességeid szerint a legjobban végezd el. A munka visszahat rád. Alakít. A jól végezett munka a megelégedettséget ajándékozza neked.
(Óvd magad a „versenytől", amely másokhoz mér, hogy mennyit végeztél, értél el. Az elvégzendő feladatot saját képességeidhez, erődhöz mérd, s így az eredményt is. Elkerülni így tudod az önelégedetlenséget, a hajszát, a túlterhelést.)

2. Tégy jót! „Jobb adni, mint kapni." Adj.
Van mosolyod, van megértő szavad, tudsz érdeklődni más gondja, öröme után. Van időd. Legalább néhány perc. Ne rohanj, érj rá szeretni. Meghallgatni a másikat.

3. Olvass naponta. Az újság kevés! Olvass egy regényt. Naponta néhány oldalt. Vagy legalább egy verset, ízlésed, igényed szerint. Hasznos lenne olyan könyvet, amely önismeretre segítene.

4. Zene nélkül ne múljék el napod. Énekelj egy dalt. Kapcsold be a rádiót. Forgasd le kedvenc lemezed.

5. Naponta vedd észre a természet eléd kerülő szépségét. Felhők az égen. A lomb megadó bókolása a szélnek. A csillagok! Verebek az utcán. Arcod mossa az eső. - Szóval, naponta tudatosan érintkezzél a természettel, mely körülvesz. (Már írtam: valamiképpen szeret.)

6. Ajándékozd meg magad néhány perces csönddel. Igen, jól olvasod? Néhány perc csönd naponta. Amikor egyedül vagy. A csönd segítség. A zaj ártalom. A csönd ünnep. Magaddal találkozhatsz benne.

7. Szíved szomjas az örömre. Adj neki inni. Naponta. Egy kortyot. Abból az örömből, mely felderít. Ismered öröm-igényed? Elégítsd ki! Öröm nélkül ne múljék el napod.

Bizonyára észrevetted, hogy ez a hét tanács mily egyszerű. Szükség van rájuk azonban, hogy a hétköznapok lehangoló szürkesége elviselhető legyen. Arra segítenek, hogy egyéniséged egészséges „kondícióban" tartsd. S mindehhez nem kell pénz. Csak figyelem."

(Mácz István: Élni vagy meghalni)
Jó könyv, ajánlom.

A jó és a rossz

Egy ember meghalt, és Isten ítélőszéke elé került.
Megmutatta két kezét, és így szólt:
Lásd Uram, a kezem tiszta!
Ám Isten szomorúan elfordította arcát és így szólt:
De sajnos üres!


"Minél erőszakosabban küzdesz valamely rossz vágyakozásod ellen, annál inkább az életed középpontjába állítod azt.

Vigyázz, ebben a hősies, minden idegszáladat megfeszítő harcban arra is maradjon elég energiád, hogy a rossz legyőzése mellett jót is tegyél.

Ezért benső erőidet ne elsősorban a benned lévő rossz elnyomására, hanem sokkal inkább a benned lévő jó kifejezésére fordítsd, a meglátod, hogy a jó lassan felülmúlja a rosszat."
(Simon András)


"Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval."
(Róm 12,21)

Néhány hír...

Egy hagyomány felújítása – a kadarka megáldása Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök május 25-én 18 órakor a szegedi dómban ünnepélyes szentmise keretében megáldja az új termelésű kadarkát.
(Forrás: Magyar Kurír)

„Isten felé” – modern kisfilm az interneten a papi hivatásról
A Párizsi Főegyházmegye hivatásokért felelős irodája május 3-án, a hivatások világnapján útjára indított egy videofilmet az interneten. A film egy három részből álló sorozat első eleme, mely a papi életet kívánja bemutatni a ma emberének.
(Forrás: Magyar Kurír)Nem játszhatjuk el a kincseinket – ifjúsági találkozó Nagymaroson

„Utazunk, érkezünk, találkozunk” – ezzel mottóval rendezték meg május 23-án a tavaszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozót, amelynek középpontjában – a Benedek pápa által meghirdetett Szent Pál-évhez csatlakozva – a hivatás témája állt.
(Forrás: Magyar Kurír)

2009. május 23., szombat

Néhány fárasztó vicc...

A nyuszika a tisztáshoz ért, a farkas meg a
villanyszereléshez, de nem nagyon.

- Mi a jénai tál és a tévedés közti különbség?
- Az, hogy a jénai üvegtál, de a tévedés lehet fatális.

- Mi a hasonlóság a marhapásztor és a hegymászó között?
- Mindkettő marhára vigyáz a hegyen.Ki volt az első testépítő?
Kőműves Kelemen.

Két egér beszélget a hutoben:
- Te, vigyázz, mindjárt rád dől a margarin!
- RÁM A margarin?

Mit mond Kőmíves Kelemen a fiának?
???
Anyád már VÁR.

Egyél fiam, mert anyád már fal.. (Kőműves Kelemen)

- Mire táncolnak a programozók a bulin?
- Algoritmusra.

- Miért jó az emo torta?
- Mert felvágja magát.

- Mit mond a vak DJ?
- Nem látom a kezekeeeeet!!

Mi a különbség a víz és az ikrek között?
-A víz az H2O, az ikrek pedig: Ó há kettő?

Megy két HONYA a sivatagban. Velük szembe jön egy kopasz HONYA.
Megszólal az egyik:
-Nézd má', TAR-HONYA!

- Mi az: piros és lassú?
- Csigavér.

A kéményseprő hazér a munkából, nézegeti magát a tükörben:
- Hmmm...., a koromhoz képest jól nézek ki.

- Miről lehet felismerni a repülő nyulat ?
- Arról, hogy egy nagy sas ül a hátán.

-Hogy hívják a körülményes elefántot?
-???
-Kacifánt

- Miért beteg a kispárna?
- Mert huzatot kapott.

- Mi van a bárány fürdőszobájában?
- ???
- Barikád.

Két ember elmegy egy cirkuszba.
Először bemennek egy kártyajóshoz, ám mielőtt az bármit is mondana, egyszerűen kiröhögik.
Aztán bemennek a tenyérjóshoz, de mielőtt az bármit is mondana, szintén kinevetik.
Ezután bemennek egy üveggömbjóshoz, ám mielőtt az bármit is mondana, rettenetesen kiröhögik.
Mennek hazafelé, mire megszólal az egyikük:
- Hát, ma is jósokat nevettünk...

Férfi begipszelt lábbal horgászik a folyóparton. Arra megy egy Másik horgász:
- Harapnak a halak?
- Nem, csak elestem...

Parád régebben egy kis falu volt, de mostanra akkora üdülőparadicsommá nőtte ki magát, hogy megvásárolta Budapestet. Azóta mindenhol hirdetik, hogy Budapest Parádé.

- Hogy lehet könnyen nyulat fogni ?
- Ásni kell egy gödröt, bele kell ülni, és utánozni a répa hangját.

Két alma ül egymás mellett...
Egyik odaszól a másiknak: Birs?
Erre a másik: Sőt, seretlek

--------------------------------------------

(...)

A tévedés lehet fatál is

Mindhárom fenti tényező hiányzik viszont a szóviccekből, ugyanakkor a szóviccekre az emberek általában mégsem úgy reagálnak, mint egy gyenge nyuszikás viccre. Az ezt feltáró, agyműködést vizsgáló kutatásokban úttörőmunkát végzett Vinod Goel és Raymond J. Dolan a londoni Neurológiai Intézetben. A tudósok 2001-ben folytattak le [10] egy kísérletet, amelyben fMRI-vel vizsgálták 14 egészséges alany agyműködését, miközben felolvastak nekik hatvan viccet. A szóviccek hasonlóan hangzó szavak más-más jelentéseivel operálnak, a kutatók azt vizsgálták, hogyan jelentkezik ez az agyban. Goelék kísérletében [11] a tréfák fele úgynevezett szemantikai vicc volt, amelyek sikeres feldolgozásához a szavak evidens értelmezése után egy másik jelentést kell keresni. A kutatásban szereplő egyik szemantikai vicc például ez volt:

– Miért nem harapják meg a cápák az ügyvédeket?
– Szakmai alázatból.

A viccben az egyértelmű jelentés – a cápa mint a tengeri állat – helyett a hallgatónak egy másik, jóval szokatlanabbat kell keresnie az értelmezéshez, jelen esetben a gátlástalan és könyörtelen jogászok egy – főleg angol nyelvterületen használt – gúnynevét, a cápát. A kísérletben szereplő viccek másik fele fonológiai vicc volt – ha úgy tetszik, igazi szóvicc –, vagyis olyan poénok, amiket csak akkor értünk meg, ha egyszerre mindkét jelentését felfogjuk egy szónak vagy kifejezésnek. Például egy ismert szóvicc szerint a jénai tál és a tévedés közti különbség az, hogy a jénai üvegtál, de a tévedés lehet fatális. Itt a "fatál is" és a "fatális" szavak jelentéstartalmát kell egyidejűleg felidéznünk, hogy leessen a poén.

Goelék tesztjei szerint a fonológiai viccek és a szemantikai viccek megértése más területeken zajlik az agyban. Előbbiek hatására a jobb és a bal halántéklebenyben is megnőtt az aktivitás, amelyeknek a nyelv szemantikai feldolgozásában van fő szerepe: a bal halántéklebeny akkor működik, amikor egy szóhoz hozzákötjük a legvalószínűbb jelentését, a jobb oldali pedig akkor, amikor az eredetin kívül alternatív, nem annyira egyértelmű jelentéseket is keresünk. A szóviccek értelmezésekor viszont a bal halántéklebeny mellett a baloldali frontális lebeny is aktiválódott, ez a terület pedig a beszédhangok felismerésében játszik fontos szerepet. A megértés után a viccek által kiváltott érzelmi válasz minden esetben ugyanott, a ventrális prefrontális kéregben történt, és az itt kimutatható aktivitás mértéke összecsengett azzal, hogy a hallgatók nagyon viccesnek találták az adott szóviccet, vagy azt gondolták, hogy a poén csak egy so-so vicc. Ez az agyterület egyébként az önjutalmazási mechanizmusokért felelős idegrendszeri körök egyik eleme.

Puns not dead

Seana Coulson, a kaliforniai egyetem kognitív tudományokkal foglalkozó kutatója 2005-ben EEG-vel vizsgálta [12], hogy milyen agyi aktivációt váltanak ki a szóviccek. A jobb sorsra érdemes – és bizonyára leszíjazott – alanyoknak 320 egymondatos szóviccet olvastak fel. A kísérlet arra világított rá, hogy a nyelvi megértésért felelős területek szóvicchallgatás közben mindkét agyféltekében egyformán aktiválódtak, és Coulson Goelék eredményére is támaszkodva magabiztosan jelenthette ki, hogy a bal féltekében tároljuk a szavak legegyértelműbb jelentését, a jobb agyféltekét pedig akkor hívjuk segítségül, ha a szavak másodlagos, nem olyan gyakori jelentését akarjuk felidézni.

Coulson vizsgálata azonban rávilágított arra, hogy a szóvicceket akkor értjük meg, ha egyszerre fogjuk fel a kétértelmű szavak lehetséges jelentéseit (az EEG-vel végzett vizsgálatok időbeli felbontása nagyon jó). A kutatók szerint egy szóvicc feldolgozásakor mindkét agyféltekénkben aktiválódik a szemantikai megértésért felelős terület, és ez így is marad végig, amíg a viccre gondolunk: mindkét jelentést észben tartva fogjuk fel a tartalmát. Ez a mindkét agyféltekét megdolgoztató feladat komoly szellemi erőpróba, kisebb ökölcsapás az agynak. Valószínűleg ez a sokk fáj annyira, amikor végre leesik egy borzalmas szóvicc poénja.

(...)

(Forrás: Index)

Két - akár játékból is ismerős - zene...ez utóbbi a Red Alert bemutatójából is ismerős lehet...

Edvin Marton & Mike OldfieldPoén

Darth Vader Feels Blue


Fekete Vipera

A kommunikáció szintjei


„A szeretet megosztás, a megosztás kommunikáció.” (John Powell)

„Nem jó az embernek egyedül lennie.” (Ter 2,18)

„Jó az egyedüllét, ha van valaki, akinek időnként elmondhatjuk: jó az egyedüllét.” (svájci közmondás)

„Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod arcodat.” (József Attila)

A kommunikáció szintjei (John Powell: Miért félek attól, aki vagyok?):

1. szint: Sablonos beszélgetés
„A szomszéd elmenőben azt kérdezte, mint annyiszor már: hogy vagyok, mert tovább akart menni. Azt válaszoltam: köszönöm, jól, mert tovább akart menni, pedig nem voltam jól. Ha megáll, megmondom: nem vagyok jól, mint annyiszor már.” (Gyökössy Endre: Magunkról Magunknak)

Örkény István a groteszk eszközével:
Hogylétemről
- Jó napot.
- Jó napot.
- Hogy van?
- Köszönöm, jól.
- És az egészsége hogy szolgál?
- Nincs okom panaszra.
- De minek húzza azt a kötelet maga után?
- Kötelet? - kérdezem hátrapillantva. - Azok a beleim.„Nincs emberünk” (Jn 5,7)

„Vak dióként dióban zárva lenni
s törésre várni, beh megundorodtam.”
(Babits Mihály: A lírikus epilógja)

Tóth Árpád: Lélektől lélekig

Ó csillag mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egymástól! itt a földi szívek!
A Sziriusz van tőlem távolabb
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?

Ó jaj, barátság, és jaj, szerelem!
Ó jaj az út lélektől lélekig!
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!”


2. szint: Híradás másokról.
„Gyakorlatilag semmit sem mutatunk meg önmagunkból, megelégszünk azzal, hogy elmondjuk másoknak, mit tett vagy mondott X. Y.”

„Nincs tehát mentség számodra, bárki légy, te ember, aki ítélkezel; mert azzal, hogy mást elítélsz, önmagadat ítéled el, hiszen te, aki ítélkezel, hasonlókat teszel.” (Róm 2,1)

Másoknak legnehezebben saját vétkeinket bocsátjuk meg. „A tisztáknak minden tiszta” írja Pál Titusznak (Tit 1,15)

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,

De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.
(Forrás: SzePi)

3. szint: Saját gondolataim és véleményeim közlése (megbeszélés)
„Hajlandó vagyok vállalni a kockázatot, hogy elmondom neked néhány gondolatomat, megosztom veled a véleményemet és néhány döntésemet. … De mindezt szigorú cenzúrának vetem alá.”

4. szint: Érzéseim és érzelmeim
Ami leginkább megkülönböztet másoktól és csak rám jellemző, ami egyedülálló ismeretekhez juttat személyiségemről, az az érzéseim és érzelmeim (párbeszéd = önmagunk odaajándékozása).

„Ha gondolataimat mondom el neked, besorolom magam egyfajta nézet vezetői közé. Ha az érzéseimet mondom el, önmagamról beszélek.” (John Powell)

„Arra várni, hogy tökéletes biztosítékot kapjak a bizalomra, olyan, mint a következő kis történet. Egy édesanya mondta kisfia barátainak, mikor úszni hívták fiát: »Michael nem mehet a vízbe, amíg meg nem tanul úszni.« A bizalom megtanulásának egyetlen módja, hogy megbízunk másokban. A párbeszédhez döntésre van szükség: Bízni fogok benned!”

Az érzelmi nyíltság önmagában sohasem jelent ítéletet és ily módon is kell ezeket közölnünk („erőszakmentes kommunikáció”)

5. szint: A kommunikáció legfelső foka
„Minden mély és hiteles barátságnak, és különösen a házastársak közötti egységnek, a teljes nyitottságon és őszinteségen kell alapulnia. Teljes érzelmi és személyes közösség. Emberi körülmények között azonban képtelenek vagyunk ezt folytonosan megtapasztalni. Mégis lesznek olyan pillanatok, mikor a találkozás révén tökéletes kommunikáció jön létre. Ilyenkor a két fél szinte tökéletes empátiát fog érezni egymás iránt. Tudom, hogy a barátom minden reakciómat teljesen megosztja velem; boldogságom és bánatom tökéletesen megismétlődik őbenne.” (John Powell)

„Az egyetlen indíték, amelyből igazi párbeszéd származik, önmagunk megosztásának vágya.”

Gabriel Marcel szerint a szeretet lényege a „jelenlét és elérhetőség”.
„Szabadnak (elérhetőnek) kell lennem, hogy kilépjek magamból és önös aggodalmaimból, hogy teljesen átadjam magam, készen arra, hogy odafigyeljek és érdeklődést mutassak (jelenlét).”

„Életed legfontosabb pillanata a jelen pillanat,
legfontosabb embere, akivel most kell leülnöd beszélgetni.
Legfontosabb tette a szeretet.”
(Eckhar mester)

„Legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra…” (Jakab 1,19)

„A párbeszéd az a szeretetnek, mint testnek a vér. Amikor megáll a vér keringése, a test meghal. Amikor megszakad a párbeszéd, a szeretet meghal, és megszületik a megbántottság és a gyűlölet. De a párbeszéd életre tud kelteni, egy halott kapcsolatot. Valójában ez a párbeszéd csodája.”
Reuel Howe: The Miracle of Dialogue (A párbeszéd csodája)

Van párbeszéded környezeteddel?
Ha kapcsolatban vagy Istennel, az imádságod is párbeszéd, nem?