2009. augusztus 28., péntek

Nokia N900Forrás: Megérkezett a Meamo 5 alapú Nokia N900
Maemo Nokia

Más:
Phonegg - Comparisons, specifications and reviews of latest cell phones

2009. augusztus 26., szerda

A házaspárok útjának állomásai

1. Egymásra találtunk – életre szólóan
Tegyél a szívedre pecsétnek…/Én 8,6/
Elevenítsük fel egymásra találásunk élményét!

2. Az otthonunk a mi birodalmunk
Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. /Zsolt 127,1/
Mit tehetünk, hogy otthonunkhoz még jobban kötődjünk?

3. Életet adunk, életet kapunk
Aki befogad egy gyermeket az én nevemben, engem fogad be. /Mk 9,32/
Gondoljunk testi lelki gyermekünkre: Befogadlak a szívembe!

4. A szeretet fájhat
Szeretetetek mindjobban gazdagodjék helyes ismeretben és teljes megértésben! /Fil 1,9/
Idézzük fel egy kibékülésünk örömét!

5. A nehézségek által növekszünk
Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. /Róm 8,28/
Gondoljunk egy nehézségre, amely jót hozott nekünk!

6. Erős gyermekeket nevelünk
Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. /Jer 31,33/
Hol ismerek magamra gyermekem neveletlenségében?

7. Másokkal együtt erősebbek vagyunk
Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. /Mt 18,20/
Mit köszönhetünk azoknak, akikkel közösségben vagyunk?

8. Az emberélet útjának felén
Fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. /Zsid 12,1/
Mi ad erőt válságok idején?

9. Küldetésünk van!
A ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék Mennyei Atyátokat. /Mt 5,16/
Kiért tehetnél valamit tágabb környezetedben?

10. Hűek maradunk
Irgalmasság és hűség összetalálkoznak. /Zsolt 85,11/
Kérdezzük meg társunkat, mivel szerezhetnénk örömet neki!

11. Elengedjük gyermekeinket
Óvd meg őket a gonosztól…Szenteld meg őket az igazságban. /Jn 17,15.17/
Mivel kötöm gyermekemet a szükségesnél jobban magamhoz?

12. Együtt időseinkkel
Az aggok koszorúja a gazdag tapasztalat, dicsőségük az Úrnak félelme. /Sir 25,6/
Idézzünk fel egy szép emléket róluk!

13. Megöregszünk, aratunk
Maradj velünk Uram, mert esteledik! /Lk 24,29/
Mi a mi gazdagságunk?

14. Mindennek értelme van
Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. /Mt 28,29/
Mit üzen most Isten a társamon keresztül?

15. Hálát adunk
Áldjad lelkem az Urat és emlékezzél minden jótettére. /Zsolt 103,2/
Megpihenünk

Házaspárok útja – Óbudaváron

2009. augusztus 23., vasárnap

Évközi 21. vasárnap - Emlékkereszt

Származási hely: Képek
Kunbaracsi ősi templomrom fölé emelt Emlékkereszt

"... ,,Talán ti is el akartok menni?'' Simon Péter azt felelte: ,,Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. ..."
(Jn 6,60-69)

2009. augusztus 22., szombat

Isten pozitív válaszai a mi negatív gondolatainkra

Azt mondod: "Lehetetlen"
Isten azt mondja: Minden lehetséges. (Lk 18, 27)

Azt mondod: "Túl fáradt vagyok"
Isten azt mondja: Én felüdítelek Téged. (Mt 11,28-30)
Azt mondod: "Engem senki sem szeret igazán."
Isten azt mondja: Én szeretlek. (Jn 3,16; Jn 13,34)
Azt mondod: "Nem tudom tovább folytatni."
Isten azt mondja: Elegendő az én kegyelmem. (1 Kor 12,9; Zsolt 91,15)
Azt mondod: "Nem tudom, merre tovább."
Isten azt mondja: Vezetni fogom a lépteidet. (Péld 3,5-6.)
Azt mondod: "Nem bírom ki."
Isten azt mondja: Mindent elviselsz. (Fil 4,13)
Azt mondod: "Nem vagyok képes rá."
Isten azt mondja: De én képes vagyok. (2 Kor 9,8)
Azt mondod: "Nem érdemes."
Isten azt mondja: Érdemes. (Róm 8,28)
Azt mondod: "Nem tudok megbocsátani magamnak."
Isten azt mondja. De én megbocsátok neked. (1 Jn 1,9, Róm 8,1)

Azt mondod: " Nem sikerül."
Isten azt mondja: Majd mindent megadok szükséged szerint. (Fil 4,l9)
Azt mondod: "Félek."
Isten azt mondja: Én nem adtam neked a félelem lelkét. (2 Tim l,7)
Azt mondod: "Állandóan aggódom és csalódott vagyok."
Isten azt mondja: Minden gondodat hagyd Rám. (1 Pét.5,7)
Azt mondod: "Nincs elég hitem."
Isten azt mondja: Mindenkinek mértéke szerint adtam hitet. (Róm 12,3)
Azt mondod: "Nem vagyok elég okos."
Isten azt mondja: Adok neked bölcsességet. (1.Kor 1,3o)
Azt mondod: "Teljesen egyedül érzem magam."
Isten azt mondja: Én nem hagylak el, nem hagylak Téged cserben soha. (Zsid 13,5)

2009. augusztus 21., péntek

Bács-Kiskun megye bora - 2009

Ma este a Hírös Hét Fesztivál Borutcájában végigkóstoltuk a Bács-Kiskun megye legjobb Fehér-, Vörös-, Rozé-, és Desszertborát 2009
Duna Borrégió Borút Egyesület

"Ne sajnáld önmagadtól önmagad!”

Clairvouxi szent Bernát levelet írt egykori szerzetestestvérének, II. Sixtus pápának, amelyben a sok munkáról panaszkodik neki és az elmélkedésre fordítható idő hiányáról. Ez a levél ma is nagyon időszerű:

„Gondolj erre: Ne sajnáld önmagadtól önmagadat! Nem azt mondom: Állandóan csak ezt tartsd szem előtt, azt sem, hogy gyakran gondolj erre, de azt igen: Újra meg újra jusson eszedbe! Ahogyan mindenki másnak rendelkezésére állsz, ugyanúgy légy önmagad számára is jelen. Legalább azután, ha már mindenki más számára jelen voltál… Megdicsérhetlek-e azért, ha egész életedet és minden lehetséges élményedet tevékenységbe fordítod, és nem találsz már helyet benne a szemlélődés számára? Ezért nem dicsérlek… Ha testestül-lelkestül jelen akarsz lenni mindenki számára, annak példája szerint, aki mindenkinek mindene kívánt lenni, megdicsérem emberségedet, de csak ha teljes és őszinte. Ám miként lehetnél teljesen és őszintén emberséges, ha elveszíted önmagadat?”

Napjainkban is jelmondata lehetne ez mindenkinek, aki üdülni megy, aki vakációzik:

„Ajándékozd meg magad önmagaddal!”

– hogy magadnál légy, mert Isten gyakran bekopog hozzánk, de ritkán talál bennünket otthon.

Ne sajnáld önmagadtól önmagadat!

– hogy megszabadulj a hajszától és a teljesítménykényszertől; mivel az élet ajándék, nem pedig teljesítmény.

„Ne foszd meg önmagadtól magadat!”

– hogy újra rendezd életed értékeit; hiszen nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk.

„Engedd meg magadnak önmagad!”

– hogy „szabad lehess Isten számára” (Szent Benedek regulája) az Evangélium szerint: „Nézzétek az ég madarait és a mezők virágait… és először Isten Országát keressétek!” – hogy megérezzétek mindabban, ami van Isten jelenlétét.

Ne sajnáld önmagadtól önmagadat!

– hogy szabad lehess a családod számára, egy beszélgetésre a házastársaddal, egy játékra a gyermekeiddel; a legdrágább ajándék, amelyet egymásnak adhatunk, az időnk. Hogy van-e időm mások számára, az nem idő kérdése, hanem a szereteté.

Ne sajnáld önmagadtól önmagadat!

– ahogy az Evangéliumban is erre bíztat az Emberfia: „Gyertek velem, elmegyünk egy nyugalmas helyre, ott kipihenhetitek magatokat. És áteveztek csónakjukkal a túlpartra. (Mk 6,31)

és ahogy Reinhold Stecher püspök (nyugalmazott innsbrucki lelkipásztor) ösztönöz minket továbbfűzött gondolataival:

„Az igazi kikapcsolódáshoz, ahhoz, hogy teljes emberi valónk felüdüljön, szükségünk van erre a túlparti kirándulásra. El kell kötni a csónakunkat a mindennapi tennivalók és felszínes kikapcsolódások zajos partjától, és át kell kelnünk arra a másik, csöndesebb partra, ahol olyan bensőséges otthonosság fogad, amellyel csak nagyritkán ajándékoz meg zaklatott világunk.

Ez a túlpart sokszor nincs is olyan távol. Megérinthet bennünket, ha a nyárban rajtafelejtjük szemünket egy mezei virágon vagy amikor a hegycsúcson fújó szélben elénk tárul a gyönyörű kilátás. Talán egy jó beszélgetésben érünk el erre a túlsó partra, talán egy hegyi falu kápolnájának csöndjében…”

Jó utat kívánok hát a túlsó partra, gazdag vakációs napokat, valódi szabadságot, testi-lelki felüdülést!

Abt Berthold Heigl OMC - Eisenbarth Kriszta: Vakációs gondolatok - SzePi

2009. augusztus 20., csütörtök

Szent István király

"...Eligazítlak a bölcsesség útján, és vezetlek az igazság ösvényein. Ha azokon jársz, semmi sem zavarja járásodat, és nem botlasz meg, amikor szaladsz. Tartsd meg a fegyelmet és el ne hagyd, őrizd meg, mert ez a te életed! ... Óvd a szívedet minden gonddal, mert az élet ebből fakad! ..."
(Péld 4,10-15.18-27)

"... vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a megtévesztő kívánságok miatt; újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére [Ter 1.26] igazságban és valódi szentségben teremtetett. ..."
(Ef 4,17-24)

" ... Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, ... "
(Mt 7,24-29)
Stróbl Alajos: Szent István szobra a Halászbástyán

Szent István király intelmei Imre herceghez
 1. A katolikus hit megőrzéséről
 2. Az egyházi rend becsben tartásáról
 3. A főpapoknak kijáró tiszteletről
 4. A főemberek és vitézek tiszteletéről
 5. Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról
 6. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról
 7. A tanács súlyáról
 8. A fiak kövessék az elődöket
 9. Az imádság megtartásáról
 10. A kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényről.

"Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a királyok királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok és nem áldozatot." Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét."

2009. augusztus 19., szerda

"Rossz szemmel nézed talán..."

(...)"Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyformán kezelted őket velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét." Ő azonban így válaszolt az egyiküknek: "Barátom! Nem vagyok veled igazságtalan. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj! Én ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Vagy nem szabad azt tennem az enyémmel, amit akarok? Rossz szemmel nézed talán, hogy én jó vagyok?"(...)
(Mt 20,1-16a)

Hirös Hét Fesztivál - kiállítások


"Boldogasszony virágoskertje" címmel rózsa és virágkiállítás


Kistérségi településeink bemutatkozása
...és egy bor
Font - Cserszegi Fűszeres 2008 félédes

2009. augusztus 18., kedd

Kecskeméti borutca

Tegnap meglátogattuk a kecskeméti Hirös Hét Fesztivál Borutcáját:
 • Frittmann - Ezerjó fahordós 2007
 • Polgár Pince - Barrique Cuvée 2004
 • Frittmann Testvérek, Soltvadkert - Cabernet Sauvignon Franc 2007 (Bács-Kiskun megye vörösbora 2009)
 • Monyók Pincészet - Tokaji Szamorodni 2003
 • Kunvin - AUERUS Rajnai Rizling 2006 (Bács-Kiskun megye desszertbora 2009)
 • Monyók Pincészet - Tokaji Aszú 4 puttonyos

2009. augusztus 17., hétfő

Szarvas


Néhány kép és geoláda (GCPEPI, GCSzjt) a szarvasi kirándulásról...

2009. augusztus 16., vasárnap

Hírös Hét fesztivál 2009

Holnap kezdődik Kecskeméten a jubileumi Hírös Hét fesztivál (75 éves).
Időpont: 2009. aug. 17-23.
Program itt megtekinthető, illetve a Hirös Borváros.

2009. augusztus 13., csütörtök

Kirándulás a Bükkben

Néhány Bükkben készült kép és 2 geoláda (GCBOLK,GCLILL).
És 2 üveg bor :)

"tudatlanság és a közömbösség"

- Hogy hívod másképp a rendszergazda kutyáját?
- ???
- A technikaőr döge


- Mi a különbség a tudatlanság és a közömbösség között.
- Nem tudom és nem is érdekel!

2009. augusztus 6., csütörtök

15 éve indult útjára Magyarországon az Antióchia ifjúsági mozgalom


A korábban általam említett programról egy cikk.

Szeptember 18. és 20. között Budapesten, a Szent Angéla Gimnáziumban tartják 15 éves jubileumi találkozójukat a magyar Antióchia ifjúsági közösségek. Az ünnepségre 20 magyarországi és határon túli plébánia mintegy 400 fiatalját várják.

(Forrás: Magyar Kurír)

Az esemény mottója Szent Páltól származik:
„Bármit tesztek, szívből tegyétek!” (Kol 3,23)

2009. augusztus 5., szerda

Nichols érsek az internetes kommunikáció ártalmas hatásairól

Vincent Nichols westminsteri érsek a Sunday Telegraph-nak adott interjújában arra figyelmeztet, hogy az e-mail, az sms és az internetes közösségi oldalak használata által elvész a kommunikáció emberarcúsága; ezek az eszközök önmagukban elégtelenek a teljes értékű közösség megteremtéséhez.


„A Facebook és a hasonló oldalak talán közelebb hoznak egymáshoz, mégis komoly fenntartásaim vannak velük kapcsolatban. Mivel kommunikációjuk nem teljes értékű, nem teremtenek teljes értékű közösséget. A közösséghez, ami valójában együttes fejlődést és a felszínesnél komolyabb témák megbeszélését jelenti, több kell, mint a Facebook" – figyelmeztet Anglia és Wales prímása.
(Forrás és részletek: Magyar Kurír)

Nyíri-erdő - Szulyovszky-emlékpark


Nehezen ugyan, de sikerült megtalálni a Szulyovszky-emlékparkban elrejtett geoládát (GCNyEh). Érdemes erre kirándulni (akár kerékpárral is :) és még pávákat is láttunk.

Alább megtekinthető néhány kép.

2009. augusztus 4., kedd

Böjte Csaba - Az Élet Útja

Böjte Csaba ferences szerzetes által vezetett "Az Élet Útja" lelkigyakorlat elmélkedései a keresztény párkapcsolatról az alábbi oldalakon meghallgathatók:

 • Első nap
  Ki vagyok én? Isten szép ajándéka!
 • Második nap
  Megismerni és megszeretni!
  Ajándék létemet neked felkínálom!
  A jegyes főpap és áldás a házasságkötésnél!
 • Harmadik nap
  Nem anyóst, hanem örömanyát kaptál!
  Fészek rakás, otthon teremtés!
  Felelős apaság, anyaság!
 • Negyedik nap
  Családommal az Egyházban!,
  Szövetségben más családokkal.
  Hűség és egymásra figyelés!
  Ajándékozzuk meg egymást a kiengesztelődés lehetőségével...
 • Ötödik nap
  Építsük együtt népünk nagy családját és az Isten országát!
  Gyermekeink kirepülnek, nagyszülők lettünk!
  Özvegy vagyok: Társam már haza ért!
  Hála Mindenért!

Csaba testvér

“Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni.”
(Forrás: Böjte Csaba)

ApostagApostagon a magyar műemléki helyreállítás Europa Nostra-díjjal kitüntetett büszkeségében, a barokk Zsinagógában (1768) gyönyörködhetünk (Iskola u.).
(Forrás: Well-PRess - Látnivalók Magyarországon)

2009. augusztus 3., hétfő

"Hívom a családokat"

Minden hónapban olvasható Bíró László püspök levele, amely szól a "családokhoz és házaspárokhoz, családokat szerető szerzetes- és paptestestvérekhez, és mindenkihez, akik a család és az élet mellett állnak".
Az augusztusi levele a Magyar Kurír oldalán olvasható. A levél után, a "Kapcsolódó írások" alatt olvashatók a korábbi levelei.

Néhány téma

Bíró László

A felkészítés akkor lehet sikeres, ha idejekorán tisztázódik: a szeretet nem csupán egy fellángoló érzelem, hanem magunknak teljesen mások rendelkezésére bocsátása, őszinte készség az ellenszolgáltatás nélküli adásra. A szerelem pedig már nem másokra, hanem egyetlen személyre irányuló szeretet, és akkor teljesedik be, ha végérvényesen feladjuk mindazt a vágyat, szokást, igényt, amely csak a mi javunkat szolgálja, ha az „én” helyére a „mi” lép. Annak azonban, aki a házasságra készül, egyik legnehezebb feladata megtalálni „az igazit”. Házastársul nem lehet egy csinos arcot, egy bársonyos hangot, egy biztató karriert vagy egy káprázatos szellemet választani, csak egy valóságos személyt, akinek múltja és jövője van, akinek sorsa a választottjának sorsával teljesen összefonódik. Bukásra van azonban ítélve az a kapcsolat, melyben két egoizmus kapcsolódik össze. Pedig a fiatalok gyakran érvelnek úgy, hogy „ez most mindkettőnk egyéni érdekeinek megfelel, hát összeköltözünk; ha majd valamelyikünknek nem tetszik, útjaink elválnak”.
(Forrás: Bíró László: Felkészülés a házasságra)