2011. április 24., vasárnap

HúsvétÁldott Húsvétot kívánok!


He is Risen by Walter Rane


2011. április 22., péntek

...

The Sacrament of the Last Supper
Salvador Dalí


J. S. Bach Johannes - Passion

J. S. Bach Johannes - Passion (YouTube)


2011. április 21., csütörtök

A Család éve 2011 - Családdal a jövőért


A Család éve 2011 - Családdal a jövőért honlap.


418 sunset with rays through Saint Family on Brezje 19-VII-2006

Nagymaros - Katolikus Ifjúsági Találkozó 2011 tavasz

Nagymaros - Katolikus Ifjúsági Találkozó
2011 tavasz
„...és lesznek ketten egy test" (Ter 2,24)


Időpont: 2011. május 21. (szombat)
Helyszín: Nagymaros

Program
 • 9.00 közös reggeli ima- Eucharist Zenekar
 • 10.00 főelőadás - Sillye Jenő és felesége, Julcsi. Tanúságtevők lesznek még: Fogarasi Fábián és felesége, Kata (Emmánuel Közösség) és Halupka Attila és felesége, Rebeka (MÉCS Családközösségek)
 • 11.00 fakultációk
  • Keresők - Kerényi Lajos SchP
  • Beszélgetés a főelőadókkal
  • MEKT (Közép-európai Katolikus Ifjúsági Együttműködés) - filmvetítés és beszélgetés - Markus Muth atya (Ausztria)
  • Biblikus fakultáció - Jelenits István SchP
  • A szerzetesség iránt érdeklődők fakultációi
   • női rendek
   • férfirendek
  • Kérdezz-felelek - Brückner Ákos Előd OCist
  • Kiscsoportos beszélgetések (Duna-part)
  • Szentségimádás
 • 13.00 ebédszünet - idő a személyes találkozásokra
 • 14.00 szentségimádás
 • 15.00 szünet
 • 15.30 énekpróba a szentmisére
 • 16.00 szentmise
 • 18.00 közös éneklés a plébániakertben - Sillye Jenő és barátai

Az őszi találkozó hangfelvételeit meghallgathatod innen.


Nagymarosi levél
minden Krisztust kereső közösségnek
2011 tavaszán

„...és lesznek ketten egy test” (Ter 2,24)

Boldogság szélessávon

A szeretet szabadságára és a szabadság szeretetére kaptál meghívást. Isten egyszerre teremtett szabadnak és szeretetre képesnek. E kettő egysége az emberi természet lényegéhez tartozik. Ha az életedben a szabadság és a szeretet sohasem kerülnek ellentmondásba egymással, akkor biztos lehetsz benne, hogy jó úton jársz.

Minden ember elemi erővel vágyik arra, hogy szeressék. Hogy legalább egyvalaki megértse, és elfogadja olyannak, amilyen. De van, hogy úgy érzi, erre semmi esélye. Sőt, hiába bizonygatják neki annyian, néha azt is nehéz elhinnie, hogy Isten tényleg feltétel nélkül szereti őt. Olyan nehéz felfogni, hogy Isten állandóan közeledik felénk, mindent megtesz, hogy megismerjük, mi mégis olyan keveset tudunk róla. Pedig tényleg van esély, és nemcsak misztikus élmények segítségével, de egészen hétköznapi módon is, a „bőrünkön keresztül” megtapasztalni az isteni szeretet mélységét. Isten maga a szeretet, az isteni személyek a legteljesebb szeretetközösségben élnek egymással, és hogy erről már itt a földön tapasztalatot szerezhessen az ember, arra kapta ajándékba a házasság szentségét. Ha nyitott szívvel jössz el a találkozóra, sokat megtudhatsz erről a misztériumról.

A házasság szentségével különleges kincs kerül birtokunkba. Megkapjuk többek között a szexualitás ajándékát. Márpedig a keresztény szex a legjobb a világon! Mert van jövője, lehetőséget ad a kiteljesedésre, az önmagunkra találásra. Mert nem követi csömör, szégyenérzet, kiábrándulás. Éspedig azért nem, mert nem tagad le, nem vesz el semmit sem az emberből, sem a szexualitásból, ami lényegileg hozzá tartozik. Nem redukálja le egyiket sem valamelyik funkciójára, hanem teljes szépségében ünnepli mindkettőt. És ezzel a kereszténység a mai világban egyedülálló üzenetet közvetít. A találkozón sokat hallhatsz erről az üzenetről.

Elmondhatjuk a világnak azt az örömhírt is, hogy szabadság és elköteleződés nem zárják ki egymást. A legnagyobb szabadság a tiszta lelkiismeret szabadsága. A valódi szabadság mindig szeretetet szül és sohasem függőséget. Az a szabadság, amelyik arról szól, hogy valamilyen függőséget választ magának az ember – legyen az alkohol, kábítószer, szex vagy bármi más –, önmagát számolja fel. Bármi, amit helytelenül használ az ember, függőségbe sodorja. A „szív okosságával” mindenki tudja, hogy mi a helyes, és ha ezt a hangot nem nyomja el magában, akkor a tiszta lelkiismeret szabadságával kelhet fel minden reggel, ami akkora öröm forrása, hogy ahhoz semmilyen függőség átmeneti/fellángoló élvezete nem mérhető. A világnak nagy szüksége lenne rá, hogy ezt megismerje.

És a világnak szüksége van rád is. Mert Te vagy az egyetlen, aki el tudja hozzá juttatni azt az egészen sajátos üzenetet, amit Isten személyesen rád bízott. Persze először fel kell ismerned, hogy mi ez az üzenet, meg kell értened, el kell fogadnod.

Gyere el Te is május 21-én Nagymarosra, hogy ebben a felismerésben és a megértésben előreléphess! Várunk – a barátaiddal együtt!

És hogy miként készülhettek a találkozóra?
Elgondolkodhattok azon, hogy milyen az igazi szabadság. Külsődleges vagy inkább belülről fakadó? Gondoljátok végig, hogy azok az életformák, amelyeket a világ ma kínál, mennyire vannak összhangban az ember valódi természetével. Keressetek példát olyan emberekre, akiknek szabadság és szeretet egységben van az életükben. És a te életedben/a ti életetekben vajon megvalósul-e ez az egység?


Magyar Kurír - Boldogság szélessávon – a házasságról a Nagymarosi Találkozón

Mit jelent szeretni?

Azt akarni, hogy a másik szabad legyen,
nem elcsábítani akarod,
hanem kiszabadítani kötelékeiből,
ha rabságban sínylődik.

Hogy ő is kimondhassa: "szeretlek",
anélkül, hogy zabolátlan vágyak taszítanának.

Azt, hogy teljes erődből a másik javát akarod,
még sajátod előtt,
s mindent azért,
hogy a másik növekedjék és kibontakozzék.

Hogy mindennap azzá legyen, akivé lennie kell,
s ne azzá az álomléppé, amellyé te akarod alakítani.

Összeszeded magad, gazdagodsz,
hogy szerelmednek többet ajánlhass fel,
mint ezernyi simogatás, őrült ölelés:
Éned karjában egész összegyűjtött életedet.

Adsz, nem számolgatva, mit ad a másik,
magas árat fizetsz,
a soha vissza nem követeled a magad pénzét.

Azt, hogy hiszel a másikban és bízol benne,
hiszel rejtette erőiben és a benne lakó életben,

S bármily köveket kell is eltávolítanod,
hogy szabad legyen az út,
s haladsz előre nem száz, nem ezer,
még csak nem is tízezer napon át,

Hanem zarándokolsz véget nem érően...

Ez a zarándokút örökké tart.

Azt - s ezt meg kell mondanom -,
hogy megtisztítod álmaidat,
meghalsz önmagadnak, hogy élj, s életet adj,

Mert ki tud a másikért önmagáról elfeledkezni
szenvedés nélkül,
ki tud lemondani arról,
hogy önmagának éljen anélkül,
hogy valami meghaljon benne önmagából?

Mindezt jelenti szeretni, s még sokkal többet,
Mert szeretni annyit tesz,
mint megnyílni a végtelen SZERETETNEK,
s hagyni, hogy szeressen téged,

És áttetszővé válva e soha nem hiányzó
SZERETET számára
a legnagyobb kaland:
hagyni, hogy Isten szeresse azt,
akit te szabad elhatározással szeretsz.

(Michel Quoist: Beszélj nekem a szerelemről 113.o. -részlet)
(Forrás: Biztos Út blog)


Biztos Út blog - Mi nem a szerelem?
Biztos Út blog - A helyes és hibás szerelem

A helyes szerelem...

A hibás szerelem...

...reálisan, tisztán lát.

...álmodozik, fanatikus.

...jelenben él, most van dolga.

...a múlton rágódik, fél a jövőtől.

...áthatja az egész napot.

...csak akkor mosolyog, ha Vele van.

...összeszedett, kézben tarja a feladatait.

...kezéből kifolyik az idő.

...fantáziadús, leleményes az örömszerzésben.

...másolja a világot, fél önmaga lenni.

...szolgál, áldozatokat hoz.

...elvárja a szolgálatot.

...egyenes, nyílt de tapintatos.

...politikaként kezeli a kapcsolatot.

...kapcsolatai mások felé is javulnak.

...csőlátású, nem érdekli senki más.

...szemérmes.

...kihívó, magamutogató.

...elfogad, támogat, segíti a fejlődést.

...elvár, követel, sürget.

...bízik, remél.

...biztosítékokat akar, ígéreteket gyűjt.

...megbocsátó.

...fejben tartja a régi sérelmeket.

...fejlődik, tökéletesedik.

... „jól elvan így is”.

...szabadságot ad, hogy szabadon dönthess.

...magához láncol.

...számára „kinyílnak a versek”.

...nem tud miről beszélni.

...szereti a szemlélődő csendet.

...számára kínos a csönd.

...kinyílik az Isten felé.

...bezárul, elég lesz magának.

...szeret hármasban lenni Istennel.

...kettesben akar maradni, mondván: „elegek maguknak”.

...bűneit bevallja: „Vétkeztem Atyám! ”,
még ha ezzel kínos perceket is él át.

...a félresiklásokat kimagyarázza, nehogy lelkiismeret furdalást okozzon.

...az Atyába kapaszkodva bizalmat ad.

...féltékenyen kisajátít.

...segít eligazodni a világban.

...félt, óv a világtól, s üvegburába rakna.

...egyensúlyban tartja az értelmet, érzelmet, akaratot.

...az értelem-érzelem-akarat egyikének egyeduralma felé sodródik.

...kiszámítható, így megbízható.

...kiszámíthatatlan, ezért megbízhatatlan.

...nyílt, őszinte.

...sumák, mesterkélt.

...adakozó, áldozatkész.

...én-központú, önző.

...elfogadó, számára a hűséges a fontos.

...átalakító, eredményeket akar látni.

...lelki társsal ajándékoz meg.

...kisebbségérzetet alakít ki.

...kiegészít.

...verseng.

...mosolyt terem.

...sóhajtozást szül.

...itt akar közösséget szolgálni.

...elmenne egy lakatlan szigetre, kettesben.

...érlel és vár, mint a napsütés.

...erőszakosan kibont, kutat, mint a jeges szél.

...Istenhez vezet.

...saját képére akar formálni.

... „szeret, mert szeret” - megindokolhatatlan.

...ész érvekkel indokolni tudja szeretetét.

Szerző: Vera és Kálmán (2004)

2011. április 7., csütörtök

II. János Pál pápa boldoggá avatása

Május elsején, húsvét 2. vasárnapján, amely egyben az Isteni Irgalmasság vasárnapja, reggel 10 órakor kezdődik a boldoggáavatási szentmise, amelyet XVI. Benedek pápa mutat be. A szertartást megelőzően 9 órától kezdve a hívek elimádkozzák a Szent Fausztina nővér által bevezetett ájtatosságot, az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, amely különösen kedves volt II. János Pál számára. A boldoggáavatási formula elhangzása után leleplezik az új boldogot ábrázoló kegyképet, amely a Szent Péter-bazilika középső loggiáját díszíti, majd latinul felhangzik Boldog II. János Pál himnusza.

Forrás: Magyar Kurír

Május 1-jén 10 órakor a Szent István-bazilika előtti kivetítőn látható lesz II. János Pál pápa boldoggáavatásának közvetítése Rómából.

A közvetítést a helyszínen Udvardy György püspök, általános helynök bevezetője előzi meg, aki az eseményt követően ünnepi hálaadó szentmisét mutat be a bazilikában.

Forrás: Magyar Kurír

Vatikáni Rádió: II. János Pál pápa


Összehangoltan közvetítik a közszolgálati adók II. János Pál pápa boldoggáavatását

Összehangoltan közvetítik II. János Pál boldoggáavatását a közmédiumok, az MTVA (Médiaszolgálatatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) alá tartozó adók, így az MTV, a Magyar Rádió és a Duna Televízió. Mint azt az erről szóló sajtótájékoztató vendége, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek megjegyezte: II. János Pálnak már a temetése is rekordot döntő közvetítéssel párosult.

(...)

Ókovács Szilveszter, a Duna Televízió vezérigazgatója szerint a boldoggá avatás az egyik leglátványosabb szertartás. Mint elmondta, a tévében műsorra tűzik II. János Pál egy darabját, Az aranyművest is, aminek színházi előadását Kecskeméten vették fel. Az esszéisztikus darab a házasságról, férfi-nő kapcsolatról szól.

Április 30.: Duna Televízió: 18.55: Az aranyműves boltja (II. János Pál darabja, a kecskeméti Katona József színház előadásában)

(...)

A közmédia részletes programkínálatát II. János Pál pápa boldoggá avatásáról programajánlónkban tekintheti meg.

Forrás és bővebben: Magyar Kurír


boldoggá avatás (lat. beatificatio): a →szentté avatási eljárás első része, melynek végén Isten →tiszteletreméltó szolgáját fölveszik a szentek névjegyzékébe.


Film

II. János Pál pápa boldoggá avatása - Élő közvetítés Rómából - Duna Televízió Videótár
A közmédia programkínálata II. János Pál pápa boldoggá avatásáról

Részletes műsorkínálat
Április 29., péntek21.40, m1 – Karol - Az ember, aki pápa lett – történelmi film, 2/1. rész
Április 30., szombat12.05, Duna Televízió – Isten kezében16.10, Duna Televízió – Törzsasztal18.55, Duna Televízió – Az aranyműves boltja19.30, Duna II. Autonómia – II. János Pál – Isten elszánt szolgája – dokumentumfilm, 2/1.21.05, m1 – Karol - Az ember, aki pápa lett – történelmi film, 2/2. rész22.55, m1 – Velünk élt – Összeállítás a pápa magyarországi látogatásairól
Május 1., vasárnap6.00, MR1-Kossuth Rádió – Vasárnapi újság8.00, MR3-Bartók Rádió – Muzsikáló reggel9.00, m1 – Katolikus krónika9.30, m1-m2 – Egy pápa életrajza – A lengyel pápa életrajza sok szubjektív meglátással9.30, Duna Televízió – II. János Pál pápa - Félelem nélkül10.00, m1, m2, Duna Televízió – II. János Pál pápa boldoggá avatása – Élő közvetítés Rómából12.00, 17.30, MR1-Kossuth Rádió ­– Krónika12.35, Duna Televízió – Élő egyház15.05, MR3-Bartók Rádió – Musica Sacra – Egyházzenei Magazin15.50, Duna Televízió – II. János Pál magyar földön16.00, MR1-Kossuth Rádió – Disputa19.00, Duna Televízió – Kikötő – Extra19.30, Duna II. Autonómia – II. János Pál – Isten elszánt szolgája – dokumentumfihttp://www.blogger.com/img/blank.giflm, 2/1.19.45, Duna Televízió – Heti hírmondó20.30, Duna Televízió – Klubszoba21.30, Duna II. Autonómia – Ennio Morricone: Dal az elrejtezett Istenről22.50, m2 – Velünk élt – Összeállítás a pápa magyarországi látogatásairól23.40, m2 – II. János Pál pápa boldoggá avatása – A közvetítés ismétlése felvételről


A Vatikán internetes oldalt hoz létre www.giovannipaoloii.va címmel Wojtyła pápa boldoggáavatásának alkalmából azzal a céllal, hogy május 1-én bemutassa a pápa életének és péteri szolgálatának legfontosabb pillanatait. Az új internetes kezdeményezést mintegy 500 fotó, 30 videofelvétel és 400 idézet gazdagítja, amelyeket hat nyelven lehet majd elolvasni.
Forrás: Magyar Kurír

2011. április 1., péntek

Gmail Motion :-)

Gmail Motion Beta

A new way to communicate

The mouse and keyboard were invented before the Internet even existed. Since then, countless technological advancements have allowed for much more efficient human computer interaction. Why then do we continue to use outdated technology? Introducing Gmail Motion -- now you can control Gmail with your body.
(Forrás: Gmail Motion)Próbáld ki a Gmailben: Try Gmail Motion gomb az oldalon