2010. június 26., szombat

Bács-Kiskun Megye Bora 2010

(Forrás: Bacs-Kiskun.hu)

2010. június 20., vasárnap

Évközi 12. vasárnap

... "Hát ti kinek tartotok engem?" ...


"Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti életét énértem, megmenti azt."


2010. június 13., vasárnap

Te Deum - Hálaadás

"... Két adósa volt egy hitelezőnek. Az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel. Nem lévén nekik miből megfizetni, elengedte mind a kettőnek. Melyik fogja őt közülük jobban szeretni?' Simon ezt felelte: ,,Úgy vélem, az, akinek többet engedett el.' Ő pedig ezt mondta neki: ,,Helyesen ítéltél.' Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: ,,Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet lábaimra; ez meg könnyeivel öntözte lábaimat, és a hajával törölte meg. Csókot nem adtál nekem; ez meg, amióta bejött, nem szűnt meg csókolgatni lábaimat. Olajjal nem kented meg fejemet; ez meg kenettel kente meg a lábaimat. Azért mondom neked: Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. ..."


"... Mid van, amit nem kaptál?... " (1Kor 4.7)

Mécs László
Megszépül minden, ha valakié

Erdőn kóborlok szálas fák alatt,
s a gyalogút, mely árnyékban haladt:
gyorsan, mókuska-vígan kiderül,
a tisztásra ér. Mély-zöld, meseszerű
a hangulat, a pár méter közön
harangvirág hajlong, kéken köszön,
kakukkfű, zsálya, menta illatos
lelkét köszönti rám, míg rátapos
két hófehér, nagy-tőgyű nagy tehén.
-Pár regeemlék integet felém:
ily szép lehetett, ily elbájoló
az üszővé bővült tündér is, Io,
Zeus bűnös szerelme, míg Juno,
Árgus szemével őrző hitvese
üldözte. -Ámde szűnik a mese
varázsa: ott ül egy holt hangyaboly
csonkján egy vén paraszt. Komoly.
Pipál. Köszöntöm. Bólint. Kérdem én:
"Mitől oly szép e két fehér tehén?"
Fösvényen szól, míg pipafüstje leng:
"Hát a mienk!"
Míly boldog, bölcs e kurta felelet!
Így felelnének tán a gyökerek,
ha megkérdezném május hajnalán,
miért van ennyi bűbáj a fán.
Így válaszolna minden méhraj,
miért van annyi mézzé vált kacaj,
szépség a kasban. Sírból az anyám
így válaszolna, hogy én hajdanán
miért voltam oly szép, oly hős, oly deli,
örömcsókolt és boldogságteli,
míg élt. Így ujjongná mind az igent:
"hát a mienk, mienk, mienk, mienk!"
Megszépül minden, ha valakié.
Be szép egy kiskert, ha valakié!
Be szép egy asszony, ha valakié!
Be szép a szívünk, hogyha szeretik!
Be szép az ország, hogyha szeretik!
Megszépül minden, hogyha szeretik!
Elköszönök. A két kövér, fehér
tehén rám néz. Megint erdőbe ér
a gyalogút s árnyékban bandukol.
Szívem hová mégy?
Szívekre vágyol, s nem várnak sehol.

1947

- o -

Fodor Ákos
Műhely-haiku

Talán hozzá se
nyúlj. Csak nézd és nézd, míg csak
gyönyörű nem lesz.

2010. június 8., kedd

III. Bor és Pálinkaünnep - 2010


III. Kecskeméti Bor és Pálinkaünnep

A 2010. június 14-20-ig tartó "Dívák és borok" című rendezvénysorozat programjából:

2010.06.13. - III. Kecskeméti Bor és Pálinkaünnep István a király
2010.06.14. - III. Kecskeméti Bor és Pálinkaünnep Megnyitó ünnepség
2010.06.15. - III. Kecskeméti Bor és Pálinkaünnep
2010.06.16. - III. Kecskeméti Bor és Pálinkaünnep
2010.06.17. - III. Kecskeméti Bor és Pálinkaünnep
2010.06.18. - III. Kecskeméti Bor és Pálinkaünnep Borbemutató és kóstoló
2010.06.18. 20:00 - KODÁLY MŰVÉSZETI FESZTIVÁL - 2010. június 10-28. Az Aurin Leánykar koncertje
2010.06.19. - III. Kecskeméti Bor és Pálinkaünnep Női borrendek találkozója
2010.06.19. 17:00 - KODÁLY MŰVÉSZETI FESZTIVÁL - 2010. június 10-28. Zsolnay remekművek kiállítás
2010.06.19. 17:00 - MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA Long Night of Museums in Kecskemét
2010.06.20. - III. Kecskeméti Bor és Pálinkaünnep


A kecskeméti nyár nyitó kulturális fesztiválja.
Kecskemét főterén a Városházától a Cifrapalotáig húzódik minden évben a fesztivál kiállítóinak sora. A gasztro-kulturális rendezvény keretében, szakmai partnereink segítségével bemutatjuk Magyarország és ezen belül kiemelten a régiónk borait és borászait, borrendjeit. A napi programokat a borkóstolók, gasztronómiai kiállítók, pálinkafőzdék bemutatkozása mellett a borbírálat és borminősítés „tudományáról” tartott előadások is színesítik.
Az esti színpadi programok keretében népzenei előadók, könnyűzenei fellépők, táncosok szórakoztatják a közönséget."

Térkép és standelosztás itt.

Időpont: 2010. június 14 – június 20
Helyszín: Kecskemét, Kossuth tér


(Forrás: HírösSport)


Nagyobb térképre váltás

Facebook esemény: III. Kecskeméti Bor és Pálinkaünnep

Kecskemét
Kulturális programok
Kiemelt rendezvények

2010. június 14-20. - III. Kecskeméti Bor-és Pálinkaünnep
2010. augusztus 16-22. - Hírös Hét Fesztivál

Immáron hatodik évadjában szerveződik a
Kecskeméti Borfesztivál rendezvénysorozat
a következő rendezvényekkel :

Bor és Pálinka Ünnepe
2010. június 14 – június 20

Hírös Hét
2010. augusztus 16 - augusztus 22Duna Borrégió - III. Országos Pálinka és Borfesztivál

iPhone 4Apple - iPhone 4

2010. június 6., vasárnap

Úrnapja

Az ünnep teljes neve: Az Úr Testének és Vérének ünnepe.
Az egyházi évben - a Húsvéti időt lezáró - Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az ünnep eredete a XII. századi eucharisztia-kultusszal áll kapcsolatban, mely Jézus eucharisztikus jelenlétét hangsúlyozza. Mindenekelőtt az 1263-ban történt híres bolsenai eucharisztikus csodához kapcsolódik. Az Apostolfejedelem sírjához zarándokló cseh pap nem messze Rómától szentmisét mutatott be a bolsenai Szent Krisztina templomban. Az átváltoztatás pillanatában kétségek gyötörték afelől, hogy a kenyér és a bor valóban Krisztus testévé és vérévé válik-e. Ekkor a pap megdöbbenve vette észre, hogy a megtört ostyából vércseppek hullottak a korporáléra. A nagy tisztelettel körülvett ereklyét 1264. június 19-én átvitték Orvietoba, abba a városba, ahol éppen IV. Orbán pápa tartózkodott. Ő hirdette ki Úrnapja ünnepét az 1264. szeptember 8-án kelt Transiturus bullával, melyben a Pünkösd nyolcadát követő első csütörtökre tűzte ki Úrnapja megünneplését. A hagyomány szerint Aquinói Szent Tamás írta az ünnepre a liturgia szövegét. A szentmisében az "átváltoztatástól" kezdve Jézus teste és vére jelen van a kenyér és a bor "színében". Ez a jelenlét megmarad, ezért őrizzük a Szentostyát a Tabernákulumban, és az örökmécs jelzi, hogy Jézus itt van velünk. Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusnak térdhajtással adunk tiszteletet.Az ünnep története (Magyar Kurír)

2010. június 5., szombat

Ballagás

Fodor Ákos
KÖZÉP-MAGAS-ISKOLA

Annak, ki írna,
ne tanácsot adj, hanem
írószerszámot.

- o -

Szabó Lőrinc:
Tavasz

„Mi az?” - kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz” - felelt a Nap.
„Megjött?” - kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” - felelt a Nap.

„Szeretsz?” - kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” - szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”


- o -

Bódás János
Valahol ki van jelölve helyed…

Azért van síró, hogy vigasztald,
az éhező, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
hogy terhüket te segíts hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett van csak magasság.
Hogyha más gyötrődik, szenved – azért van,
hogy te befogadd szívedbe boldogan.
Megmutattad néha legalább,
hogy lelked által enyhült, szépült a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt
ott is, ahol eddig minden tiszta volt?

Mi vagy?
Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Valahol rég… siess… keresd,
Ki van jelölve a helyed.

Csak ott leszel az, aminek Isten szánt,
másként céltalan lesz az életed,
s a sors ekéje bármily mélyen szánt,
mag leszel, mely kőre esett.
Elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, mely kárba veszett,
mit sohasem kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan.
Cserép, melyben nem virít virág,
s nem veszi hasznát
sem az ég, sem a világ.

2010. június 1., kedd

Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium - felvételi


Kollégiumi felvételi lehetőség Szegeden egyetemistáknak és főiskolásoknak a 2010/2011-es tanévre:


A jelentkezési lapot és a beküldendő dokumentumok listáját megtalálod a fenti honlapon.

A pályázatok beérkezési határideje: 2010. június 18.


Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium nagyobb térképen való megjelenítése