2009. november 30., hétfő

Advent

ádvent (a lat. adventus, 'eljövetel' szóból)
Rorate (lat. 'Harmatozzatok'): a Boldogságos Szűz Mária ádventi időben mondott →votív miséje az →introitusa alapján: „Rorate coeli de super..” 'Harmatozzatok egek onnan felülről..'. →hajnali mise **
(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

Harmatozzatok
Égi magasok!
Téged vár epedve
A halandók lelke,
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

Kezdetre
Mert az emberek
Ott tévelygenek,
Hol te égi fényed
Útján nem vezérled
Őket, édes Üdvözítőnk!

(Forrás: SzePi)

Adventi üzenetek

Bécs - Impresszionizmus és adventi vásárNéhány kép a bécsi kirándulásról... 2009.11.28.2009. november 22., vasárnap

Krisztus Király ünnepe

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

(Forrás: The Obelisk - Szent Péter tér)

Krisztus Király vasárnapja az egyházi év utolsó vasárnapja.
Magyar Katolikus Lexikon

A már megboldogult augsburg-i érseket, Josef Stimpfle-t sok támadás érte, de mindig megőrizte nyugalmát és jó kedélyét. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy mi nyugalmának a titka, mire ő ezt válaszolta: “Én úgy nézem az életet, mint páros táncot. Amikor két ember együtt táncol, akkor mindig az egyik vezeti a táncot, a másik pedig követi őt, egyébként letaposnák egymás lábát. Rájöttem arra, hogy Isten az, aki vezeti a táncot, ő rántott bele engem is a táncba, én csak hagyom magam vezetni tőle.”
Josef Stimpfle érsek
(1916-1996)

2009. november 20., péntek

Szalontüdő

"A szalontüdő lehet ruganyos, savanyú, állott, édes, ebben a filmben épp közös nevező. Kinek olcsó és laktató koszt, kinek a nosztalgiázás egyik kelléke. Egy letűnt kor finom darabkája találkozik két sokat látott emberrel. Szavak nélkül is megértik egymást."
(Szirmai Márton)

A Szalontüdő Nagy Bandó András novellája alapján készült 2006-ban, és az elmúlt két év folyamán több tucat fesztiválon szerepelt és számos díjat nyert. Több infó, IMDb

H1N1

Aggódik az egészségéért?
H1N1 almát minden nap.

2009. november 17., kedd

Két jubileum két videó - Antióchia


A Katolikus Krónika november 8-i adásában szó volt a 15 éves Antióchia ifjúsági mozgalom jubileumi hétvégéjéről (17. perctől kezdődően). (Néhány korábban lejegyzett gondolat két elhangzott előadásból...)

Forrás: MTV - Katolikus krónika
(Lejátszáshoz lehet, hogy Internet Explorer szükséges.)

És a 2004es jubileumi hétvégéről egy videó a Facebook-on a nyilvános Antióchia csoportban a Videó oldalsáv alatt (belépés nélkül megtekinthető a videóra kattintva). A videó alatti linkre kattintva (Jubileum 2004 [HQ]) csak regisztrál felhasználók tekinthetik meg.

2009. november 16., hétfő

Süveges Gergő Szegeden - gondolatok

Gondolatok Süveges Gergő korábban említett előadásából...

Valaki jó valamiben, attól még nem lesz jó mindenben.
2000ben házasodott, felesége Margit gyógypedagógus
4 gyermek édesapja, gyermekei ajándékok - Apa-kép-írás
Nem "megmondó" ember - vannak kérdései, ami másnak is kérdés lehet és válaszai, ami esetleg másnak is válasz


Hivatás - Shrek = hagyma -> réteges, egymásra hajló, épülő rétegek
Hivatás = Küldetés hív <=> küld

Hivatás területei - 3 fő réteg -> értékrend
 1. Istenkapcsolat, Hit
  Forrása
  1. Közösségi létezés - Tökmagok plébániai közösség (kamasz)
  2. Effata - "nyílj meg" - továbbadni, "egyház mi vagyunk"
  3. Házas-közösség - Mécs lelkiségi mozgalom, azonos élethelyzet
  Kettősség szorítása - "a már igen s még nem" <- jezsuiták (megjegyzés: hasonló gondolatok az 2006os egerszalóki előadásában is - Kereszténység és misszió)
  • már férj (van felesége), de még nem az igazi (sok önzés)
  • már apa (van gyermeke), de még van mit tanulnia
  • már keresztény, de még sok minden hiányzik a jézusi útból

 2. Család (világi hivatás) - "férjség", apaság - életen át kitartó elköteleződés Isten kegyelmével könnyebb (ráépül az elsőre)
  • nő legszebb hivatása, hogy anya legyen
  • nő és férfi legszebb hivatása, hogy szülő legyen
  • mindenki legszebb hivatása, hogy elköteleződjünk, döntsünk és kitartsunk e döntés mellett
  Veszélyes azt gondolni, hogy nem kell dönteni életünk meghatározó pillanataiban.
  Nem döntés, döntésképtelenség <> szabadság
  Szabad akaratból el tud köteleződni, következményeket vállalva (minden más ellen) = szabad
  Döntések és elköteleződések -> értékrend

  Házasság szentsége
  Kísértés: csak gyereken keresztül kapcsolódunk egymáshoz -> koppanás; gyereknek sok dolga van, nem feladata a család összetartása
  Házastársi kapcsolat megerősítése <- együtt töltött minőségi idő = munka Miért akarunk családot, gyereket?
  • kapjak, szeressenek?
  • büszkélkedhessek velük?
  • szeretek babázni?
  • szeretek a főnök lenni és mondani "amíg az én kenyeremet eszed"?
  • jogom van az apaság élményéhez?
  • Vagy az örömöt, harmóniát, boldogságot, amit megélünk, azt akarom továbbadni? (-> más hozzáállás beteg gyermekhez, örökbefogadáshoz)

 3. Többi kapcsolat - barátok, ismerősök, munka - család a támasza ennek a rétegnek
  • barátság ébrentartása, megőrzése hivatás
   nagy szűrők
   • pártalálás, jegyesség, házasság - másképp gondolkodik, más gondjai vannak, másképp szervezi életét egy egyedülálló és egy házas
   • első gyermek (gyermekes család (délutáni pihenés ideje, hétvégi kirándulás...) <> nem gyermekes család másképp gondolkodik...)
   • gyerek nevelése
   tudatosítani - barátok vagyunk, kapcsolatok megőrzése
  • munka - szolgálatnak érzi <> kiszolgálás

Hivatás-területek konfliktusai
 1. Hit <> Család
  állandóan hittanos közösségben <> nem segít otthon, nincs otthon (fontos a családban is tettekre váltani)
  kis gyermekkel részvétel a misén <> jelenlét (töltődő időszakok <> ürülő időszakok)
 2. Hit <> Munka
  Tapasztalat: tisztelet, egyházi hírek átolvasása, mivel ismeri titulusokat, ünnepeket... (mit hol kell keresni)
  Munkatársakkal képes normálisan együtt lenni -> nincs hitbéli gond
  Zsörtölődő, elviselhetetlen -> ilyenek a keresztények
 3. Család <> Munka - értékrend (sorrend) kísértés
  • feleség, anya - szereti, amit tanult (gyógypedagógia, logopédia, egyéb képzések)
   fájdalom: 7 évre félre tenni (gyermekvállalás), amit tanult - készülni kell rá
  • férj, apa - másképp nehéz
   lehet munka az első - közös döntés
   család előnyben részesítése
   Kísértés: felkérés, új vonzó lehetőségek - időt honnan veszem el, mérlegelni kell!

 • "ki-ki világítson a maga helyén"
 • "ne raboljuk a másik idejét" - lehet ő a feleségem? - sok élethelyzetben megismerni
 • "ember van válságban" - elvesztette a kapaszkodóit
 • elköteleződéstől való félelem
 • Milyen gyermekeid legyenek?
  "döntésképes emberek, akik képesek felelős döntés hozni"
 • Hogyan jutott erre a pályára?
  magyar szak, majd magyar, mint idegennyelv - "bölcsészkar késleltetett pályaválasztás"

2009. november 9., hétfő

Süveges Gergő Szegeden

Még 2006ban hallottam Süveges Gergő egy előadását az Egerszalóki Ifjúsági Lelkigyakorlaton és nagyon tetszett, így ajánlom az alábbi programot.


"2009. november 11-én, szerdán, este 19 órától a Szent Imre Katolikus Szakkollégium vendége leszek Szegeden (Londoni körút 13.). Beszélgetünk majd médiáról, hivatásról, családról, konfliktusokról és azok feloldásáról. Minden érdeklődőt örömmel várunk!"
Forrás: Süveges Gergő oldalai

2009. november 8., vasárnap

"mindenemet Neked adni..."

(...),,Az Úrnak, a te Istenednek életére mondom, hogy nincs semmiféle kenyerem, csak egy maroknyi lisztem a vékában s egy kis olajam a korsóban: éppen egy pár darabka fát szedek, hogy elkészítsem azt magamnak s fiamnak, hogy megegyük, s azután meghaljunk.'' Azt mondta neki Illés: ,,Ne félj, csak eredj, s tégy, ahogy mondtad. Először azonban nekem készíts abból a lisztecskéből egy kis hamuban sült lepényt, s hozd ki azt nekem. Magadnak és fiadnak azután csinálj. Ezt üzeni ugyanis az Úr, Izrael Istene: ,,Nem ürül ki lisztes vékád, s nem apad el olajos korsód mindaddig, amíg esőt nem ad az Úr a föld színére.''(...)
(1Kir 17,10-16)

(...) Jézus ezután leült a templomkincstárral szemben, és figyelte, hogyan dob a tömeg pénzt a kincstárba: sok gazdag sokat dobott be. Aztán jött egy szegény özvegy, és bedobott két garast, ami egy negyedpénz. Akkor odahívta tanítványait, és azt mondta nekik: ,,Bizony, mondom nektek: ez a szegény özvegy többet adott mindazoknál, akik pénzt dobtak a kincstárba. Mert azok mind abból adtak, amiben bővelkedtek, ez pedig az ő szegénységéből bedobta mindenét, amije volt, egész megélhetését.''
(Mk 12,38-44)

Egy történet...

„Koldusként róttam a falut, ajtóról ajtóra járva kéregettem. Hirtelen, felsejlő álomként jelent meg az utca végén az aranyhintód. Izgatottan találgattam, ki ülhet benne? A királyok királya? És ébredezni kezdett bennem a remény. Véget érnek most majd nehéz napjaim, olyan alamizsnát adsz, amely egy életre jólétre változtatja nyomorúságomat...
És akkor megállítottad mellettem a kocsit. Rám tekintettél, arcodon mosollyal szálltál ki. Éreztem, maga a boldogság közeledik felém. De te kinyújtottad a kezed és azt kérdezted:
–Mit ajándékozol nekem?
Micsoda királyi tréfa, gondoltam, egy koldustól koldulni?! Zavarba jöttem, tétován álldogáltam előtted, aztán belekotortam a tarisznyámba, és az egyik rizsszemet a markodba tettem. Mily leírhatatlan volt a csodálkozásom, amikor este, tarisznyámat kiürítve a sok kacat között ráleltem arra a rizsszemre: színarannyá változott. Keserű sírásra fakadtam, és kimondhatatlanul sajnáltam, hogy nem volt elég bátorságom mindenemet Neked adni...”
(Rabindranath Tagore - Az arany rizsszem)

2009. november 7., szombat

Sürgős hívószámok

 • Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
 • Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
 • Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15-öt!
 • Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
 • Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6,19-34-et!
 • Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
 • Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
 • Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsid 11-et!
 • Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
 • Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
 • Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11,25—30-at!
 • Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
 • Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
 • Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
 • Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1-et!
 • Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
 • Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
 • Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15,7-27-et!
 • Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem!
Ezeket a számokat személyesen hívd, ne valamelyik asszisztenseddel!
Minden vonal 0—24 óráig hívható.

2009. november 6., péntek

A Sátán terve

Sátán összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta: ,,Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal.''

,,Ezt akarom tenni!'' - mondta a Sátán. ,,Eltéríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át!''

,,Hogyan tegyük ezt?'' - kiabálták a démonjai.

,,Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok az gondolkodásukat'' - válaszolta ő.

 • Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön.
 • Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát.
 • Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól!
 • Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyen képesek meghallani azt a 'halk, szelíd hangot.'
 • Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek, hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon nem biblikus zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal.
 • Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal.
 • Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül.
 • Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.
 • Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
 • Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat!
 • Adjatok nekik Télapót, hogy eltérítsétek őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.
 • Adjatok nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.
 • Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat, hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe és Isten teremtményeit csodálják. Küldjétek el őket inkább vidámparkokba, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba.
 • Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni.
 • Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében.

,,Működni fog! Működni fog!''' - kiabálták...

Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket. Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt Sátán ebben a cselben? Döntsd el te magad!

Az ,,elfoglalt'' [angolul: busy] azt jelenti:

B-eing U-nder S-atan's Y-oke - S-átán R-abigája A-latt L-enni?

(Forrás: SzePi)

2009. november 5., csütörtök

Tudd meg, mit tud rólad a Google!

A Google egyre komolyabb össztűzben áll a privát szféra megsértésének vádjai miatt. Az összeesküvés-elméletek hívői most egy kiváló eszközt kaptak arra, hogy összesíthessék, milyen adatokat söpört össze róla az online óriás. A Privacy Dashboard megmutatja, kik vagyunk a Google szemében.

Forrás és folytatás: HWSW

2009. november 4., szerda

Gere Cabernet Sauvignon Barrique 2007

Gere Cabernet Sauvignon Barrique 2007, Villány
Gere Attila pincészete Villány

Mélysötét rubinját ibolyakék színtükör hatja át. Illatában a sokszínűség jellemzi: szederre, feketeribizlire, erdei bogyókra emlékeztető, mely az égetett fa illatával vegyül. Szép, érett tanninok jellemzik. Nagy testű, komplex szerkezetű, a szájban hosszú, egy bizonyos édes ízérzetbe áthajló. Jól érlelhető.

Kakukktojás

Melyik a kakukktojás?
1) Petőfi
2) Ezüst
3) Arany

2009. november 1., vasárnap

Mindenszentek dicsősége

Mindenszentek - november 1.

„Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat” – hangzik fel az ünnepi mise könyörgése mindenszentekkor. November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, nem csak azokat, akiket az Egyház hivatalosan is azzá nyilvánított.

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Mindenszentek litániája

Halottak napja – november 2.

Két vers:
Babits Mihály - Zsoltár férfihangra
Tóth Árpád - Új tavaszig vagy a halálig

Babits Mihály - Zsoltár férfihangra

Consolatio mystica.

Tudod hogy érted történnek mindenek - mit busulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog
a te bűnös lelkedért.

Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs
Madárka tolla se hull ki, - ég se zeng, - föld se remeg,
hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem ért.

Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket,
hogy benned teljesedjenek; - s korok történetét
szerezte meséskönyvedül, - s napba mártotta ecsetét,
hogy kifesse lelkedet.

Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind teneked!
És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot,
hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott
annyi bús szerelmeket,

szerelmek bűnét és gyászát? s hogy bűn és gyász egysúlyu legyen,
eleve elosztott számodra szépen derüt és borút,
sorsot és véletlent, világ nyomorát, ínséget, háborút,
mindent a lelkedre mért

öltöny gyanánt: úgy van! eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a
lelked: legyen
császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút,
amit meg kellett kapnod, és világok vihara fútt
a te bűnös lelkedért!

Mert ne gondold hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak,
mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb
részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod
tükörében magadat,

és nem sejted hogy véletleneid belőled fakadnak,
és nem tudod hogy messze Napokban tennen erőd
ráng és a planéták félrehajlítják pályád előtt
az adamant rudakat.

Tóth Árpád - Új tavaszig vagy a halálig

Most, hogy megint útfélre estem,
Eltűnődöm e téli esten,
Mi volt az élet, uramisten?

Mi volt? ez volt: sok fénytelenség,
Fakó robot és kénytelenség,
Száz bús határ reménytelenség.

Borult egek kevés azúrral,
Koldus pajtásság pár nagy úrral,
Pár ájult nóta, tépett húrral.

Egy-két vad mámor nyoszolyája,
Egy-két asszony jó, meleg szája; -
Volt, nincs. Csöndes a szívem tája.

Most itt ülök, roppant hegyek közt,
Betegen a többi beteg közt,
Múltnak háttal, halállal szemközt.

Lesz-e máskép? várjam? ne várjam?
Lassan szétszéled a homályban
Bitang jószágom, kedvem, vágyam.

Nyomukban, mint fekete bundás,
Begyűrt süvegű öreg kondás,
Hallgatva ballag a lemondás.

S mégis, a csönd-paplanú télben,
Nagy nyugalom évadját élem -
Érzem, az Isten gondol vélem.

Mint a bokrok setét bogyókkal,
A hó alatt zamatozókkal,
Megrakva szívem hűvös jókkal.

Hogy mire jókkal, majd megválik,
Mire a hó gyapja lemállik,
Új tavaszig vagy a halálig.

Fekszem megadva, békén, resten,
S néz rám, át a végtelen esten,
Tűnődve sorsomon, az Isten.