2009. június 30., kedd

John Mayer - SayA bakancslista (The Bucket List) filmből... ajánlom a filmet...

Az emberi élet bombabiztos Törvénye

Ahhoz, hogy teljes életet éljünk,
meg kell tanulnunk a dolgokat használni
és az embereket Szeretni...
nem pedig a dolgokat Szeretni
és az embereket használni.

(Forrás: John Powell: Miért félek attól, aki vagyok? -
Szempontok a személyiség fejlődéséhez)

2009. június 29., hétfő

Primicia - olvasmány

A kalocsai papszentelés után, az első misén (primicia) olvasott olvasmány...

primicia: 1. első termés. - 2. a →zsengeáldozat a Vulgata szövegeiben. - 3. →újmise, az újonnan fölszentelt pap első miséje.
(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

"Atyáim Istene, irgalomnak Ura, aki a szavaddal teremtettél mindent, és bölcsességeddel alkottad az embert, hogy uralkodjék a teremtményeken, amelyeket alkottál, és igazgassa a világot szentségben és igazságosságban, és egyenes lélekkel tegyen igazságot: add meg nekem a bölcsességet, trónod osztályosát, és ne zárj ki engem gyermekeid közül.

Hiszen szolgád vagyok, szolgálód fia, gyönge és rövid életű ember, és édeskeveset értek a joghoz és törvényhez. Ha mégoly tökéletes is valaki az emberek fiai között, de a tőled való bölcsességnek híjával van, semmibe kell venni.

Nálad a bölcsesség, ismeri műveidet, jelen volt, amikor a világot teremtetted, és tudja, mi kedves a szemedben és mi helyes a parancsaid szerint.

Küldd le szent egedből, dicsőséged trónjától, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben.

Mert tud és ért mindent; tetteimben józanul vezet majd és megoltalmaz hatalmával. Így majd tetszenek neked műveim.

Melyik ember képes fölismerni Isten akaratát, és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr?

Hisz a halandók gondolatai bizonytalanok, és terveink ingatagok.

Mert a romlandó test gátolja a lelket, és a földi sátor ránehezedik a sokat tűnődő elmére. Csak nagy nehezen derítjük ki, ami a földön van, és üggyel-bajjal értjük meg, ami kézenfekvő. Hát akkor az égi dolgokat ki tudná kifürkészni?

Ki ismerte föl valaha is akaratodat, ha te nem adtál (neki) bölcsességet és nem küldted el a magasból szent lelkedet? Csak így lettek simává a földön lakók útjai, s így tanulták meg az emberek, mi kedves a szemedben."
(Bölcsesség könyve)

2009. június 28., vasárnap

Primicia - szentlecke

A kalocsai papszentelés után, a tegnapi első misén (primicia) olvasott szentlecke...

primicia: 1. első termés. - 2. a →zsengeáldozat a Vulgata szövegeiben. - 3. →újmise, az újonnan fölszentelt pap első miséje.
(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

"Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságomban éjjel-nappal mindig megemlékezem rólad.

Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.

Tarts ki amellett, amit tanultál, s a miről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad.

Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az üdvösségre.

Kérve-kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az ő eljövetelére és országára: hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.

Maradj mindenben meggondolt, viseld el a bajokat, teljesítsd az evangélium hirdetőjének feladatát, töltsd be szolgálatodat."
(2Tim 1.3;1.6-1.7;3.14-3.15;4.1-4.2;4.5)

2009. június 27., szombat

Papszentelés Kalocsán


„Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned.”

2009. június 26., péntek

Közlés

"A közlés igazi tudománya nem abban van, amit kimondunk, hanem amit elhagyunk."
(Dr. Hermann Zeller S.J.)

Az igazi bölcsességnek tíz aranyszabálya van. Kilencszer hallgass! A tizedik: keveset beszélj! (arab közmondás)

Ha megszólalsz, szavaid legyenek értékesebbek a csendnél, amelyet megtörsz. (arab közmondás)

A világon 10 féle ember van...


A világon 10 féle ember van...aki ismeri a 2-es számrendszert, és aki nem.

There are 10 kinds of people in the world; the ones that understand binary and the ones that don't.

Es gibt genau 10 Arten von Menschen: Die, die das Binärsystem verstanden haben und die, die es nicht verstanden haben.

2009. június 25., csütörtök

Szépségipar

Kit is látunk a címlapon,a hirdetőtáblán, a reklámokban...?...és merre alakítjuk/vezetik/terelik szemléletünket?"A szépség a megfigyelő szemében létezik."
"Beauty is in the eye of the beholder.""Nagyon figyelj, mert a világot teszed is azzá, aminek látod."
(Fodor Ákos: Metaoptika)

2009. június 24., szerda

Keresztelő Szent János születése

"(...) "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr van vele." A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett."
(Lk 1,57-66. 80 - Napi evangélium)

Tiziano Vecellio - Keresztelő Szent János

Festmények nagy felbontású fotókon

"Egy olasz program keretében tudósok rendszeresen elkészítik a világ leghíresebb festményeinek és freskóinak digitális fotómásolatait. (...)
A digitális felvételt bárki megtekintheti, sőt a Haltadefinizione.com oldalra látogatóknak számos egyéb lehetőségük is van. Így például akár a mű egyetlen négyzetmilliméternyi területét is kinagyíthatják, anélkül, hogy romlana a kép élessége és kontrasztja. (...)"
(Forrás: sg.hu)

Kritika a katolikus magánhonlapokkal szemben

"Berlinben tartotta éves konferenciáját a Katolikus Média Világszövetség (Signis). A szövetség európai szekciójának elnökhelyettese, Joachim Opahle felszólalásában óvatosságra intett az egyre nagyobb számban létező „katolikus magánhonlapokkal” szemben. (...)"
(Forrás: Magyar Kurír)

2009. június 23., kedd

Presser Gábor - Szeretem a túlerőt


Presser Gábor : Én szeretem a túlerőt - dalszöveg (Angyalok és emberek album)

2009. június 22., hétfő

Az üzlet az üzlet...

Az alábbi képet mostanában épp utazás közben készítettem...

És egy régebbi cikkből...
"Egy greveni asztalosmester forradalmasítaná a temetkezési szokásokat és a szerinte a 21. századhoz jobban illő digitális sírköveket helyezne el a német temetőkben. (...)"
Németországban népszerűsítenék a digitális sírköveket - sg.hu

2009. június 21., vasárnap

Beköszöntött a csillagászati nyár

"Június 21-e a nyári napforduló napja. Ez az északi félteke leghosszabb nappala, csaknem 16 órán át világos van."
(Forrás: National Geographic)

Summer


Évközi 12. vasárnap

"Ő (Jézus) a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és megkérdezték: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: „Hallgass el, nyugodj meg!” A szél elállt és nagy csendesség lett.
Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?” "
(Mk 4,35-41 - Napi evangélium)

Elküldtem Jézust aludni az életemben? Felébresztem Őt?


Rembrandt van Rijn - Vihar a galileai tengeren
(Mk 4.35)

Lelki harc

"Isten és a sátán között a harctér az emberi lélek. Itt folyik a harc az élet minden pillanatában ezért szükséges, hogy a lélek szabad bejárást engedjen az Úrnak, és általa mindenfelől megerősítse, fölfegyverezze magát. (...)"

Forrás: Szent Pio atya a lelki harcról, a biztos útról és a szentmiséről - Magyar Kurír


Simon András: Bűn - szeretet

A bűn becserkész,
a szeretet befogad.
a bűn bekebelez,
a szeretet magába foglal.

A bűn megköt,
a szeretet megtart.
A bűn száz annyit ígér,
A szeretet száz annyit ad.

A bűn elveszi az önismeretet,
felmagasztal és magasba emel:
csakhogy letaszíthasson.
A szeretet helyes önismeretre tanít,
Kiábrándít hamis "önmagadból" és összetör:
Csakhogy felemelhessen.

A bűn hájjal keneget,
hogy megrontson.
A szeretet kíméletlenül pöröl,
hogy megtisztítson.

A bűn fröcsköl,
a szeretet szétárad.

A bűn éget és perzsel,
A szeretet sugároz.

A szeretet egyszerű,
A bűn körmönfont.

A szeretet "egy-ügyű",
A bűn agyafúrt.

A szeretet nyíltan beszél,
A bűn körülír.

Míg a szeretet a mélység titkairól dadog,
A bűn a felszín közhelyeiről fecserész.
Míg a bűn hazudik, hogy ne kelljen
megmondania az igazat,
A szeretet kitérő választ ad,
hogy ne kelljen hazudnia.

A bűn kényszerít,
A szeretet késztet.

A bűn csábít,
a szeretet vonz.

A bűn érzéki,
A szeretet érzékelő.

A bűn forral,
a szeretet hevít.

A bűn űz és hajt,
A szeretet lelkesít.

A szeretet megkeresi a tisztátalant,
hogy felemelje,
A bűn "felhajtja" magának a tisztátalant,
Hogy kihasználja és a sárba tapossa.

A szeretet az embert látja a cédában is,
de a bűn csak riherongy kurvának tartja.

A szeretet megjelöl,
A bűn megpecsétel.

A szeretet társakra lel,
De a bűn csak hordákba ver.

A szeretet kiteljesít,
A bűn kiüresít.

A szeretet mentséget keres,
A bűn kifogást talál.

A bűn bekerít és magadba zár,
A szeretet kapukat nyit és
másokhoz vezet.

A bűn elfecsérli és pazarolja a másét,
De a szeretet önmagát osztja szét.

2009. június 20., szombat

II. Kecskeméti Bor és Pálinkaünnep

Mai kóstolások a borünnepen:
1. Font Pincészet, Soltvadkert - Cserszegi fűszeres 2008
2. Frittmann Testvérek, Soltvadkert - Cabernet Sauvignon Franc 2007
3. Vylyan Pincészet, Villány - Ördög Cuvée 2007
4. Kunvin - AUERUS Rajnai Rizling 2006

"Ne hagyd, hogy a TV nevelje fel a gyereket!""Magyarországon az elmúlt tíz évben megtöbbszöröződött a televíziós műsorkínálat, a változások átformálták a felnőttek és a gyermekek televízió nézési szokásait. 2007-ben a négy és tizennégy év közötti korosztály naponta átlagosan több mint három órát (188 percet) töltött a képernyő előtt, és ez újabb növekedés a megelőző évhez képest. A családok szabadidős tevékenységei között a televíziózás a ráfordított időtartam tekintetében egyértelműen uralkodó szerepet tölt be. (...)"
Forrás: TUDATOS MÉDIAFOGYASZTÁS - „Ne a televízió nevelje fel a gyereket” - ORTT

Gyermekek tévénézési szokásai és ünnepi tévézés (háttéranyag) itt (pdf).

2009. június 19., péntek

Jézus szentséges szíve

Az idei esztendőben Jézus szíve ünnepének különlegességét az adja, hogy e napon nyitja meg XVI. Benedek pápa a Papok évét. Jézus szíve ünnepe egyébként már évek óta a papok megszentelődésének a napja, amely nap arra emlékeztet minket, papokat, hogy életünk mindennapi megszentelésével szolgáljuk Isten és az ő népét, utánozva azt az irgalmas isteni szeretetet, amellyel a mi Urunk az elveszettek után indul. Ez a nap a papok számára azért volt eddig is fontos, mert újra elkötelezhettük magunkat az isteni szeretet mellett. A papok éve során azonban kiszélesedik a papság ügye, hiszen ebben az esztendőben minden hívőnek szívügyének kell tekintenie a papok sorsát, a papi hivatások ügyét. Hivatásomért, életem megszenteléséért és vagyok a felelős és ez elmondható minden papról. De sokat segíthet és komoly lelki támaszt jelent a hívek imája.
(Horváth István Sándor - Napi evangélium )

XVI. Benedek pápa nagy várakozással tekint a papok éve elé -
Magyar Kurír

Megnyílt a papok évének honlapja - Magyar Kurír

A pápa ünnepélyesen megnyitotta a papok évét - Magyar Kurír

(1786–1859)
a papok védőszentje

2009. június 18., csütörtök

360 fokos panorámaképek

360 fokos panorámaképek a világ minden tájáról: 360cities

A szegedi TIK.

Forma 1 Red Bull Street Parádé


Votive Church Cathedral middle in Szeged

Panorámafotók Szegedről: JoSzegeden.eu

2009. június 17., szerda

Homok-animáció

Cakó Ferenc homok-animációs showja a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar kíséretével

Időpont: 2009. június 20. szombat 20:00/21:00/21:30/22:00 (?)
Helyszín: Kecskemét, Főtér

"...a kilencedik KAFF keretén belül kerül sor Cakó Ferenc homokanimációs előadására, ami zenére, homokkal történő figurális rajzolás-festés, amit egy kivetítő segítségével mozivászon nagyságban lehet élvezni. A produkció a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar "élő" fellépésével valósul meg: Liszt, Bach, Brahms és Vivaldi zenéjével kényeztetik a hallgatóságot"
(Forrás: Kecskemét honlapja)

IX. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF 2009) és a II. Kecskeméti Bor és Pálinkaünnep2009. június 16., kedd

Fadarab, tutaj, csónak

Boat with Float
By Shelley Mitchell

„A rohanó folyóban másképpen mozog egy fadarab, egy tutaj és egy csónak. A fadarab magatehetetlen játékszere a haboknak. A tutajt kormányosa el-ellöki a sziklától, zátonyoktól. Következetesen csak a csónakot lehet kormányozni, melynek a vízhez viszonyítva önálló mozgása van.” (Dr. Jelenits István: Erkölcstan)

XXVII. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat - 2009.

HIVATÁS
A Te utad A Te célod


A program szerint ismét tart Süveges Gergő előadást az egerszalóki találkozón :) ... ajánlom... 2006-ban nagyon tetszett. És ajánlom a találkozót is.

(A részletes program Találkozó honlapján a Program menüpont alatt olvasható.)

Az egerszalóki levél Találkozó honlapján az Aktuális menüpont, "További cikkeink..." alatt olvasható.

Időpont: 2009. július 15-19.
Helyszín: Egerszalók


Nagyobb térképre váltás

Az internetes regisztráció legvégső határideje: 2009. július 8.
Teljes részvétel: 3000 Ft
(Forrás: Találkozó honlapján a Technikai infó menüpont alatt.)

További információk a Találkozó honlapján.

Magyar Kurír - Elindult az internetes regisztráció az egerszalóki találkozóra

Elkészült Egerszalók reklámszpotja

Badacsony környéke

A korábban említett néhány kép a badacsonyi kirándulásról itt.

2009. június 15., hétfő

...akkor kellene igazán aggódnunk!

Egy honlap...

"Év elején londoni buszokon a következő hirdetés jelent meg: Probably there is no God, now stop worrying, enjoy your life! (Valószínűleg nincs Isten, hagyd abba az aggódást, élvezd az életed!) A kampány folytatódott más városokban is. Nézem a reklámot, oké, nem kell aggódnom, élveznem kell az életem, minden reklám erről szól. Az egészséges, a stresszmentes életről, a wellnessről, a megnyugtató befektetésekről. Az élvezet, a „légy laza” kultúrájáról. Ma mindent élvezni kell, a kólától az időjárásig, az utazásoktól a sportig. Szinte nincs márka, amit ne ezzel adnának el. De hogyan kerül Isten egy üdítőreklámba? Mi köze az élvezet vallásának Istenhez? Nincs Isten, enjoy Cola? Nincs Isten, enjoy the weather (sportreklám)? Talán valami kutatás kimutatta, hogy az istenhit miatt fogy kevesebb kóla vagy cukorka? És a cégek elhatározták, hogy véget vetnek ennek? Vagy nem elég az élvezet vallásának termékekkel való, napi egymilliárd másodperces hirdetése, még külön is mondják, hátha nem értjük? (...)"
(Forrás: Ha nem lenne Isten... és ahol találtam ZoliTesó webnaplója)

És még néhány hír a témában a Magyar Kurírról...
2009. január 10. 12:02 - Ateista hirdetések Londontól Madridig
2009. január 17. 14:16 - Megtagadta az „ateista busz” vezetését egy angol buszsofőr
2009. január 20. 14:45 - Genovában nem indulnak útnak az „ateista buszok”
2009. június 9. 12:51 - A bécsi közlekedési társaság elutasítja az ateista reklámokat

2009. június 15. - Hétfő

"(...) ne vegyétek hiába Isten kegyelmét. (...)"
(2Kor 6,1-10 - Igenaptár)

"(...) Aki kér tőled, annak adj, és attól, aki kölcsön akar kérni tőled, el ne fordulj."
(Mt 5,38-42 - Igenaptár)

Otthonunk (Home)

Az interneten ingyenesen megtekinthető, illetve letölthető Yann Arthus-Bertrand legújabb filmje, az Otthonunk (Home). A készítők célja, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet: közösen kell cselekednünk a Földért, ha jövőt akarunk gyermekeinknek.

(...)

Az Otthonunk letölthető ezen a linken, a magyar felirat itt, illetve megtekinthető a YouTube videómegosztó portálon (angol nyelven).

(Forrás Magyar Kurír)


A film honlapja is érdekes.

Tartalom és lényeg

Az alaszkai Anchorage érseke, Roger L. Schwietz minden tavasszal mintegy 300 levelet olvas el, amelyekben egyházmegyéje bérmálkozásra készülő fiataljai a hitükről írnak.

„Kevesen írják, hogy unalmasnak tartanák az egyházat – fogalmazott az érsek a Catholic Anchor című egyházmegyei lapnak nyilatkozva. – De azt sokan említik, hogy amikor még nem értették, mi a hitük lényege és tartalma, akkor untatta őket."

(Forrás: Magyar Kurír)

2009. június 14., vasárnap

Úrnapja

"Mysterium fidei!"
"Íme hitünk szent titka"

"...Krisztus vére, aki az örök Lélek által önmagát adta szeplőtlen áldozatul Istennek, hogy megtisztítsa lelkiismeretünket a halott tettektől, és az élő Istennek szolgáljunk!" (Zsid 9,11-15 - Igenaptár)

Az Úrnapjával kapcsolatban képkeresés közben... és pont jezsuitáknál voltam :)

"Két véglet van: az öngyilkosság (önzés, kiégés) és a teljes önátadás (önzetlenség, másokért égés)."
"Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az
megtalálja." (Mt 10.39)

Fodor Ákos:
Védőbeszéd

Gyertyára sem vet
rossz fényt az, hogy folyton fogy,
amíg világít.

A bakancslista (The Bucket List)

Ma hallottam róla prédikációban és érdekesnek tűnik...

A PORT.hu-n megtalálható a film előzetese magyar felirattal.
The Bucket List az IMDb-n.
És az előzetes...

2009. június 13., szombat

Badacsony - Kisfaludy-kilátó

Épp a Badacsony legmagasabb pontján vagyok a Kisfaludy-kilátóban a GPS szerint kb 495m magasan, kb itt: É46,8032 K17,4963 fok :).
A kilátás szép [lenne], csak túl sok a magas fa, ami sokat kitakar. De csináltam már pár szép panorámaképet a szigligeti várban, Tapolcán a Malomtónál. Képeket később teszek közzé. :)
[Na, ezért is voltam kíváncsi, hogy működik-e mobilról a blogbejegyzés írás :) ]

2009. június 11., csütörtök

Telefonról... :-)

Ez az első blog bejegyzésem, amely a telefonomon íródott. :)
(Gyakorlatilag egy e-mail a Gmail Mobile, Gmail mobiltelefonos változatával.)

Úrnapja

Úrnapja lesz vasárnap...

2005.05.29.

"A pünkösd ünnepe utáni tizedik napra, Szentháromság vasárnapját követő csütörtökre esik Úrnapja. Ezen a napon Krisztus titokzatos testét, az Oltáriszentséget ünnepli az Egyház."
(Forrás: Magyar Kurír)

Geocaching - Badacsony

0. lépés: Azoknak, akik még nem hallottak a geoláda-keresésről (geocaching)...

1. lépés: Geoládák
Keressünk néhány geoládát a környéken. Érintett városok, települések nevét érdemes beírni a geocaching.hu oldalon a keresőbe.

Pl.: Badacsonytomaj, Szigetvár vagy Tapolca és megkapjuk azokat a ládákat, amelyek leírásában említik az általunk keresett szót.

2. lépés: Pontosítás
A találatokat érdemes pontosítani:
 • a lap alján találhatunk szűrési feltételeket
 • legalul van egy ilyen rész "Ha szívesebben tájékozódsz térkép alapján" és itt megtekinthetjük a talált ládákat térképen, hogy mennyire esnek útba. Például Tapolca kulcsszóra kapott ládák a térképen.

3. lépés: Adatok letöltése
A kiválasztott láda, ládák adatait lementhetjük:
- érdemes átolvasni/kinyomtatni a leírást, sokat segíthet

Például kiválasztom a 352. Tapolca, Malomtó (GCTPLC) ládát. Bal oldalt a térkép segítségével vagy a Koordináta a turistautak.hu térképén linken megnézhetem pontosabban, hogy hol található a láda.

- koordináták letöltése a GPS készülék (Nokia (okos)telefon + Nokia LD-4W) számára:
A Koordináták letöltése GPS-be link alatt tehetem ezt meg.
Néhány paraméter:
 • Fájlformátum: én ".ov2 TomTom" formátumot választok (nincs Nokia :( )
 • "multiládák közzétett pontjai"-t bejelölöm
 • "a fenti pontok leírásának ékezettelenítése"-t szintén bejelölöm
 • pontnév sablon (hogy nézzen ki a koordináta neve)
  <field name="nev" deaccent="i" length="24"/>:<field name="nehezseg_0"/>/<field name="terep_0"/>,<field name="tipus"/>,R<field name="elrejtes" format="ymd"/>
 • leírás sablon
  <field name="nev" deaccent="i" length="24"/>:<field name="nehezseg_0"/>/<field name="terep_0"/>,<field name="tipus"/>,R<field name="elrejtes" format="ymd"/>,U<field name="utolso_megtalalas" format="ymd"/>
 • Érdemes elmenteni a profilodba a saját, gyakran használt beállításaidat.
  (A HTML kód konverziója ezzel készült: Quick Escape)
 • majd Letöltés

4. lépés: Koordináták összevonása egy fájlba és konvertálása
Azt azért lehet érdemes megcsinálni, mert utána egyetlen fájlt kell konvertálni Nokia számára megfelelő formátumra. Például használhatjuk a POI Editor-t.
 • "Load POI File"-lal fel tudjuk tölteni a TomTom koordinátáinak, jelöljük be a "merge with current points" opciót, hogy az új koordinátákat az előzőekhez hozzáadja. A térképen ismét megnézhetjük a geoládák helyeit.
 • "Save POI File" alatt elmenthetjük "Nokia .lmx" formátumban :) (ami egy speciális formájú XML fájl)
 • A konverziót elvégezhetjük a GPS - Points of Interest Conversion oldalon is.


5. lépés: Nokia telefonra (Symbian operációs rendszerrel) másolás és "telepítés"
 • például a Nokia PC Suite programcsomagban lévő Fájlkezelővel másoljuk fel a telefonunkra az lmx kiterjesztésű fájlt
 • a telefonon nyissuk meg ezt a fájlt a Fájlkezelővel és Opciók/Mentés/Összes iránypont menüponttal menthetjük a koordinátákat
 • elindítva a Térképek (Nokia Maps) alkalmazást láthatjuk a ládák pozícióját, ugyanígy használhatjuk ezeket az iránypontokat a Navigátor programban is

2009. június 10., szerda

"...és reggel: a hatodik nap." (Ter 1.31)


"Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day God had finished the work he had been doing; so on the seventh day he rested from all his work.
And God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done." (Genesis 2:1)

"Így készült el a föld és az ég minden bennelevővel együtt. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett.
Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után." (Teremtés könyve 2.1-3)

Tegnap volt 5 hete, hogy elkezdtem a blog-írást.
Első bejegyzés: A kezdet / The Beginning 2009. május 5. 21:35
Kezd alakulni...

Az élet csodája


(Forrás: Magyar Kurír - Az élet csodája – rövidfilm az interneten)

DeltaÉs a zene: Tom Dissevelt and Kid Baltan - Song of the Second Moon

High Speed Camera - gyors dolgok lassan :-)

(Forrás: How High-speed Photography Works)High Speed Camera of Balloon Full Of Water Popped 6000FPS

Algodoo


(Forrás: Algodoo)

2009. június 9., kedd

Borostyánfelhő

Borostyánfelhő - a trió megzenésített verseket ad elő.

Tagok: Olgyay Margit - hegedű, Olgyay Veronika - ének, ütőhangszerek, Papp Máté - gitár, dalszöveg
 • Helyszín: Dugonics tér
 • Időpont: 2009. június 9. (kedd) 18:30


(Forrás: Ünnepi Könyvhét Szeged 2009)

2009. június 8., hétfő

Márai Sándor - A boldogságról


Boldogság természetesen nincsen abban a lepárolható, csomagolható, címkézhető értelemben, mint ahogy a legtöbb ember elképzeli. Mintha csak be kellene menni egy gyógyszertárba, ahol adnak, három hatvanért, egy gyógyszert, s aztán nem fáj többé semmi. Mintha élne valahol egy nő számára egy férfi, vagy egy férfi számára egy nő, s ha egyszer találkoznak, nincs többé félreértés, sem önzés, sem harag, csak örök derű, állandó elégültség, jókedv és egészség. Mintha a boldogság más is lenne, mint vágy az elérhetetlen után!

Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzadva, szorgalmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak e célból, gyűjtik a boldogság kellékeit - a hangya szorgalmával és a tigris ragadozó mohóságával. S mikor eltelt az élet, megtudják, hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell lenni, közben. S erről megfeledkeztek.


Márai Sándor: Füveskönyv
(Forrás: SzePi)

Dr. Gyökössy Endre - A Boldogmondások margójára

(Máté ev. 5. rész 1-12. versekhez)


 • Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
 • Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
 • Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük.
 • Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
 • Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
 • Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.
 • Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
 • Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
 • Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
 • Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
 • Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.
 • Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
 • Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.
 • Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.
 • Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
 • Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük.
(Forrás: SzePi)

A Sátán evangéliuma

Íme a főparancs:
Szeresd önmagadat teljes szívedből, teljes lelkedből, s minden erődből!

A második hasonló, és így szól:
Szeresd minden embertársadat, akiből hasznod van, az utolsó fillérjéig!

Sohase gondolkozz... ezt hagyd másokra...
Te csak azzal törődj,
hogyan használj ki másokat!
hogyan érvényesülj?! - ... tehetség nélkül...
Mindig azt tedd
amit a többiek tesznek...
amit az ösztönöd diktál...
Élvezd az életet! Hisz azért van...
Boldogok a gyűjtögetők, mert övék lesz minden;
a képmutatók, mert mindenkit félrevezetnek;
az önzők, mert övék a földi paradicsom;
az élvezethajhászók, mert övék a mámor;
a gyűlölködők, mert ők megtorolják sérelmeiket;
a kárörvendők, mert övék a legtisztább öröm,
hisz nincs benne irigység;
az erőszakosak, mert ők érvényesülnek.
Ha megütnek, üsd vissza tízszer!
Törtess, könyökölj, taposs el mindenkit!
Álszent jámbor képpel vágj el, fúrj meg, fűrészelj el mindenkit,
aki utadban áll... - lelkiismeret furdalás nélkül...
Közben mindig nagyon ügyelj arra,
hogy hitvány életedben a korrektség látszatát megőrizzed.
Ajándékozz azoknak - főleg karácsonykor -, akiktől te is kapsz;
mert ez a szeretet ünnepe,
az ÖN-SZERETET ÜNNEPE!

(Forrás: SzePi)

Boldogok...

"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak. Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent. Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak."
(Mt 5,3-12 - Igenaptár)


"3 Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 4 Blessed are those who mourn, for they will be comforted. 5 Blessed are the meek, for they will inherit the earth. 6 Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. 7 Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. 8 Blessed are the pure in heart, for they will see God. 9 Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. 10 Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. 11 Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. 12 Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you."
(Matthew 5,3-12 - bibleserver.com)

"3 Er sagte: »Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott2; denn ihnen gehört das Himmelreich. 4 Glücklich zu preisen sind die, die trauern; denn sie werden getröstet werden. 5 Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen; denn sie werden die Erde3 als Besitz4 erhalten. 6 Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten; denn sie werden satt werden. 7 Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 8 Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott sehen. 9 Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. 10 Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. 11 Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht5 die schlimmsten Dinge nachsagt. 12 Freut euch und jubelt! Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt.«"
(Matthäus 5,3-12 - bibleserver.com)

2009. június 7., vasárnap

Copy paste :-)

Vicces reklám


Szentháromságvasárnap


"kereszteljék meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!" (Mt 28,19)

"És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!"
(Mt 28,16-20 - Igenaptár)

2009. június 6., szombat

Álarc

Ma a buszt várva készült az álarc...

Mályva

Hatalmas mályvával bővült a képtár, ami itt megtekinthető:Szabó András: Bábel - Világ


Szabó András: Bábel - Világ (1980 - 2004) triptihon

Bal szárny: AZ ÉDEN (150x85 cm)
Középső tábla: BÁBEL-VILÁG (170x150 cm)
Jobb szárny: ARMAGEDDON VÖLGYE (170x85 cm)

A becsukott triptihon: A MEGVÁLTÓ ISTEN (170x150 cm)

Még idén boldoggá avathatják II. János Pált

Lehetséges, hogy II. János Pál pápát még 2009-ben boldoggá avatják – közölte június 4-én Joaquín Navarro-Valls korábbi vatikáni szóvivő.
(Forrás: Magyar Kurír)

2009. június 5., péntek

Geoláda keresés (Geocaching)


"Ne vigyél el semmit, csak a fotóidat;
ne hagyj ott semmit, csak a lábnyomodat;
ne ölj meg semmit, csak az idődet!"


A geocaching (ejtsd: "geokesing") az Egyesült Államokból kiindult szabadidős tevékenység, természetbarát hobbi, melyet Magyarországon hivatalosan a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (MGKE) képvisel.

A geocaching lényege, hogy egy jól lezárt ládikát a vállalkozó kedvű játékos elrejt egy általa kiszemelt, valamilyen szempont szerint megismerésre, felfedezésre érdemesnek ítélt helyen, és egy erre alkalmas GPS készülékkel a megfelelő módon rögzíti a rejtekhely (ez a "cache") pontos koordinátáit. Ezeket az adatokat eljuttatja hozzánk és a geocaching nemzetközi honlapjára (...). Mi is, a nemzetközi lap is mindenki számára elérhetővé teszi az adatokat. Elég ezek után meglátogatni az oldalainkat, és már indulhat is a GPS-es kincsvadászat!

Maga a kincsesláda nem más, mint egy vízhatlanul záródó háztartási dobozka, amely elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne egy napló-füzet, egy kétnyelvű üzenet a megtalálónak (akár a véletlenül odatévedőnek is), egy íróeszköz és valami apró kis ajándék, ami a megtalálót illeti. Ebből persze az is következik, hogy a kincsvadásznak egy másik apró ajándékot kell magával vinnie, és a rejteket megtalálva a dobozban lévő tárggyal kicserélni, hogy a következő sikeres játékosnak se kelljen üres kézzel távoznia.

Hiszünk benne, hogy valamennyiünkben ott él a kincskeresők ősi szenvedélye, és valóságos izgalmat jelenthet egy ilyen játékban akár elrejtőként, akár keresőként részt venni. Ehhez az élvezethez járul még hozzá az okos kis GPS-ek használatából eredő öröm, ami különösen a mobil, elektronikus "ketyerék" szerelmeseinek jelenthet további vonzerőt.
(Forrás: geocaching.hu)
Wikipédián a Geocaching-ről

101. látogató

Túl a 101. magyarországi látogatón... legalábbis a régebbi FlagCounter szerint, a másikon csak 87.

2009. június 4., csütörtök

Rózsa & szeretet

Szeretet


Amikor
a szeretet int felétek,
kövessétek őt.
Jóllehet
minden útja nehéz és meredek.
És amikor szárnyai átölelnek,
engedjétek
át néki magatokat.
Jóllehet
a belsejében rejlő kardok sebet
ejthetnek rajtatok.
És amikor
szól hozzátok, higgyetek
szavának.
Jóllehet
hangja összetörheti álmaitokat,
miként
az északi szél pusztává
sepri a kertet.

(Halil Dzsubran)


Google Wave

A Microsoft SharePoint ellenfele lehet a Google fejlesztői konferenciáján bejelentett Wave. Az új kommunikációs szolgáltatáson belül a beszélgetések és a dokumentumkezelés egyenlő hangsúlyt kap, így téve akadálytalanná a közös munkát. A kollaborációt színesítendő a felhasználók keze alá tennék a formázható szövegeket, fotókat, videókat, térképeket és minden egyebet, amit a Google megszelídített eddig.
(Forrás: HWSW)

Az internetes keresés nyolc aranyszabálya


1. Használjunk Alert-et
2. Használjunk másik Alert-et is!
3. Operátorok
4. Keressünk mindenütt
5. Rövidítsünk
6. Adjuk meg, mit találhatnak meg rólunk
6. Twitter
7. Cache, cache, cache
8. Speciális keresők

(A teljes cikk: techline.hu)

2009. június 3., szerda

Váci Mihály - Még nem elég!

Nem elég megborzongni
De lelkesedni kell!
Nem elég fellobogni,
de mindig égni kell!
És nem elég csak égni
Fagyot is bírjon el,
Ki acél akar lenni,
Suhogni élivel.

Nem elég álmodozni,
Egy nagy-nagy álom kell!
Nem elég megérezni
de felismerni kell!
Nem elég sejteni,
Hogy milyen kor jön el;
Jövőnket? tudni kell!

Nem elég a célt látni;
Járható útja kell!
Nem elég útra kelni,
Az úton menni kell
Egyedül is! Elsőnek,
Elöl indulni el!
Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával,
Aki vezetni mer!

Nem elég a jóra vágyni:
A jót akarni kell!
És nem elég akarni:
De tenni, tenni kell!
A jószándék kevés!
Több kell:- az értelem!
Mit ér a hűvös ész?!
Több kell: -az érzelem!
Ám nemcsak holmi érzés,
De seb és szenvedély,
Keresni, hogy miért élj,
Szeress, szenvedj, remélj!

Nem elég-a Világért!
Több kell: -a nemzetért!
Nem elég: -a Hazáért
Több kell most: -népedért.
Nem elég: Igazságért!
- Küzdj azok igazáért,
Kiké a szabadság rég,
csak nem látják még,
hogy nem elég!
Még nem elég!

Váci Mihály - Eső a homokra


"osztani magad:- hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni:- hogy így magasodjál;
hallgatni őket, hogy tudd a világot;
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.
Széjjel szóródni - eső a homokra -
sivatagnyi reménytelen dologra
s ha nyár se lesz tőled - s a táj se zöldebb:
- kutakká gyűjt a mély:- soká isznak belőled!"
(Váci Mihály - Eső a homokra - részlet)

"Ne féljetek!" - félelem és remény


"Akár ésszerűtlen, akár ésszerű a félelmünk, így szól hozzánk az Ige:
Ne féljetek! Ez vagy ehhez hasonló biztatás 365 helyen található a
Bibliában (megszámolta valaki)."
(Gyökössy Endre: Magunkról magunknak)

„A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet.”
(1Jn 4.18 - Szent János I. levele)

„A bátorság nem a félelem hiánya, sokkal inkább egy döntés, hogy a félelemnél van, ami fontosabb. Lehet, hogy a bátrak nem élnek örökké, de aki [túlságosan, mindenek felett] óvatos, egyáltalán nem él.”
(Neveletlen hercegnő c. film)

„A hajó nagyobb biztonságban van a kikötőben, de a hajókat nem ezért építik.”
(Paulo Coelho idézetek)

“A ship is safe in harbor, but that's not what ships are for.”
(William Shedd)

„A bátorság imádkozó félelem.” (Paulo Coelho)

"... mert télre nyár következik,
az éjszakára nappal virrad,
vihar után fölragyog a nap."
(Kempis Tamás: Krisztus követése)

„Testvéreim, ne féljetek attól, hogy befogadjátok Krisztust, és uralmát magatokra vegyétek! [...] Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy mi lakik az emberben. Ezt egyedül csak ő tudja!” A szertartás végén pedig, az Úrangyala elimádkozása után II. János Pál a következő szavakkal fordult a fiatalokhoz, mintegy jelezve, hogy a későbbiekben mennyire számít rájuk: „Kedves fiatalok, ti vagytok a világ jövője, az egyház reménye, ti vagytok az én reményem.”
(II. János Pál pápa)

"csak erős idegzetűeknek"

- Mit mond a bomba amikor ledobják?
- Aki bújt, aki nem: megyek!

- Hogy tanul a gabonakereskedő?
- Bemagol mindent.

- Hol laknak Zsírék?
- Bödön.

- Mit söpörnek a hangárban?
- Airport.

- Hol teremnek a CD lemezek?
- Diszkréten.

- Mit csinál az űrhajós ha megszomjazik?
- Űrkutatás!

- Hogy hívják a telephely nélküli sportegyesületet?
- Sehol SE.

- Hogy készül a mackósajt?
- Brumm a tejbe!

- Mit eszik a rockergólya?
- Technosbékát.

- Miért akar a vak kisgyerek kistestvért?
- Mert a nagy testvér mindent lát!

- Hogy hívják az afrikai buszvezetőt?
- BUSMAN !!!

- Miért rak ki a rendőr este az ágya mellé egy teli és egy üres poharat ?
- Mert vagy megszomjazik, vagy nem.

- Mi van ha egy rendőr hulla úszik a vízen?
- Holt biztos.

- Mi van ha két hulla úszik a vízen?
- Holtverseny.

- Mi az a mojza?
- Kityi kenyéjdajabka.

- Mi az elől vérzik, hátul vérzik, és középen pedig tarka ?
- Boci, boci tarka .. se füle se farka !!

- Hol terem a folpack ?
- a celofán !!!

- Mi a hasonlóság a lapos elem és a könnyűbúvár között ?
- Ha a sarkait összekötöd mindkettő hamar lemerül.

- Hogy hívják a nagyothalló macit?
- M A C I !!!!!!!!!!!!

- Honnan lehet megismerni a távolról jött embert?
- Közelről!!

- Mi az? Feldobom és soha többé nem látom.
- A talpam.

- Mi az 100 tonna, a fán ül és csiripel?
- Két 50 tonnás veréb.

- Minek a mértékegysége a szellem/négyzetméter?
- Lidércnyomás.

- Mi a különbség az anyós és az akácfa között??
- Az akácfa nem vérzi össze a láncfűrészt!!

- Miért lila a MILKA tehén?
- Mert szorítja a kolomp a nyakát!

- Kocsmában ül, se keze, se lába, ki az?
- Törzsvendég.

- Ha előtted egy tengeralattjáró megy, a hátad mögött egy rakéta jön, hogyan szállsz le a lóról?
- Megkéred a körhintást, hogy állítsa le...!

- Tavasszal miért nem jön ki a medve a barlangjából?
- Mert megdöglött!

- Mit mond a székely, ha meglát egy sündisznót?
- Ez most vagy valami, vagy megy valahova...

- Mi az? Piros és nem tesz jót a fogaidnak?
- Tégla!

- Mit mond az udvarias terminátor?
- Elnézést, hogy félbeszakítottam.

- Mi az? Piros, és nem lehet lenyelni?
- Traktor

-Miről lehet felismerni a 40 napos vizihullát?
-Ha megszívod az orrát, besüpped a szeme.

- Mi a különbség a hegedű és a nagybőgő között????
- A nagybőgő tovább ég...

- Hogy üdvözlik az etiópok az új társukat?
- Mi szél hozott?

Nálatok laknak-e állatok?

1. A tehén
A tehénnek négy lába van viszonylag közel egymáshoz, meg aránylag szimmetrikusak is. A tehén szemből és hátulról szimmetrikus leginkább,jobbról illetve balról nem nagyon. Felülről és alulról nehéz a tehenet vizsgálni, mert fentről ráeshetünk, alulról meg ránk léphet.

2. A malac
A malac testének szimmetrikus vizsgálatakor hasonló eredményeket kapunk,mint a tehén esetében. A malacot azonban magasabb emberek felülről is megnézhetik, mert a malac egy alacsony állat, és így könnyebb a rálátás. A malac nem szokott tehénre támadni.

3. A sündisznó
A sündisznó nem áll másból, mint valószínűleg négy lábból és szúrótüskékből. Az oroszlánra és a mérges kígyóra csak akkor támad,amikor azok nem támadnak rá. Rendkívül éles fogai a szájüregétől a vastagbeléig tartanak.

4. A gólya
A gólya csőre nagyon hosszú és elbír legalább 3 kilogrammot. Ezenkívül piros színe van. A kisbabák ezért szeretik annyira a piros színt. Ha a kisbaba több mint 3,5 kg akkor a gólya vagy lezuhan vagy, lassan repül. Az öreg gólyák lezuhannak.

5. A bálna
A bálna süket állat, mert nem hal. Szereti a nála nagyobb testű vízi lényeket. A bálna ezért nem szeret senkit. Egyébként igen békés állat. Ha volna keze és lába, könnyebben tudna úszni.

6. A zöld szemes ostoros
Az egyik zöld szemes ostoros a Mars nevű bolygóról esett le a Föld nevűre. A Marson, pusztákon élt, kedvenc időtöltése a lovaglás volt. Ehhez kellett neki az ostor. A zöld szem meg adott volt.

7. A bogár
A bogár nem egy állat, hanem sok kis repkedő állat összefoglaló neve. De mindegyik ugyanazt csinálja. Nyáron belerepülnek a fagyinkba, télen meg megfagynak.

8. A mérges kígyó
A mérges kígyó nem is mérges csak valaki kitalálta. Valójában szégyenlős, amiért keze helyett lába nőtt ki. A lábai nagyon csúnyák, ezért inkább nappal visszahúzva tartja azokat. Így viszont nem tudja utolérni áldozatát. Ezért inkább beleharap egy jó nagyot.

9. A sárkány
A sárkány közeli rokona a halnak. Ezt testfelépítésük is bizonyítja,hiszen vannak olyan sárkányok, amelyek testét pikkely borítja.. Mivel a sárkány majdnem hal, a bálna pedig egyáltalán nem, így biztosan állíthatjuk, hogy a sárkány és a bálna nem egy őstől származik.

10. A majom
A majom és az ember között sokak szerint nagyon sok közös vonás van. Ilyen például, mindkettőnek földig ér a lába, nem tudja saját fülét megharapni, stb. A majom azonban különbözik is az embertől, hiszen az emberrel ellentétben nem csinál fölöslegesen hülye dolgokat.. Ez egyébként minden állatra vonatkozik.

11. A kolbász
Nem tévedés. A kolbász is egy állat. A fizikai törvényeket figyelembe véve nem is lehet más. Az anyag nem vész el csak átalakul. A kolbász alakjából nem lehet egyértelműen megállapítani, milyen állatról van szó,hiszen ilyen formában az állat nem mozog - hacsak az ember szervezetében-, elveszti eredeti formáját, és egy az emberiség által tökéletesnek mondott alakot kénytelen felvenni. Ez azonban elég kényelmetlen lehet,hiszen gondoljunk csak bele, milyen lehet egy hosszú csőben kicsire összezsugorodva arra várni, hogy megsüssenek.

12. A galamb
A galamb nagyon értékes állat. Ellentétben a többi kétéltű énekesmadárral,a galamb nem kétéltű és nem énekel. Viszont van fehér színű is, és hangosan tud búgni.

13. A kétpúpos teve
A kétpúpos teve sokáig nem is vette észre, hogy két púpja van, mert az első eltakarta a hátsót.

14. A zsiráf
A zsiráf abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem tudja lehányni magát,mert a félig megemésztett étel a gravitációs erő miatt nem tud a hasából a fejéig eljutni a hosszú nyaka miatt. Sok részeg ember ezért szokta nyújtogatni a nyakát (mármint a sajátját).

15. A róka
A róka ravasz állatnak van kikiáltva, de valójában egy rendes vadász 500 méterről távcsöves puskával simán agyonlövi. Ilyenkor cseszheti a ravaszságát.

16. Az elefánt
Az elefántok, ha arra kerülne sor, hogy dolgozniuk kellene, biztosan kihalnának. Egyébként meg nem. És nem azért kicsi a farkuk, hogy meg tudjanak fordulni a telefonfülkében, hanem mert nagyon magasan van, és kicsinek látjuk. Az elefánt sem szimmetrikus oldalról.