2009. december 31., csütörtök

Te Deum - Hálaadás

Te Deum laudamus (lat. 'Téged Isten dicsérünk'): a Szentháromságot dicsőítő zsoltárszerű imádság. (...)

Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy !

Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket *: Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő *: mindeneket ítélendő.

(Itt meghajlunk vagy letérdelünk.)

Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!

(Fölegyenesedünk vagy fölállunk.)

Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz ;* híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!
(Forrás: katolikus.hu)


2009. december 29., kedd

Szakonyi Károly - Mindenki siet haza

Szakonyi Károly: Mindenki siet haza

Már éppen zárni akartunk, dél óta alig volt forgalom; tétlenül ácsorogtam az üzletajtónál, néztem a függönyön át az utcát, a buszmegállót; így, a fehér, áttetsző szádán keresztül olyan volt az út meg a táj, mintha havazna, pedig mocskos, szürke idő járta már napok óta. Köd szállt a folyóról. A buszról lekászálódó utasok közül senki sem ugrott be sörre vagy feketére, mint máskor, áruházi papírokba burkolt csomagjaikkal átvágtak az úton a házak felé.

Némelyik még csak most cipelte a fenyőjét. Satnya fenyők voltak, már amilyenek megmaradnak így, az utolsó napra. Az én fenyőm két hete megvolt, a piacon vettem, kikötöttem a negyedik emeleti ablakunk alá a hidegre, csak ma reggel húztam be onnan, hogy feldíszíthesse az asszony. Jó előre kell gondoskodni mindenről. Megtanultam már.

Megéltem valamennyit, rászoktatott az élet, hogy idejében beszerezzem mindazt, amire szükségem van. Nem szeretem a kapkodást meg a bizonytalanságot, még a kis dolgokban sem. A színes villanyégőket is előkészítettem, komótosan, a tavalyi dobozból.

Estére eljönnek hozzánk a gyerekek a két kis unokával. Vettem építőkockát, képeskönyvet, babát, kisvasutat, mindent. Nagyon kedvelem a karácsonyi hangulatot, az ünnepi vacsorát, szeretem a fenyő illatát a szobában, meg ahogy égnek a gyertyák. Még kis jászolunk is van, benne gipszből a Kisjézus, meg körülötte a gipsz-Mária és József, meg a háromkirályok, a pásztorok, mind gipszből, színesre festve meg egy gipszszamár, gipsztehén, szóval az egész Betlehem, hátul piros celofánpapír mögött apró zseblámpaégőt lehet meggyújtani, nagyon szép.

Mindig meghatódom, mert a gyerekkoromat juttatja eszembe, aztán feltesszük a Csendes éjt, a fiam hozta a lemezt valamelyik esztendőben, azt mindig lejátsszuk, miközben szikráznak a csillagszórók, komolyan mondom, meghatódom, a sírás szorongatja a torkomat, annyira érzem olyankor a szeretetet. Ezen járt az eszem, meg azon, hogy na, nemsokára vége a napnak; a presszóslány ötkor kikapcsolta a kávéfőzőt, a főnök kasszát csinált, hátul a magyaros teremben már eloltottuk a lámpákat, szóval zárni készültünk éppen, amikor bejött az az ember.

Gondoltam, iszik valamit, aztán siet haza ez is, akár a többiek.

Tudja fene, hány éves lehetett, se öreg, se fiatal; nem látszott valami jómódúnak, ráadásul a haja a vállát verdeste, sovány volt, girhes, szakálla, bajsza nedvesen tapadt össze a ködtől. Megállt az ajtóban, előbb engem nézett meg, aztán a lányt, biccentett, összefogta a kabátját; úgy ácsorgott ott várakozva, mint akit jó szívvel kéne fogadni. Odamentem a pulthoz, hogy ha kér valamit, gyorsan végezzünk, de meg se szólalt.

– Kávét már nem tudok főzni – jelentette ki a lány.
– Kávénk nincs – mondtam a pasasnak. – Mindjárt zárunk. Mit adhatok?
– Leülhetek? – kérdezte csendesen.

Hát éppenséggel leülhetett, még nyitva voltunk.

– Tessék – mondtam kelletlenül. Gondoltam, észreveszi. De nem, mintha a legnyájasabban kínáltam volna hellyel, boldogan telepedett le az egyik asztalhoz a fűtőtest közelében.
– Mit adhatok? – kérdeztem sürgetően.

Szelíd tekintettel nézett föl – na, de ismerem én az efféle szelíd tekinteteket! Sok furcsa pasast láttam már ilyen szelídnek elsőre.

– Bort – azt mondta.
– Palackozott boraink vannak.
– Igen.
– Hétdecisek. Abasári, Furmint, Leányka.
– Vörös nincs?
– Vörös is van.
– Talán azt.
– Adj egy Kékfrankost – szóltam a lánynak. Levette a polcról, meg se törölgette az üveget, csak átadta. Elhúzta a száját, hogy már éppen csak ez hiányzott.

Vittem a bort a tálcán, a pohárral. Öntöttem a vendégnek. Közben jól megnéztem. Két tenyerét a hóna alá dugva melegedett, szemét lehunyta; majd amikor végeztem, felpillantott, mosolyogva nyúlt a pohárért.

– Innának velem?

Én már mentem vissza a pulthoz, amikor ezt kérdezte. Láttam, a lány kapható lett volna rá, de megelőztem:

– Nem uram, köszönjük.

Mert észrevettem valamit. Észrevettem, mikor a pohárért nyúlt.

– Szerettem volna, ha… – próbálkozott a pasas bátortalanul.
– Nem uram nem! – mondtam határozottan.

Intettem a lánynak, hogy jöjjön közelebb. Áthajolt a pulton.

– Nézd, milyen a keze!

A lány a vállam fölött odapillantott.

– Látod?
– Valami történt vele – mondta meglepetten a lány.
– Na ugye!

Megfordultam; arra számítottam, hogy a pasas ismét a hóna alá szorította a kezét. Tévedtem. Egyenesen ült, két öklét az asztalon nyugtatta, igaz, így most nem látszott sem a keze feje, sem a tenyere, csak az összezárt ökle.

– Szerettem volna, ha velem isznak – mondta barátságosan.

Hallgattam. A lány, a hátam mögött, a pultra könyökölt. A férfi most őt nézte. Na, te aztán nézheted, gondoltam magamban. Nem ilyen alakokhoz van szokva. Látnád csak a fiúit, gondoltam. Vagy a fiúinak az autóit. Látnád csak, kik támasztják itt a pultot miatta. Csinos lány volt, nemrég került az üzletbe, az egyik belvárosi presszóból. Nem kérdeztem miért, a főnökség dolga. Vonzotta a férfiakat a mélykivágású, fehér pulóverjével, meg a miniszoknyájával. Erősen festette magát és egy vagyont költött fodrászra, kozmetikusra. Ahogy ott könyökölt a hátam mögött, éreztem a különféle spray-k illatát. De én már nem vagyok fiatal. Különben sem érdekelt akkor semmi, csak a záróra.

– Az a helyzet, hogy nincs hova mennem – mondta a férfi.
– Nincs? – kérdezte óvatlanul a lány.
– Senkim sincs. Nem tölthetnénk együtt a mai estét?
– Velem ugyan nem – nevetett fel kurtán a lány.
– Úgy értem, hogy valamennyien. Együtt.
– Maga viccel – mondtam ridegen.

Nem felelt mindjárt. Bámult azzal az álszelíd tekintetével.

– Gondolja, hogy viccelek? Egészen komolyan kérdeztem.
– Majd éppen magával! – nyelvelt a lány. – Különben is, ma karácsony van.
– Különben is? – kérdezte gúnyos hangsúllyal a férfi.
– Igen, különben is! Ha nem tudná, ilyenkor mindenki siet haza.
– De éppen most mondtam, hogy én nem mehetek sehová.
– Az a maga baja.
– Úgy véli?

Megelégeltem a dolgot.

– Igyon, uram, igyon! Ha egyáltalán még jót tesz magának, hogy iszik. Siessen, ha megkérhetem rá.
– Csak nem akar elkergetni?

Hallgattam, mert legszívesebben azt vágtam volna rá, hogy de, bizony!

– Szóval nem tartanak velem? Ezen a napon sem?

Rettenetesen idegesítő volt, hogy csak ült ott, s a világért sem nyúlt volna a poharához.

– És mi legyen azokkal, mondjuk éppen ezen az estén, akik nem mehetnek sehová sem? Magától kérdezem – tekintett a lányra.
– Mit tudom én!
– Magát ez nem érdekli?
– Engem nem – nevetett idegesen a lány.
– Úgy gondolja, nem is érdemes erről beszélni?
– Engem nem érdekel – mondta a lány.
– Hát mi érdekli magát?
– Nézze, uram, nem kötelességünk társalogni – mondtam. – És mindjárt zárnunk kell.
– Hova sietnek?
– Bejön ide, és kötözködik – nézett rám a lány.
– Szó sincs ilyesmiről – szólt mosolyogva a férfi. – Csak szeretném megtudni, hogyan rendezték be a világot?
– Éppen tőlünk? Éppen záróra előtt egy perccel?

A pasas hallgatott, de választ várt. A lány beugrott.

– Hát jó! A világot úgy rendezték be, hogy mindenki megtalálhassa a boldogulását. Nagyon jó kis világ ez! Még ha magának valamiért nem tetszik is, tudja? Ügyességre szoktat. Aki nem boldogul, az magára vessen. És ne kötözködjön azokkal, akik szerencsésebbek!
– Á, szóval így?
– Nem tehetünk arról, hogy maga egyedül van. És, ha valamiért peches, ne velünk tárgyalja meg.
– Mert magukat nem érdekli, igaz?
– Ne vitázz vele – szóltam a lányra. Már igazán torkig voltam. – Nézze, uram! – léptem közelebb a pasashoz. – Maga csak örülhet annak, hogy nem vagyunk túlságosan érdeklődők. Remélem, érti, mire célzok?

No, az az ártatlan tekintet! Felbőszültem.

– Örüljön, hogy nem kérdeztem meg, mitől véres a keze!

Nem lepődött meg. Lassan felemelte a kezét, és széttárta a tenyerét.

– Erre gondol?

A tenyere közepén egy mély seb volt.

A lány felsikoltott.

– Nem firtatom, mitől van. Pedig tehetném – mondtam. – A maga fajtájáról sok mindent föltételez az ember. De csak arra kérem, igya meg a borát és távozzon!

A férfi meg se rezzent, felemelte a másik tenyerét is.

– Azon is van egy seb! – kiáltott fel a lány. Hangjában, noha riadt volt, érezni lehetett a sajnálkozást is. A pasas észre is vette, hálás mosollyal bólintott. A türelmem határán voltam, de fékeztem magam.
– Nem érdekelnek a sebei. Megmondtam!
– Pedig érdekelhetnék.
– Nem akarok beavatkozni a dolgaiba. Ismétlem, csak arra kérem…
– Pedig beavatkozik. Csak nem úgy, ahogy maga gondolja.
– …csak arra kérem, igyon, fizessen, és…
– Nem is sejti, miféle sebek ezek?

Tudtam, falfehér vagyok az izgalomtól. Nem hiányzik nekem az ilyesmi. Nyugodtságot erőltettem magamra.

– Nem, uram. Lehet, hogy csak véletlenül sebesült meg. De az is lehet, hogy elkövetett valamit, és azok a sebek nem véletlenek…
– Fáj? – kérdezte most már aggódva a lány. – Nem tehetnénk valamit?

A lányra néztem:

– Mi ezeket a sebeket nem láttuk! Minket nem fog belekeverni semmibe!

Elég hangosan beszéltem ahhoz, hogy a főnök bejöjjön az irodából.

– Mi baj van, kérem?
– Semmi – mondtam olyan hangon, hogy a főnök érthette, a zavaró eseményből tapintatosan ki akarom hagyni. – Az úr fizetni akar, és távozik. Zárunk.
– Igen, zárunk – ismételgette gépiesen a főnök. A vendégre pillantott, meglátta a pasas még mindig feltartott, sebes tenyerét. Elállt a szava. – A pohártól…?
– Nem, főnök, semmi… – Félrevontam, s gyorsan elmondtam mindent. Ő közben a pasasra tekingetett, s amíg magyaráztam neki, megragadta a kabátomat.
– Odanézzen! Az inge is… Az oldalánál!

Amint hátrapillantottam, magam is láttam; a férfi szétnyitotta magán a kabátját, s előtűnt az inge, s az ingén egy vöröslő folt.

A főnök magunkhoz intette a lányt.

– Telefonálni kellene a rendőrségre.
– Most? Ugyan! – csillapítottam. – Nem nagyon örülnének, ha ilyenkor… tudja, karácsony estén… Meg aztán minket is csak zaklatnának. Már vár a család… a fene egye meg, hogy éppen ide jött be!
– Jól van – mondta a főnök –, akkor dobjátok ki mielőbb.

Besietett az irodájába.

A lánnyal visszamentünk a pulthoz.

A pasas felállt, tenyérét még mindig feltartotta; most jól látszott a bevérzett inge is.

– Ezek a sebek – kezdte szelíden, de a lány felsikoltott.
– Menjen innen!

Kapkodva megírtam a blokkot, a férfi orra alá tartottam.

– Tessék! Fizessen! És távozzon, mert zárunk!
– Csak emlékeztetni szeretném…
– Ne szeressen semmit!
– A tenyeremen, az oldalamon és a lábfejemen… Ezen az estén…
– Örüljön, hogy ezen az estén nem akarunk tudni a maga viselt dolgairól! Örüljön, hogy éppen egy ilyen békés estén… Megértette? Máskor nem úszná meg! Alászolgája!

A pasas hátrált, végre leengedte a tenyerét. Kiszámolta az asztalra a pénzt. Csendben vártunk. Nem akartam erőszakosan kidobni, pedig már ott tartottam. Hátrált az ajtóig.

Álltunk a pultnál, ő meg mindegyre bámult minket azzal a szelíd, könyörgő tekintetével. Akkor azt hittem, szólni fog még valamit, mert meg-megrándult a szája széle. De szó nélkül kiment.

– Na, gyorsan lehúzni a rolót – mondtam.

A lány segített rendet tenni. A palackból éppen csak az a deci hiányzott, amit kitöltöttem. Az is ott maradt a pohárban.

– Elment? – nézett be a főnök.
– Meg se itta a borát – mutattam.
– Majd holnap eladjuk – dugaszolta le a főnök, és betette a hűtőbe. – Majd a holnapi rumliban.
– Volt egy pillanat, amikor megsajnáltam – szólt csendesen a lány.
– Ez már a maga formája, Veronika – nevetett a főnök. – Még az ilyen alakokat is képes megsajnálni.

Ezen aztán nevettünk, kellett is egy kis nevetés az izgalomra. Odakinn ronda köd volt. Beültünk a főnök kocsijába, a lány előre, én meg a hátsó ülésre. Amint elhagytuk a parkolót, kikémleltem az autóból, látom-e valahol a pasast. De az eltűnt. Eltűnt alaposan, mert sehol sem láttam.

Na, aztán a jól fűtött kocsiban már nyugodtabb lettem egy kicsit.

(Forrás: SzePi)

2009. december 28., hétfő

Puszta Sándor - Bennünk fénylő csillag

Puszta Sándor:
Bennünk fénylő csillag

sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben akartunk énekelni

gyáva lett bennünk az öröm
ahogy boldogok akartunk lenni

induljunk szívünk dzsungelében
az embert megkeresni

a jóságot még ma
el kéne kezdeni

óh bennünk fénylő csillag
merj már megszületni

(Forrás: SzePi)

Elgondolkodtató karácsony...

Elgondolkodtató karácsony...

Adtunk egy ötletet a világnak
(kapva kapott rajta!).
S most mindenki karácsonyra készül.
Vásárolni... vásárolni... vásárolni...

Vágyódtunk az ünnepre,
s megszaporodtak a hétköznapjaink,
ezüstté, arannyá nyilvánítjuk a vasárnapot -
közben mi magunk egyre szürkülünk.

Adtunk egy ötletet a világnak:
karácsony lett a fogyasztás fedőneve;
ki merné a szabad szombatját áruház helyett
a templomban tölteni?

Ki merne sajátjából ajándékozni,
s azt újjal nem pótolni?
Ki merne önmagából tárgyak helyett adni?
Ki merne felhalmozás helyett
karácsonyra szegényebbé válni?

Adtunk egy ötletet a világnak s rajtavesztünk,
(a misztériumra már nem emlékezünk).
Az Eljövendő a csöndes, tiszta, vágyó szívek
egyszerű ajtaján kopogtat
(a fényes házak telve vannak önmagukkal!);
a neve: Emmánuel.

Ismeretlen szerzőtől

Szeretethimnusz Karácsonyra

Az 1 Kor 13 karácsonyi változata

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő
harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem
szeretet,
nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök
kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan
megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem
szeretet,
nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi
énekeket énekelek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom,
de az emberek felé nincs bennem szeretet,
mindez semmit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel
díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban
énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben,
akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy megölelje gyermekét.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott
karácsonyi porcelán és hozzáillő asztalterítő van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból,
hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel
ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent
eltűr.

A szeretet soha el nem múlik.

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak.

De a szeretet ajándéka megmarad.

(Forrás: SzePi)

2009. december 27., vasárnap

BMW M1 Hommage


Hommage - (francia) hódolat, tisztelet

"Tavaly volt 30 éves az M1-es, a mindmáig egyetlen középmotoros BMW modell. Erre az alkalomra illendő volt tiszteletüket tenni a tervező csapatnak, ennek eredménye az M1 Hommage lett.
Adrian van Hooydonk felügyelete alatt hűen épültek át az eredeti '78-as Giugiaro stílusjegyek a mai kor dizájnjába."
(Forrás: AutoDesign - 30 éves hódolat - BMW M1 Hommage)A Szent Család: Jézus, Mária és József

"(...) Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged.” Ő azt felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani.
Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.
Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt."
(Lk 2,41-52)

[ "(...) És mindnyájan, akik hallották, csodálkoztak azon, amiről a pásztorok beszéltek nekik. Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szívében."
(Lk 2,1-19) ]


418 sunset with rays through Saint Family on Brezje 19-VII-2006


Olvasmány
Sirák fia könyve 3,3-7. 14-17a

Szentlecke
"Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. (...)"
Kolosszeieknek írt levél 3,12-21

Várakozás - miénk

Fodor Ákos:
ADVENT

Kit igazán vársz:
életedben él – rég itt
van, mire megjön.

---

(...) Advent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy "meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk".

Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra - ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni - beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és "jogosabb" birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi "meglepetés", lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.

Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése.

Az a gyerek, aki az első hóesésre vár - jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van.

Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.
(Pilinszky János)

2009. december 25., péntek

Karácsonykor...

Rajzolta: Vicze László

„Karácsony legfontosabb üzenete: velünk az Isten”

A Magyar Hírlapban („Az akarat a szeretet tette” 19. o.) Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek nyilatkozik, aki emlékeztet az egyik fő parancsra: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”. A főpásztor hozzátette: „Jézus ezt a tanítást felemeli, amikor azt mondja: úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Krisztus az életét adta értünk és ez a szeretet legnagyobb kiteljesedése. Önmagunk szeretete fontos, mivel ez egyfajta mérceként szolgál. Korunk embere azért van bajban, mert a pillanatnyi érzelmeit azonosítja a szeretetével. A szeretetben helye van az érzelemnek is, de a hangsúly az akaraton van. Egy súlyosan beteg ember ápolásánál, akinek a teste tele van felfekvésekkel – nem túl szép látvány – az érzelem nem segít, legfeljebb a szánalom. Akarati tettekre van szükség. Ez a kereszténység szeretetről szóló felfogása, amely tettekben vagy tűrésben mutatkozik meg… A karácsony valójában a szív belső ünnepe, amikor – napjaink rohanó világában – a „ma” szót meghalljuk. Ez a „ma” minden idővel egyidejűvé képes lenni. Bármely idő valóságossá lehet a kairosz, az üdvösség idejével való kapcsolat által. A karácsony az evangélium hirdetésének mai napja, amely örökké időszerű, mindig és soha el nem évülő MA.”

Bábel Balázs leszögezte: „Az az idő a legfontosabb, ami most van, a jelen pillanata. Az az ember a legfontosabb számomra, akivel éppen beszélgetek. Mindig azt a munkát kell a legjobb tudásunk szerint végezni, amellyel éppen foglalkozunk. Az akarat és a cselekvés fontosságáról beszéltem, ez a szeretet tette. Az úttörőknek és a cserkészeknek azt mondták, hogy segítsék át a vak embert az utcán, vagy cipeljék az idős nénik szatyrát. A jó cselekedeteket nem kell vadászni, hiszen az alkalommal válik időszerűvé. A karácsonyi üzenet is így szól: nagy örömöt hirdetek ma nektek. Nem holnap, hanem most.”

A főpásztor hangsúlyozta: a karácsony a családokról is szól, „de a legfontosabb üzenete, hogy velünk az Isten. Az együttlét megismerése tapasztalat, amely megörvendeztet bennünket. Erre épül a béke, a szeretet és a család. Mi van azzal ez emberrel, aki egyedül él, börtönben van, esetleg háborús zónában tengeti az életét, akkor ők semmit sem tapasztalhatnak meg? A karácsony a hitből fakadó lelki élet ünnepe. Bertold Brecht szerint az ateista sem tudja függetleníteni magát a karácsony misztériumától. A hívő ember számára az evangélium szava jelenti az örömünnepet.”

Bábel Balázs érsek

(Forrás: Magyar Kurír)

Babits Mihály - Csillag után

Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok...
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
igéretes csillagot.
Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton -
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.
»Aranyad tilos kivinni!«
szólna ott a vámos rám.
»Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsőíteni.«
Százszor megállítanának, -
örülnék, ha átcsuszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsőd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirrhámmal
keserüszagu mirrhámmal
kenném véres lábadat.

(SzePi - Karácsonyi versek)

2009. december 24., csütörtök

Karácsony


Több, mint ismétlődő isteni születésnap;
több, mint csillogó ajándékok halmaza.
Több, mint "szeretet-számlák" pazar kiegyenlítése
több, mint ínyenc étkek ünnepi asztala...
Ez maga a csendben születő Isten,
A Szeretet teremtő jelenléte:
Jézus Krisztus.
(Simon András)

2009. december 23., szerda

Mézeskalács


Mézeskalács recept
50 dkg lisztet elkeverek 1 kávéskanál szódabikarbónával, kevés fahéjjal és szegfűszeggel, 20 dkg porcukorral. 5 dkg margarint 4 evőkanál mézzel felolvasztok, forrón a liszthez öntöm és 2 egész tojással összegyúrom. Másnapig pihen. Vékonyra nyújtva, szaggatva gyorsan sül.
Díszítő hab: 1 tojásfehérjét jól kikeverem (nem verem!) 10-15 dkg porcukorral és pár csepp ecettel. A kisült tésztán néhány óra alatt megszárad.

2009. december 21., hétfő

Avatar


Varázslatos mese felnőtteknek mesés látványvilággal (3D-ben)..."Nem hiszem, hogy a látványra érdemes hosszú bekezdéseket pocsékolni, hiszen pár szóval le lehet írni a hatást: perfekt, szenzációs, az Avatar a Jurassic Park után valóban egy újabb technológiai mérföldkövet jelent. (...) Tehát az Avatar ellentmondásos érzéseket válthat ki az emberből, hiszen egyrészt látjuk, hogy mire fel volt a nagy felhajtás, másrészt viszont az ember a végefőcím közben csak néz maga elé, hogy valóban "csak" ennyi az egész? Hiába jó film az Avatar, ha közben hatalmas csalódást is okoz. Vagy csak a mesterségesen gerjesztett elvárásokkal volt a probléma?"
sg.hu - Avatar - A szamárember bosszúja

Ajánlók és kritikák:
PORT.hu, 2009.12.16.: Pandora szelencéje
"A DVD-k és netes letöltések világában egyre ritkábban szánjuk rá magunkat, hogy moziba menjünk. James Cameron most megmutatta, hogy van még bizony létjogosultsága ennek a filmnézési formának. Az Avatar nemcsak minden idők legdrágább filmje, de bátran kijelenthetjük, hogy a leglátványosabb is. És ahogy némely üdítőital jéghidegen, úgy az Avatar 3D-ben az igazi. (...)
A látvány, a speciális effektek vitathatatlanul csúcsminőségűek, ám ha szigorúan nézzük, a történetvezetést és a mondanivalót illetően nem sok újdonsággal szolgál a film. Ezen kívül bővelkedik hatásvadász elemekben, és a végkifejlet is sejthető. Mindez mégsem jelent problémát, sőt, az író-rendező Cameron olyan ügyesen egyensúlyoz a giccs és a klisék határán, hogy eme mételyek csak pillanatokra érhetők tetten. (...)
Egy szó mint száz, az Avatar káprázatos vizuális orgia, szívet melengető tündérmese érdemleges mondanivalóval."
Revizor, 2009.12.17.: Pandora számítógépes játéka
"Minden idők legdrágább filmje zavarba ejt. A zavar eredője, hogy csak kétféleképp nézhetjük: vagy hagyjuk magunkat lenyűgözni a látvány által, és feledünk minden mást, vagy nem. Jobban járunk, ha hagyjuk, mert ha figyelünk a történetre, a karakterépítésre, a belső logikára, hamar feszengeni kezdünk."
Filmpont, 2009.12.16.: Egyszerűen varázslatos!
Index, 2009.12.17.: A legjobb filmélmény az első Star Wars óta
Népszabadság, 2009.12.16.: Az Avatar elvarázsol

Forrás: port.hu
IMDb
Hivatalos weboldal

Advent... Szeged 20092009. december 20., vasárnap

Tél... havazás... 2009...tél napsütés előtt... és után...

Különös ember a házmester...

Különös ember a házmester: este sört iszik, reggel havat hány.

2009. december 19., szombat

Karácsonyi Koncert - Kecskemét

Havazás... és a Miraculum Gyermekkórus az Aurin Leánykar és az Aurin Nőikar Karácsonyi koncertje.

2009. december 14., hétfő

Vásárolj...!

Karácsonyra idén vásároljon

20%-kal

50%-kal


70%-kal


KEVESEBBET!

Szeretteinek ajándékozzon szeretetet!2009. december 13., vasárnap

Örüljetek!


"Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: Örüljetek! Ismerje meg mindenki a ti szelídségeteket! Az Úr közel van! Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé! Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban."
(Fil 4,4-7)

Forrás: Magyar Kurír

2009. december 12., szombat

Megérkezés - várakozásCsak az érkezik meg, akit várnak"
(Gyurkovics Tibor)„Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet...”

„Szükség van bizonyos szertartásokra is. (…) Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól.”

2009. december 5., szombat

Planet Earth Forever...a The Secret zenéje...

2009. december 4., péntek

Egy hajnal...

Legyen bátorságunk kimondani, amit gondolunk!
Legyen bátorságunk nem kimondani, amit nem gondolunk!

(ai) - szeretet

2009. december 2., szerda

Advent

  Valaki jön - de te nem veszed észre!
  Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!
  Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását!
  Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy!
  Valaki nálad lakik - de te kidobod őt!
  Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz!
  Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki!
  Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet!
  Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!
  Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni.
  Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy!
  Valaki jön - de te csak magadat látod!
  Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz!

Forrás: Publik-Forum Extra, Barmherzigkeit,
ÉV 2004. november

(Forrás: SzePi)

2009. november 30., hétfő

Advent

ádvent (a lat. adventus, 'eljövetel' szóból)
Rorate (lat. 'Harmatozzatok'): a Boldogságos Szűz Mária ádventi időben mondott →votív miséje az →introitusa alapján: „Rorate coeli de super..” 'Harmatozzatok egek onnan felülről..'. →hajnali mise **
(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

Harmatozzatok
Égi magasok!
Téged vár epedve
A halandók lelke,
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

Kezdetre
Mert az emberek
Ott tévelygenek,
Hol te égi fényed
Útján nem vezérled
Őket, édes Üdvözítőnk!

(Forrás: SzePi)

Adventi üzenetek

Bécs - Impresszionizmus és adventi vásárNéhány kép a bécsi kirándulásról... 2009.11.28.2009. november 22., vasárnap

Krisztus Király ünnepe

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

(Forrás: The Obelisk - Szent Péter tér)

Krisztus Király vasárnapja az egyházi év utolsó vasárnapja.
Magyar Katolikus Lexikon

A már megboldogult augsburg-i érseket, Josef Stimpfle-t sok támadás érte, de mindig megőrizte nyugalmát és jó kedélyét. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy mi nyugalmának a titka, mire ő ezt válaszolta: “Én úgy nézem az életet, mint páros táncot. Amikor két ember együtt táncol, akkor mindig az egyik vezeti a táncot, a másik pedig követi őt, egyébként letaposnák egymás lábát. Rájöttem arra, hogy Isten az, aki vezeti a táncot, ő rántott bele engem is a táncba, én csak hagyom magam vezetni tőle.”
Josef Stimpfle érsek
(1916-1996)

2009. november 20., péntek

Szalontüdő

"A szalontüdő lehet ruganyos, savanyú, állott, édes, ebben a filmben épp közös nevező. Kinek olcsó és laktató koszt, kinek a nosztalgiázás egyik kelléke. Egy letűnt kor finom darabkája találkozik két sokat látott emberrel. Szavak nélkül is megértik egymást."
(Szirmai Márton)

A Szalontüdő Nagy Bandó András novellája alapján készült 2006-ban, és az elmúlt két év folyamán több tucat fesztiválon szerepelt és számos díjat nyert. Több infó, IMDb

H1N1

Aggódik az egészségéért?
H1N1 almát minden nap.

2009. november 17., kedd

Két jubileum két videó - Antióchia


A Katolikus Krónika november 8-i adásában szó volt a 15 éves Antióchia ifjúsági mozgalom jubileumi hétvégéjéről (17. perctől kezdődően). (Néhány korábban lejegyzett gondolat két elhangzott előadásból...)

Forrás: MTV - Katolikus krónika
(Lejátszáshoz lehet, hogy Internet Explorer szükséges.)

És a 2004es jubileumi hétvégéről egy videó a Facebook-on a nyilvános Antióchia csoportban a Videó oldalsáv alatt (belépés nélkül megtekinthető a videóra kattintva). A videó alatti linkre kattintva (Jubileum 2004 [HQ]) csak regisztrál felhasználók tekinthetik meg.

2009. november 16., hétfő

Süveges Gergő Szegeden - gondolatok

Gondolatok Süveges Gergő korábban említett előadásából...

Valaki jó valamiben, attól még nem lesz jó mindenben.
2000ben házasodott, felesége Margit gyógypedagógus
4 gyermek édesapja, gyermekei ajándékok - Apa-kép-írás
Nem "megmondó" ember - vannak kérdései, ami másnak is kérdés lehet és válaszai, ami esetleg másnak is válasz


Hivatás - Shrek = hagyma -> réteges, egymásra hajló, épülő rétegek
Hivatás = Küldetés hív <=> küld

Hivatás területei - 3 fő réteg -> értékrend
 1. Istenkapcsolat, Hit
  Forrása
  1. Közösségi létezés - Tökmagok plébániai közösség (kamasz)
  2. Effata - "nyílj meg" - továbbadni, "egyház mi vagyunk"
  3. Házas-közösség - Mécs lelkiségi mozgalom, azonos élethelyzet
  Kettősség szorítása - "a már igen s még nem" <- jezsuiták (megjegyzés: hasonló gondolatok az 2006os egerszalóki előadásában is - Kereszténység és misszió)
  • már férj (van felesége), de még nem az igazi (sok önzés)
  • már apa (van gyermeke), de még van mit tanulnia
  • már keresztény, de még sok minden hiányzik a jézusi útból

 2. Család (világi hivatás) - "férjség", apaság - életen át kitartó elköteleződés Isten kegyelmével könnyebb (ráépül az elsőre)
  • nő legszebb hivatása, hogy anya legyen
  • nő és férfi legszebb hivatása, hogy szülő legyen
  • mindenki legszebb hivatása, hogy elköteleződjünk, döntsünk és kitartsunk e döntés mellett
  Veszélyes azt gondolni, hogy nem kell dönteni életünk meghatározó pillanataiban.
  Nem döntés, döntésképtelenség <> szabadság
  Szabad akaratból el tud köteleződni, következményeket vállalva (minden más ellen) = szabad
  Döntések és elköteleződések -> értékrend

  Házasság szentsége
  Kísértés: csak gyereken keresztül kapcsolódunk egymáshoz -> koppanás; gyereknek sok dolga van, nem feladata a család összetartása
  Házastársi kapcsolat megerősítése <- együtt töltött minőségi idő = munka Miért akarunk családot, gyereket?
  • kapjak, szeressenek?
  • büszkélkedhessek velük?
  • szeretek babázni?
  • szeretek a főnök lenni és mondani "amíg az én kenyeremet eszed"?
  • jogom van az apaság élményéhez?
  • Vagy az örömöt, harmóniát, boldogságot, amit megélünk, azt akarom továbbadni? (-> más hozzáállás beteg gyermekhez, örökbefogadáshoz)

 3. Többi kapcsolat - barátok, ismerősök, munka - család a támasza ennek a rétegnek
  • barátság ébrentartása, megőrzése hivatás
   nagy szűrők
   • pártalálás, jegyesség, házasság - másképp gondolkodik, más gondjai vannak, másképp szervezi életét egy egyedülálló és egy házas
   • első gyermek (gyermekes család (délutáni pihenés ideje, hétvégi kirándulás...) <> nem gyermekes család másképp gondolkodik...)
   • gyerek nevelése
   tudatosítani - barátok vagyunk, kapcsolatok megőrzése
  • munka - szolgálatnak érzi <> kiszolgálás

Hivatás-területek konfliktusai
 1. Hit <> Család
  állandóan hittanos közösségben <> nem segít otthon, nincs otthon (fontos a családban is tettekre váltani)
  kis gyermekkel részvétel a misén <> jelenlét (töltődő időszakok <> ürülő időszakok)
 2. Hit <> Munka
  Tapasztalat: tisztelet, egyházi hírek átolvasása, mivel ismeri titulusokat, ünnepeket... (mit hol kell keresni)
  Munkatársakkal képes normálisan együtt lenni -> nincs hitbéli gond
  Zsörtölődő, elviselhetetlen -> ilyenek a keresztények
 3. Család <> Munka - értékrend (sorrend) kísértés
  • feleség, anya - szereti, amit tanult (gyógypedagógia, logopédia, egyéb képzések)
   fájdalom: 7 évre félre tenni (gyermekvállalás), amit tanult - készülni kell rá
  • férj, apa - másképp nehéz
   lehet munka az első - közös döntés
   család előnyben részesítése
   Kísértés: felkérés, új vonzó lehetőségek - időt honnan veszem el, mérlegelni kell!

 • "ki-ki világítson a maga helyén"
 • "ne raboljuk a másik idejét" - lehet ő a feleségem? - sok élethelyzetben megismerni
 • "ember van válságban" - elvesztette a kapaszkodóit
 • elköteleződéstől való félelem
 • Milyen gyermekeid legyenek?
  "döntésképes emberek, akik képesek felelős döntés hozni"
 • Hogyan jutott erre a pályára?
  magyar szak, majd magyar, mint idegennyelv - "bölcsészkar késleltetett pályaválasztás"

2009. november 9., hétfő

Süveges Gergő Szegeden

Még 2006ban hallottam Süveges Gergő egy előadását az Egerszalóki Ifjúsági Lelkigyakorlaton és nagyon tetszett, így ajánlom az alábbi programot.


"2009. november 11-én, szerdán, este 19 órától a Szent Imre Katolikus Szakkollégium vendége leszek Szegeden (Londoni körút 13.). Beszélgetünk majd médiáról, hivatásról, családról, konfliktusokról és azok feloldásáról. Minden érdeklődőt örömmel várunk!"
Forrás: Süveges Gergő oldalai

2009. november 8., vasárnap

"mindenemet Neked adni..."

(...),,Az Úrnak, a te Istenednek életére mondom, hogy nincs semmiféle kenyerem, csak egy maroknyi lisztem a vékában s egy kis olajam a korsóban: éppen egy pár darabka fát szedek, hogy elkészítsem azt magamnak s fiamnak, hogy megegyük, s azután meghaljunk.'' Azt mondta neki Illés: ,,Ne félj, csak eredj, s tégy, ahogy mondtad. Először azonban nekem készíts abból a lisztecskéből egy kis hamuban sült lepényt, s hozd ki azt nekem. Magadnak és fiadnak azután csinálj. Ezt üzeni ugyanis az Úr, Izrael Istene: ,,Nem ürül ki lisztes vékád, s nem apad el olajos korsód mindaddig, amíg esőt nem ad az Úr a föld színére.''(...)
(1Kir 17,10-16)

(...) Jézus ezután leült a templomkincstárral szemben, és figyelte, hogyan dob a tömeg pénzt a kincstárba: sok gazdag sokat dobott be. Aztán jött egy szegény özvegy, és bedobott két garast, ami egy negyedpénz. Akkor odahívta tanítványait, és azt mondta nekik: ,,Bizony, mondom nektek: ez a szegény özvegy többet adott mindazoknál, akik pénzt dobtak a kincstárba. Mert azok mind abból adtak, amiben bővelkedtek, ez pedig az ő szegénységéből bedobta mindenét, amije volt, egész megélhetését.''
(Mk 12,38-44)

Egy történet...

„Koldusként róttam a falut, ajtóról ajtóra járva kéregettem. Hirtelen, felsejlő álomként jelent meg az utca végén az aranyhintód. Izgatottan találgattam, ki ülhet benne? A királyok királya? És ébredezni kezdett bennem a remény. Véget érnek most majd nehéz napjaim, olyan alamizsnát adsz, amely egy életre jólétre változtatja nyomorúságomat...
És akkor megállítottad mellettem a kocsit. Rám tekintettél, arcodon mosollyal szálltál ki. Éreztem, maga a boldogság közeledik felém. De te kinyújtottad a kezed és azt kérdezted:
–Mit ajándékozol nekem?
Micsoda királyi tréfa, gondoltam, egy koldustól koldulni?! Zavarba jöttem, tétován álldogáltam előtted, aztán belekotortam a tarisznyámba, és az egyik rizsszemet a markodba tettem. Mily leírhatatlan volt a csodálkozásom, amikor este, tarisznyámat kiürítve a sok kacat között ráleltem arra a rizsszemre: színarannyá változott. Keserű sírásra fakadtam, és kimondhatatlanul sajnáltam, hogy nem volt elég bátorságom mindenemet Neked adni...”
(Rabindranath Tagore - Az arany rizsszem)

2009. november 7., szombat

Sürgős hívószámok

 • Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
 • Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
 • Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15-öt!
 • Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
 • Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6,19-34-et!
 • Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
 • Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
 • Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsid 11-et!
 • Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
 • Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
 • Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11,25—30-at!
 • Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
 • Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
 • Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
 • Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1-et!
 • Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
 • Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
 • Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15,7-27-et!
 • Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem!
Ezeket a számokat személyesen hívd, ne valamelyik asszisztenseddel!
Minden vonal 0—24 óráig hívható.

2009. november 6., péntek

A Sátán terve

Sátán összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta: ,,Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal.''

,,Ezt akarom tenni!'' - mondta a Sátán. ,,Eltéríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át!''

,,Hogyan tegyük ezt?'' - kiabálták a démonjai.

,,Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok az gondolkodásukat'' - válaszolta ő.

 • Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön.
 • Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát.
 • Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól!
 • Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyen képesek meghallani azt a 'halk, szelíd hangot.'
 • Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek, hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon nem biblikus zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal.
 • Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal.
 • Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül.
 • Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.
 • Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
 • Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat!
 • Adjatok nekik Télapót, hogy eltérítsétek őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.
 • Adjatok nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.
 • Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat, hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe és Isten teremtményeit csodálják. Küldjétek el őket inkább vidámparkokba, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba.
 • Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni.
 • Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében.

,,Működni fog! Működni fog!''' - kiabálták...

Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket. Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt Sátán ebben a cselben? Döntsd el te magad!

Az ,,elfoglalt'' [angolul: busy] azt jelenti:

B-eing U-nder S-atan's Y-oke - S-átán R-abigája A-latt L-enni?

(Forrás: SzePi)

2009. november 5., csütörtök

Tudd meg, mit tud rólad a Google!

A Google egyre komolyabb össztűzben áll a privát szféra megsértésének vádjai miatt. Az összeesküvés-elméletek hívői most egy kiváló eszközt kaptak arra, hogy összesíthessék, milyen adatokat söpört össze róla az online óriás. A Privacy Dashboard megmutatja, kik vagyunk a Google szemében.

Forrás és folytatás: HWSW

2009. november 4., szerda

Gere Cabernet Sauvignon Barrique 2007

Gere Cabernet Sauvignon Barrique 2007, Villány
Gere Attila pincészete Villány

Mélysötét rubinját ibolyakék színtükör hatja át. Illatában a sokszínűség jellemzi: szederre, feketeribizlire, erdei bogyókra emlékeztető, mely az égetett fa illatával vegyül. Szép, érett tanninok jellemzik. Nagy testű, komplex szerkezetű, a szájban hosszú, egy bizonyos édes ízérzetbe áthajló. Jól érlelhető.

Kakukktojás

Melyik a kakukktojás?
1) Petőfi
2) Ezüst
3) Arany

2009. november 1., vasárnap

Mindenszentek dicsősége

Mindenszentek - november 1.

„Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat” – hangzik fel az ünnepi mise könyörgése mindenszentekkor. November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, nem csak azokat, akiket az Egyház hivatalosan is azzá nyilvánított.

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Mindenszentek litániája

Halottak napja – november 2.

Két vers:
Babits Mihály - Zsoltár férfihangra
Tóth Árpád - Új tavaszig vagy a halálig

Babits Mihály - Zsoltár férfihangra

Consolatio mystica.

Tudod hogy érted történnek mindenek - mit busulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog
a te bűnös lelkedért.

Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs
Madárka tolla se hull ki, - ég se zeng, - föld se remeg,
hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem ért.

Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket,
hogy benned teljesedjenek; - s korok történetét
szerezte meséskönyvedül, - s napba mártotta ecsetét,
hogy kifesse lelkedet.

Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind teneked!
És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot,
hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott
annyi bús szerelmeket,

szerelmek bűnét és gyászát? s hogy bűn és gyász egysúlyu legyen,
eleve elosztott számodra szépen derüt és borút,
sorsot és véletlent, világ nyomorát, ínséget, háborút,
mindent a lelkedre mért

öltöny gyanánt: úgy van! eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a
lelked: legyen
császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút,
amit meg kellett kapnod, és világok vihara fútt
a te bűnös lelkedért!

Mert ne gondold hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak,
mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb
részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod
tükörében magadat,

és nem sejted hogy véletleneid belőled fakadnak,
és nem tudod hogy messze Napokban tennen erőd
ráng és a planéták félrehajlítják pályád előtt
az adamant rudakat.

Tóth Árpád - Új tavaszig vagy a halálig

Most, hogy megint útfélre estem,
Eltűnődöm e téli esten,
Mi volt az élet, uramisten?

Mi volt? ez volt: sok fénytelenség,
Fakó robot és kénytelenség,
Száz bús határ reménytelenség.

Borult egek kevés azúrral,
Koldus pajtásság pár nagy úrral,
Pár ájult nóta, tépett húrral.

Egy-két vad mámor nyoszolyája,
Egy-két asszony jó, meleg szája; -
Volt, nincs. Csöndes a szívem tája.

Most itt ülök, roppant hegyek közt,
Betegen a többi beteg közt,
Múltnak háttal, halállal szemközt.

Lesz-e máskép? várjam? ne várjam?
Lassan szétszéled a homályban
Bitang jószágom, kedvem, vágyam.

Nyomukban, mint fekete bundás,
Begyűrt süvegű öreg kondás,
Hallgatva ballag a lemondás.

S mégis, a csönd-paplanú télben,
Nagy nyugalom évadját élem -
Érzem, az Isten gondol vélem.

Mint a bokrok setét bogyókkal,
A hó alatt zamatozókkal,
Megrakva szívem hűvös jókkal.

Hogy mire jókkal, majd megválik,
Mire a hó gyapja lemállik,
Új tavaszig vagy a halálig.

Fekszem megadva, békén, resten,
S néz rám, át a végtelen esten,
Tűnődve sorsomon, az Isten.

2009. október 31., szombat

Poén

- A hipermarketekben már kilóra lehet komolyzenei CD-t venni!
- Tényleg? Hozzá má' egy kiló Lisztet!

World of Goo & Machinarium

Két érdekes, ötletes játék...

World of Goo


Machinarium

2009. október 28., szerda

"És köntösömre sorsot vetettek"

- Szereted a virágokat?
- Természetesen. Miért ne?
- Ez az ország tele van vadvirággal. S most van itt az idejük. Később nagy a szárazság, és akkor elhervadnak. Idén különös bőségben vannak.
Széles mozdulattal végigmutatott az egész domboldalon.
- Nézd, uram, micsoda pazar változatosság!
(...)
- Nagy szerelmese lehetsz a természetnek.
- Csak ez utóbbi néhány éve, uram. Azelőtt úgy elmentem a virágok mellett, hogy meg se láttam őket, mint a legtöbb ember. A hasznos növényeket persze ismertem: a lent meg a búzát, a zabot, árpát és a lóherét, de bizony nem sokat törődtem a virágokkal, amíg össze nem találkoztam valakivel, aki jól ismerte valamennyiüket.
Hangja olyan álmodozóan visszaemlékező lett...
- Jól ismerte a virágokat. Az ember azt hihette volna, hogy a virágok a barátai, úgy tudott beszélni róluk. Egy nap odaszólt néhányunknak, akik együtt jártunk vele, hogy álljunk meg és figyeljünk meg egy vad liliommezőt. "Látjátok milyen pazarul vannak öltözve!" - mondta. - "Nem dolgoznak, nem fonnak, de Salamon királynak sem volt ilyen öltözete".
- Szerette a szépet. De nem igen lehetett gyakorlati ember. Nem volt a munka híve?
- De igen. Vallotta, hogy az emberek legyenek szorgalmasak, de azt tartotta, hogy legtöbbjük túl sokat törődik a testével: a ruházattal, az élelemmel, a vagyon halmozásával, a csűrök megnagyításával.
- Ez úgy hangzik, mintha nemigen lett volna takarékos.
- Nem volt hanyag. Ha akarja, nagy vagyona lehetett volna. Foglalkozására nézve ács volt, méghozzá nagyon ügyes ács. Élvezet volt nézni, hogyan bánt az éles szerszámokkal. Ha gerendákat illesztett össze, azok olyanok lettek, mintha úgy nőttek volna. Mindig nagy tömeg verődött össze a műhelye körül s figyelték, hogyan dolgozik; gyerekek az egész faluból. Jól értett a gyerekekhez, de az állatokhoz és a madarakhoz is. (...) Igen. Volt benne valami nagyon vonzó vonás. Amikor eljött a műhelyből, hazafele menet mindig egy sereg gyerek meg kutya követte. Minden az övé volt, de neki soha nem volt semmije. Gyakran mondta, hogy sajnálja azokat, akik mindegyre fáradoznak, tervezgetnek, aggodalmaskodnak és csalnak csak azért, hogy vagyont gyűjtsenek össze, azután pedig őrizhetik, hogy el ne lopják a tolvajok, vagy a rozsda meg a moly meg ne eméssze.
- Különleges ember lehetett, hogy nem kívánt semmit sem magának.
- De sohasem érezte magát szegénynek! Az igazság lelke volt meg benne. Ez kevés ember mondhatja el magáról.
- Az igazság lelke? De különöseket beszélsz!
- Nem is olyan különös, ha jól meggondolod. Az igazságra való képesség nem megvetendő dolog. Az emberek szívesen fogadják barátjuknak azt, aki többre becsüli az igazságot a földi javaknál. Szinte minden ember szeretne becsületes lenni, de az igazság lelkét nem nyerheti el az, akinek a szíve földi dolgok után sóvárog. Ezért tódultak az emberek az után az ács után és lesték minden szavát: megvolt benne az igazság lelke.
- Mindenkire ilyen hatással volt?
- Majdnem mindenkire. Ó, néha olyanok, akik nem ismerték, megkísérelték, hogy félrevezessék őt saját maguk felől, de tudod, ő olyan tökéletes volt az igazságban, hogy nem lehetett hazudni neki, sem annak mutatni magát, ami nem volt az ember. Ez egyszerűen lehetetlen volt, akár szóval, akár hanghordozással, akár viselkedéssel. S mihelyt erre rájöttek az emberek, abba is hagyták az alakoskodást s maguk is igazat kezdtek beszélni. Némelyiküknek új élményt jelentett ez és a szabadság érzetét keltette fel bennük. Ezért szerették annyira. Hazudni nem tudtak neki, így hát igazat mondtak, és... és az igazság szabaddá tette őket.
- Barátod bizonyára filozófus volt. Olvasta a klasszikusokat?
- Nem hiszem. Ő mindezt csak úgy... tudta!

---

- Ez a hit - jelentette ki határozottan - nem olyan, mint egy házra szóló szerződési irat, amelynél fogva teljes birtokjoggal élhet valaki a házban. Inkább egy szerszámkészlethez hasonlít, amellyel az ember házat építhet magának. A szerszámok annyit érnek, amennyit csinál velük. Ha leteszi, értéktelenek, amíg újra kézbe nem veszi.


Részletek Lloyd C. Douglas "És köntösömre sorsot vetettek" című könyvéből

a jobbik részt választotta

Útjukon betértek egy faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához és hallgatta a szavait. Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi teendőket.
Egyszer csak megállt: "Uram - méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem!"
Az Úr azonban így válaszolt: "Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha."
(Lk 10.38-42)

2009. október 26., hétfő

Antióchia hétvégéről

Antióchia - Fiatalok szolgálata fiataloknak

"Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki. Atyám adta őket nekem, s ő mindenkinél nagyobb: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit." (Jn 10.28-29)

2009. október 18., vasárnap

2009. október 11., vasárnap

Gondolatok a Mexikói Katolikus Családkongresszusról

Bíró László a Mexikói Katolikus Családkongresszusról:
 • A család emberi és vallási értékekre nevel
 • a család az egyházban prioritást élvez, mivel a család a jövő
 • a család gyógyítja az individualizmus okozta sebeket
 • a család értéket közvetít: az intézmény kívülről akasztja rá az emberre a vélt vagy valós értékeket, ezzel szemben a családban a szülő szeretetén és eleven példáján keresztül belsővé válik az érték
 • a család nem idea, hanem realitás - család létének 2 reménye: Isten kegyelme és az emberi szív vágya
 • fontos ünnepelni a családot (család evangélium, örömhír), tanúskodni az értékéről és tudatosítani, hogy az ember legfontosabb támasza
 • két teremtéstörténet: 6 napos (Ter 1,1-2,4a) - embert Isten képmására és szaporodjatok, sokasodjatok; másik teremtés történet (Ter 2,4b-3,24) - nem jó az embernek egyedül lennie (a leánykérő hangulata: mikor a kérő letérdel a leány elé - nélküled koldus vagyok)
 • a két nemet riválissá a bűn teszi
 • Mt 19.3-9 ("El szabad a férfinek bármilyen okból bocsátania a feleségét?") - farizeusi szemlélet a konkrét helyzetet leszűkítő látásában kérdez, ezzel szemben Jézus a dolgok eredeti rendeltetése alapján: Kezdetben hogy volt? Mi mire való?
 • Isten és etikai elvek nélkül nincs érték
 • lehet nem hallgatnak meg, amikor az értékekről beszélsz, de ez nem gátol meg abban, hogy éld az értékeket - éld az önátadó szeretetet
 • Nincs más jövő csak újraindulni Krisztustól
 • A Házasság igen egymásra, az abortusz nem, amivel a házastársak begyakorolják a nem-et és egymásra is nem-et mondanak (válás).
 • az ifjúságnak joga van a tisztaságra nevelésre, ez a fejlődését segíti elő; erőt szabadít fel a szeretetre; tisztaság hozzájárul a kapcsolat gazdagságához; szeretetnek alávetve a személyiségbe integrálni a szexualitást
 • a szexualitás az ember személyéhez tartozik, a személy kifejezési formája
 • Család és a média: régen azok szóltak az emberekhez, akiknek mondanivalójuk volt; most azok, akik el akarnak valamit adni az embereknek; válogassuk meg tudatosan mit nézünk

Egy püspök a párkapcsolatról, szexualitásról...

Már nem fért bele az interjú szövegébe az a gondolatmenete, hogy a média is lehetne nyitottabb az egyház felé, így könnyebben kommunikálnának. Az emberek újra a hit értékei felé fognak fordulni, állítja, és mély meggyőződéssel érvel amellett, hogy érdemes várni a szexszel a házasságig. A Miskolci Katolikus Egyetemi Lelkészség meghívására az egyetemre látogató Bíró László püspököt kérdeztük.

- Elsőre kicsit furcsa, hogy egy katolikus püspök beszél a párkapcsolatról, szexualitásról...
- Erre a kérdésre azt szoktam válaszolni, hogy egy orvosnak nem kell betegnek lennie, hogy gyógyítani tudjon. Ha egy házas ember beszélne a házasságról, ő sem csak a sajátjáról beszélne. A papokat nagyon sokan megajándékozzák az őszinte bizalommal, így sok indirekt tapasztalatot szereztem. Az időm nagy részét családgondozásra, pasztorációra fordítom, van módom látni, mi is az a házasság.

- Mintha az egyházból, a templomok padsoraiból hiányozna az egyetemista korosztály.
- Nagyon nehéz egy fiatalnak tiszta képet kapnia papságról, egyházról, vallásról, erkölcsi elvekről. Sokan csak filmekben látnak klasszikusan öltözött papot. Számos alkalommal meglepődve áll szemben velem egy fiatal, hogy „jé, ilyen egy püspök!” Nagyon dezinformált egyházképpel rendelkeznek, nem tudják elképzelni, hogy a pap a valóság talaján állhat. Eszembe jut, most volt a Családok Kongresszusa Valenciában, és ott mondta egy előadó, hogy a nyugati társadalmakban az emberek belefáradtak a bizonytalanságba, amit például az élettársi viszony jelent, és visszatérnek a stabil házassághoz.

- Akkor lehetségesnek tart a jövőben egyfajta tömeges visszatérést az egyházhoz?
- Igen, föltétlenül, de azt nem tudom, mennyire lesz ez tömeges. A fiatalok vékony rétege nagyon tisztán, nagyon határozott irányba próbál élni. Azt sem tudom, hogy a tömegeket meddig lehet - ahogy valaki megfogalmazta - filozófiai alapot nél­kü­löző, családellenes, hazugságra épített filozófiával, demagógiával félrevezetni. Sok mindentől függ, hogy a tömegek mikor jutnak el az erkölcsi elveket követő gondolkodáshoz és ítélkezéshez. A gondolkodó ember azért lassan felkapja a fejét, és tudja, hová kell állni.

- Elég nagy felhördülés tapasztalható a fiatal generációk körében, amikor szóba kerül, hogy az egyház a szexuális életet csak a házasságban képzeli el. Ma azért nehezebb ezt megélni, mint régen.
- Van egy szerelmesekből álló csoportom. Volt egy olyan két hét, amikor eldöntötték, hogy egy kisujjal sem érnek egymáshoz a párok. A résztvevők túlnyomó többsége végigcsinálta a dolgot, és meg­döbbentő tapasztalatokról számoltak be. Mivel nem volt testi érintkezés, a fennmaradó időben elkezdtek beszélgetni, elmozdultak egy mélyebb dialógus felé. Magam is meglepődtem, amikor egy későbbi jegyespár elmondta, hogy azóta is abból az időszakból élnek. Én bátorítóan szeretek beszélni a tisztaság gyümölcseiről. Az a gondolkodás, ami látszólag felszabadítja a testet, sokkal inkább leválasztja róla a személyt. Egyedül az ember képes a gesztusaihoz hozzáadni önmagát, kifejezni velük belső lelkiállapotát, érzéseit. A szerelem gesztusai egyenlők az önátadás gesztusaival, vagyis ha lelkileg nem adom oda magam, de a testemet igen, akkor nem emberi cselekedet történik. Nem is kell kereszténynek lenni ennek belátásához, a gondolkodó ember magatartása a tisztán, felelős­séggel megélt szerelem, a valódi önátadás.

A saját generációm annak idején tartotta a tisztaságot, de lehet, hogy magában meglehetősen dühös volt a hatodik parancsolatra. Az igaz, hogy ma minden percben rengeteg szexuális inger ömlik ránk a médiából, mégis a már emlegetett réteg sokkal határozottabban, természetesebben él tisztaságban, szinte erőlködés nélkül. Egyfajta ellenreakcióként a sok benyomásra.

- Mehet tönkre házasság amiatt, hogy nem tudják a felek egymásról, milyenek az ágyban?
- Házasoktól tanultam meg a választ: ha két ember között megvan a lelki, szellemi kapcsolat, akkor a testi kontaktus beáll. Fordítva egyáltalán nem biztos, hogy igaz. A tönkrement kapcsolatok nagy részében a testi kapcsolat megvan, de mögötte, a mélyben nincs kommunikációs bázis, lelki egység. Az udvarlási szakaszban az érzések szintjén kell beszélgetéseket folytatni, egymást megismerni, családi hátteret megnézni és még ezerféle dolgot megtenni. Inkább ilyenekre kellene helyezni a hangsúlyt.

- Miért nem elég az élettársi viszony, ami jóval egyszerűbbnek tűnik, mint a házasság?
- Egyszer feltettem a következő kérdéseket valakinek, aki hasonlót kérdezett. Tudja-e, hogy az élettársi viszonyból fele annyi gyermek születik, mint a házasságból? Tudja-e azt, hogy az élettársi viszonyban lévők nem hordozzák el az öregjeiket, egymást, a következő nemzedéket? Tudja-e hogy azok a nők, akik úgy mennek el szülni, hogy már nincsenek együtt a gyerekük apjával, a gyermekek hatvan százaléka élettársi viszonyban fogant? Az élettársi viszony nem alternatívája a házasságnak, mert lelkük mélyén az emberek a teljes elköteleződésre vágynak. Egy lány mesélte, hogy sokan sírtak az esküvőjén, mert ők soha nem fogják hallani azt, hogy „Igen, Isten szent színe előtt feleségül veszlek téged”, mert a társuk nem hajlandó erre. A skandináv országokban és Észak-Amerikában, ahol először liberalizálták a házasságot, ismét növekszik a házasságkötők száma. Ez is egyfajta népszavazás.

Forrás: MERtnet