2010. március 28., vasárnap

Virágvasárnap & ifjúság világnapja


Virágvasárnappal megkezdődik a húsvétra felkészítő nagyböjt utolsó időszaka. Huszonöt éve virágvasárnap egyben az ifjúság világnapja is a katolikus egyházban. II. János Pál pápa huszonöt évvel ezelőtt jelölte ki az ifjúság világnapjának a nagyhét kezdetét jelentő vasárnapot.


nagyhét: a →nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig. Napjai: nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda és a →húsvéti szent háromnap.

húsvéti szent háromnap (lat. Sacrum Triduum Paschale): az egész →liturgikus év csúcspontja, eredetileg Jézus Krisztus föltámadását, →húsvétvasárnapot megelőző három nap: →nagycsütörtök, →nagypéntek, →nagyszombat.


- o -

XVI. Benedek pápa üzenetben fordult a világ fiataljaihoz. Az üzenet ezen a linken olvasható.
„Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” (Mk 10,17)2010. március 27., szombat

Borostyánfelhő - Tükörtó

Borostyánfelhő - a trió megzenésített verseket ad elő.Borostyánkő

borostyán levelén

úszol dideregve

felhők tetején fázom

melegedne kezünk

borostyánfelhőn fönn

alszunk ölelkezve

hullt levelek

közt egymásba

temet kezünkEgyüttes tagjai:
Olgyay Margit - hegedű, vokál
Olgyay Veronika - ének, ütősök
Papp Máté - gitár, dalszöveg

Vendégzenészek Tomcsányi "Tocsó" László (szájharmonika); Turi Gergő (citera, mandolin, dob, ének)

"Itt lehet nézelődni, hallgatózni meg ilyesmi..." Borostyánfelhő honlapja.

(Kép forrása: Borostyánfelhő)


Dalok a Borostyánfelhő honlapján (dalszövegek):


Nagy László: Tűz

Tűz
te gyönyörű,
dobogó, csillag-erejű
te fűtsd be a mozdonyt halálra,
hajszold, hogy fekete magánya
ne legyen néki teher,
tűz
te gyönyörű,
ihlet, mindenség-gyökerű,
virágozz a vérző madárban,
égesd hogy a sorsot kimondja,
nem a hamuvá izzó csontja,
virrasztó igéje kell,
tűz
te gyönyörű,
jegeken győztes-örömű,
ne tűrd hogy vénhedjünk sorra
lélekben szakállasodva,
hűlve latoló józanságban,
ahol áru és árulás van,
öltöztess tündér-pirosba,
röptess az örök tilosba,
jéghegyek fölé piros bálba,
ifjúság királya,
tűz!

2010. március 25., csütörtök

Robert Capa (Friedmann Endre Ernő)

Robert Capa (eredeti nevén Friedmann Endre Ernő) (1913. október 22., Budapest – 1954. május 25., Indokína, Thai Binh) magyar származású fotográfus.

"Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel."
Robert Capa

Pablo Picasso kisfiával

A milicista halála


„Szeresd az embereket, és ezt éreztesd is velük!”
Robert Capa


"Megértettük az atom rejtélyét és visszautasítottuk a Hegyi Beszédet;
a világ éleselméjűséget nyert bölcsesség nélkül, erő lelkiismeret nélkül.
Világunk nukleáris óriások és erkölcsi kisdedek világa.
Többet tudunk a háborúról, mint a békéről, többet az ölésről, mint az életről."
(Omar Nelson Bradley beszédéből, 1948. november 11.
Omar Nelson Bradley, az amerikai hadsereg tábornoka)

Capa legendás fotói a Móra-múzeumban, Szeged

2010. március 24., szerda

Életed legfontosabb pillanata...

„Életed legfontosabb pillanata a jelen pillanat.
Legfontosabb embere, akivel most ülsz le beszélgetni.
Legfontosabb tette a SZERETET." (Eckhart Mester)Eckhart mester legrégibb prédikációtöredékére bukkantak
A középkori teológus és filozófus a göttingeni egyetemen őrzött egyik művének most azonosított pergamenrészlete Eckhart mester (kb.1260–1328) egyik misztikus tanításának töredéke.
(Forrás: Magyar Kurír)

2010. március 21., vasárnap

Reményik Sándor - Ne ítélj

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,

De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.

(Forrás: SzePi)
Nagyböjt 5. vasárnapja

"Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ."
"Én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne vétkezzél!"
(Nem parancs... Szeretetteljes biztatás...)


'Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her.'
'Go now and leave your life of sin.'

Tavasz

(régi fotóm - 2005.06.17.)

március 21.: tavaszi napéjegyenlőség, a csillagászati tavasz kezdeteA mérsékelt égövben négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszakra oszlik az év. A csillagászok a Nap látszólagos mozgása szerint határozzák meg az évszakok kezdetét. A csillagászati tavasz kezdetét a tavaszi napéjegyenlőség (amikor a Nap közvetlenül az Egyenlítő fölött delel) időpontja jelöli. Ennek időpontja hajszálpontosan kiszámítható (...), viszont minden évben változó.

Ugyanez vonatkozik a csillagászati nyárra (kezdete a nyári napforduló, amikor a Nap a Ráktérítő fölött delel), őszre (kezdete az őszi napéjegyenlőség) és télre (kezdete a téli napforduló, amikor a Nap a Baktérítő fölött delel).

Ezeknek a változó időpontoknak a használata azonban nagyon megnehezítené a hétköznapi munkát, ezért statisztikai megfontolásokból a meteorológusok leegyszerűsítették az évszakok kezdetének és végének kijelölését. Vették a három legmelegebb átlaghőmérsékletű hónapot
(június, július, augusztus) és a három leghidegebb átlaghőmérsékletűt (december, január, február) és ezek lettek a nyári, illetve a téli hónapok. A fennmaradó hat hónapból lettek a tavaszi (március, április, május) és az őszi (szeptember, október, november) hónapok. Szintén a statisztikai számítások megkönnyítése miatt a "meteorológiai" évszak a kezdő hónap első napjától a záró hónap utolsó napjáig tart.

Ezért tehát a meteorológiai tavasz kezdete minden évben március 1-e lesz, függetlenül attól, hogy azon a napon dermesztő fagy vagy éppen ellenkezőleg, fullasztó kánikula uralkodik.

(National Geographic Online)


- o -

"Az igazi szerelem az életet nézi, mint ahogyan az igazi tavasz a nyarat álmodja"

"(...) Veszedelmes időszak ez a tavasz nyílása! Nem gondoljátok ti is?

Erről beszélgetett a Csibészklub gyűlésén Igazgató Atya is a fiúkkal.
Sok jóízű mosolygás fakadt a beszélgetések során, de mindannyian
érezték, hogy Igazgató Atyának van még valami mondanivalója. És lám,
amikor mindenki elhallgatott, mert nem tudott már újat és érdekeset
elmesélni, akkor megszólalt az igazgató úr:

- A jövő héten esküvő lesz a kollégiumban. Jánost, az öreg firmát, illetőleg most már: a fiatal bányamérnököt esketem Erzsikével, a tanácsos úr kislányával. János kilenc évet töltött a soproni főiskolán és még nem volt meg az első szigorlata. Ivott, mulatott, cigányozott, hiszen tellett az otthoni százhúsz hold jó bácskai földből. Én is próbálkoztam vele, más is, de eredmény nélkül. Úgy látszott, elzüllik, mint előtte olyan sok más derék magyar fiú. És ekkor találkozott Erzsikével. A kislány kezébe vette a szerelmes fiú sorsának gyeplőjét, és a szerelem megnemesítette Jánost, férfit csinált belőle. Nekifogott a tanulásnak. Félév alatt letett nyolc vizsgát és meghozta az első szigorlatot. A következő félév tizenegy vizsgája letételét látta. Úgy dolgozott, mint egy megvadult embergép. Ha elfáradt vagy elment a kedve, ránézett Erzsikére és új erővel dolgozott tovább. Másfél év alatt megszerezte diplomáját, állást is vállalt azonnal egy dunántúli bányánál és jövő héten lesz az esküvője.

Hosszú hallgatás. A fiúk néztek és nem tudtak mit mondani.

- Látjátok, ez a szerelem. Amit ti annak mondotok, az gyerekjáték, kamaszálom, forgótánc. Az igazi szerelem az életet nézi, mint ahogyan az igazi tavasz a nyarat álmodja. (...)"


(Persze itt nem a "Meg fogom változtatni őt!" esete forog fent, mert
az általában nem megy.)
"... mert télre nyár következik,

az éjszakára nappal virrad,

vihar után fölragyog a nap."

(Kempis Tamás: Krisztus követése)

2010. március 20., szombat

Szeretetet elfogadni

„Az életnek addig van értelme, amíg az ember szeretetet tud adni – és ami annál sokszor nehezebb: képes a szeretetet elfogadni is.
Van, amikor a szeretet apró kis gesztusainak elfogadása nagyobb tett,
mint önzetlenül adni.
Amikor szeretetet adunk, akkor – mint kezdeményezők – az erő pozíciójában érezzük magunkat, s gyakran nem teszünk mást, mint szolid öntudatossággal nyugtázzuk lelki nagyságunkat.
Akkor viszont, amikor a telítettség ebben az emelkedett állapotába valaki hangtalanul hozzánk simul, és rongyos kis tarisznyájából szeretetmorzsákkal kínál, meghökkenünk. Hirtelen kiesünk a nagyság szerepéből, és zavartan szembesülünk az új helyzettel: Nem tündökölhetünk egyedül a szeretet ingyenkonyhájának konyhafőnöki szerepében. Most minket is étellel kínálnak. De hát erre nekünk semmi szükségünk sincsen! – zsörtölődünk a valaki morzsáit lefitymálva. Hiszen mi praktikusan, megszervezetten, hatékonyan nagyüzemi módon osztjuk a szeretetet a rászorulóknak. S lám, most a sor megakad, a sorban állók türelmetlenkednek.

De a valaki nem tágít.

Csak áll, és már-már könyörögve kínálja felénk elfogadásra apró kis szeretetmorzsáit.
S akkor meg kell látnunk, hogy szeretete nem elsősorban nekünk szól.

Az életben maradáshoz neki van szüksége arra, hogy adjon, mert léte ebben az elfogadottságban nyeri el értelmét.

Valakitől szeretetet elfogadni annyit jelent, mint megerősíteni őt
élete értelmében."

(Simon András: Szeretetközelben)(a fotó forrása: http://www.sxc.hu)

Neocube & Gyurmalin

Két játék...Neocube

Neocube egy 216 golyóból álló szett, rendkívül erős 4,78 mm átmérőjű neodym mágnesekből.
Gyurmalin
2010. március 15., hétfő

"Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is"

"Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is" (Mt 6.24)


- o -

Ima

Antióchia - Fiatalok szolgálata fiataloknak

Kereszthordozás
"Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen.
Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja.
Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért?"
(Mt 16.24-26)

Nem elég kerülni a rosszat. Tenni kell a jót!

Egy ember meghalt, és Isten ítélőszéke elé került.
Megmutatta két kezét, és így szólt:
- Lásd Uram, a kezem tiszta!
Ám Isten szomorúan elfordította arcát és így szólt:
- De sajnos üres!

2010. március 11., csütörtök

Most ismét tél van...

Most ismét tél van...

2010. március 8., hétfő

Nőnap


"Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat." (Wagner)"Ha a férfi olykor átlát egy nő lelkébe, vagy a saját férfi lénye alatt rejtetten létező nőt figyeli: látja, hogy vöröses félhomályban az egymásba mosódó, alaktalan dolgok csíraként forró lüktetésben élnek: ha a nő előtt feltárul egy férfi-lélek, vagy önmagában rejtett férfi lénye: látja, hogy kékes szürke fényben dideregnek a dolgok, egymástól elkülönülve, szobor-szerűen.
A nő, ha dolgozik, munkájába örömeit, bánatait, egész világát belesugározza; a férfi, ha dolgozik, munkájában minden mást elfüggönyöz előle."
(Weöres Sándor: A teljesség felé - Nő és férfi)


Nőnek születni nem külön érdem, de NŐvé válni, NŐnek maradni és majdan Édesanyává lenni komoly feladat, hívatás. (Ihletve R.I. által.)

A nők tisztelete nem egy nap az évben, belső kimunkált adottság.

2010. március 7., vasárnap

Egy érzés... (II)

Az Egy érzés... folytatása...
(Érintkezési pontok, Kösz, jól., Pilinszky, Fodor Ákos - Axióma)
- o -

Babits Mihály: A lírikus epilógja

Csak én birok versemnek hőse lenni,
első s utolsó mindenik dalomban:
a mindenséget vágyom versbe venni,
de még tovább magamnál nem jutottam.

S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi,
de hogyha van is, Isten tudja hogy' van?
Vak dióként dióban zárva lenni
S törésre várni beh megundorodtam.

Büvös körömből nincsen mód kitörnöm,
Csak nyílam szökhet rajta át: a vágy –
de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.

Én maradok: magam számára börtön,
mert én vagyok az alany és a tárgy,
jaj én vagyok az ómega s az alfa.

1904.

- o -


Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse...

Sem utódja, sem boldog őse,
Sem rokona, sem ismerőse
Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek.

Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.

De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.

Ezért minden: önkinzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének
S lennék valakié,
Lennék valakié.

- o -

Mike Sol: A szomorúság vihara

- o -

"Halott virágok illatát nyögik a fák..."


Ákos - Valami véget ért...


- o -

Ákos - Ikon


- o -

Ágnes Vanilla : József Attila Születésnapodra


Még élünk, gyermekek vagyunk, s mégis látod, mindig haladunk
Az úton, mert menni kell még akkor is, ha maradni akarunk
Itt egy év, és ott egy újabb, de embertől ne várj újat
Korlátaikat hagyd nekik, te híd is vagy, és folyó is vagy
Rajtad mások átkelhetnek, ha akarnak, kinevethetnek
Szárnyad is van, repülni tudsz, így föléjük emelkedhetsz

Istenedhez, angyalodhoz, nem választott akarathoz
Álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz
Istenedhez, angyalodhoz, nem választott akarathoz
Álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz

Föld lakói remeghetnek, hódolhatnak félelemnek
De te szilárd lábakon állj, s maradj meg mindig ilyennek
Vedd a napot ajándéknak, amit mások pazarolnak
Ne vedd magadra, ha semmibe vesznek, nekem mindig ajándék vagy

Istenedhez, angyalodhoz, nem választott akarathoz
Álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz
Istenedhez, angyalodhoz, nem választott akarathoz
Álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz

Maradj mindig hű magadhoz, maradj hű adott szavadhoz
Álmaidhoz, szerelmedhez, így juthatsz igaz áldáshoz
S, hogy tűzhajú kedvesem lettél, ne számold, hogy mennyit léptél
Nem azt ünneplem, mióta, hanem azt, hogy megszülettél

Istenedhez, angyalodhoz, nem választott akarathoz
Álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz
Istenedhez, angyalodhoz, maradj hű adott szavadhoz
Álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz

Istenedhez, angyalodhoz, nem választott akarathoz
Álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz
Istenedhez, angyalodhoz, nem választott akarathoz
Álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz

Istenedhez, angyalodhoz, maradj hű adott szavadhoz
Álmaidhoz, szerelmedhez, így juthatsz igaz áldáshoz
Istenedhez, angyalodhoz, maradj hű...


- o -

Edvin Marton - Gloomy Sunday


- o -- o -

Axióma

A csúcs is: gödör,
ha a Hegymászó meg nem
kérdi: Hogy vagy, Hegy?
(Fodor Ákos)

- o -

Páncélunk arra
is jó, hogy a világot
megvédje. Tőlünk.
Fodor Ákos
(Forrás: Citatum)
o


O


o

...remény?...

(*)


"... mert télre nyár következik, az éjszakára nappal virrad, vihar után fölragyog a nap."
(Kempis Tamás: Krisztus követése)


(*) Mai napon készült kis havazás után.

Nagyböjt 3. vasárnapja

(ANT2008, rajzolta: Vicze László)

"(...) Aki tehát azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék."

"(...) ,,Egy embernek egy fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Ezért így szólt az intézőjéhez: ,,Íme, három esztendeje, hogy ide járok, gyümölcsöt keresek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja hiába a földet?'' De az így felelt neki: ,,Uram! Hagyd meg még ebben az évben, amíg körülásom és megtrágyázom, hátha gyümölcsöt hoz jövőre; ha pedig nem, akkor vágd ki."

2010. március 5., péntek

Bonyolult állat... :)

Mit mond a hülyegyerek az anyjának?
Apaaaaa!

- o -


Hülyegyerek utazik az anyjával a vonaton. Egyszercsak megkérdezi:
- Anyúúúúú. Mííííjazóóóttt?
- Tehén kisfiam.
- Tehééén?? Hóóóóól???

- o -


A tehén bonyolult állat.
De én megfejtem.

- o -


- Anya! Keversz nekem egy pudingot?
- Pu-pu-pu-puding.

- o -

Álmom egy párizsi lány!