2009. július 31., péntek

XIV. Ladik - ma kezdődik

Ma kezdődik a XIV. Ladik, keresztény könnyűzenei fesztivál, amiről korábban beszámoltam.

A részletes program itt olvasható.

Egymásra hangolva...

Most fejeztem be Gary Chapman "Egymásra hangolva - Öt szeretetnyelv a házasságban" (Harmat Kiadó) című könyvét és nagyon tetszett. Ajánlom.


Néhány gondolat a könyvből...

"a szerelem nem tekinthető egyben szeretetnek is" (M. Scott Peck és Dorothy Tennov)

dr. Peck a szerelem illúziójáról:
 • nem akarati cselekvés
 • kevés önfegyelmet vagy tudatos erőfeszítést igényel
 • nélkülözi az őszinte törődést a másik ember fejlődésével

A szeretet ismérvei:
 • nem csupán érzelmi fellángolásból fakad
 • komoly erőfeszítést és önfegyelmet kíván
 • inkább az értelemre alapul, mint a puszta ösztönre
 • társunk javát szolgálja

Ha eredményesen akarjuk közölni szeretetünket, meg kell tanulnunk azt a szeretet-nyelvet, amelyet a társunk megért.

Szeretet-nyelvek

 1. Elismerő szavak
  Az elismerő szavak célja nem az, hogy hízelgéssel keresztülvigyük az akaratunkat. A szeretet cselekvő törődést jelent társunk jólétével. Az elismerés a szeretet viszonzására ösztönöz.
 2. Minőségi idő
  A minőségi idő lényege az együttlét. Ez nem csupán fizikai közelséget jelent... Az együttléthez nélkülözhetetlen az egymásra fordított figyelem.
 3. Ajándékozás
  Ha társunk szeretet-nyelve az ajándékozás, akkor válságos pillanatban a legnagyobb ajándék, amit adhatunk, a jelenlétünk.
 4. Szívességek
  A kérések kijelölik a szeretet útját, a követelés azonban gátat vet a szeretet szabad áramlásának.
 5. Testi érintés
  A fizikai érintés létrehozhat vagy megszakíthat egy kapcsolatot. Közvetíthet gyűlöletet és szeretetet is.

Naponta meg kell hoznunk a döntést, hogy betöltsük társunk szeretetvágyát. Azok a cselekedeteink fejezik ki legjobban a szeretetünket, amelyek nem magától értetődőek számunkra.


Személyiségtípusok

 • "Holt-tenger"
  A Holt-tengerben megreked a víz, nem folyik tovább. Befogad, de ki nem enged. Az ilyen személyiségtípusú ember sok tapasztalatot, érzelmet és gondolatot fogad be minden egyes nap. Hatalmas gyűjtőmedencében raktározza el a kapott információkat, de megelégszik azzal, hogy megtartja magának. (...) Bejárhatja a fél világot anélkül, hogy egy szót is szólna, és közben tökéletesen elégedett.
 • "csobogó patak"
  Aki ehhez a személyiségtípushoz tartozik, az bármit lát vagy hall, azt ki is beszéli magából, legfeljebb hatvan másodperc késéssel. Ha senki sincs otthon, akinek elmondhatná, akkor felhív valakit: "Képzeld, mi történt velem!" Ha ez sem sikerül, akkor jobb híján magának újságolja el, mert nincs gyűjtőmedencéje.
Néhány gondolat Gary Chapmantől a Citatumon vagy itt.
Vannak további könyvei is, például Szólóban vagy Istenre hangolva... szerintem ezeket is elolvasom :-)

Szeretetnyelv-teszt
Mondd: mi a szeretetnyelved? - Family Magazin

2009. július 30., csütörtök

2009. július 28., kedd

Nevelés

"...miért dolgozik a szülő éjt nappallá téve. Azt mondja, azért, hogy megkeresse azt a pénzt, amit a gyereke elkölt addig, amíg nem ér rá vele foglalkozni. Vagyis, hogy megkeresse azt a pénzt, amelyen a gyerekét kiszolgáltatja idegen nevelési tényezőknek; vagyis, hogy megkeresse azt a pénzt, amelyen egy idegent kap vissza felnőttként.
(...)
Alapvetően, a Pápánk mondja a Föld Sójában, a hit döntés. A hit az egy döntés. Testvérek, a mai korban egy döntésképtelen ifjúság nevelődik föl. Ez egy alapgondunk. A hit az egy döntés. Ez a döntésképtelenség kialakul amiatt is, a buta szlogen ugye, hogy adjunk meg a gyereknek mindent, ne nélkülözzön. És mindent megkap a gyerek, inkább mi magunk nélkülözünk. És nem teszünk jót. Mert egy akarat nélküli ember fejlődik ki. Aki soha nem mondott le semmiről se, s aki nem tud dönteni.
(...)
Egy nagyon kemény mondatot mondott az egyik előadó. Azt mondta, hogy az a család, az a házasság, amely nincs nyitva az életre és a szeretetre, nem tudja továbbadni a hitet, ha ráncigálja a gyerekét a templomba, akkor se. Mert elzártnak lenni a szeretet felé, a hitvestársi szeretet fele, vagy elzártnak lenni az élet fele, azt jelenti, hogy az Isten fele vagyok elzárt, bezárult. Ez nagyon kemény kritika. A konferencián tulajdonképpen a hogyan adjuk tovább a hitet, a hit továbbadása a családban, egy kulcsmondat volt. Keressétek először az Isten országát, s a többi majd mind hozzáadatik nektek. Látszólag nesze semmi, fogd meg jól. De ezen múlik alapvetően, hogy továbbmegy-e a családban a hit. Mit jelent az Isten országát keresni? Tenni Isten akaratát. Ott van jelen az Isten országa, ahol elfogadják az ő akaratát. És mi az ő akarata? Az, hogy szeressétek egymást, amint én titeket. Önfeláldozóan. És ahol ez a légkör van, ott megszületik a hit.
(...)
Szent az, akin átragyog az Isten. Szent az, akivel ha találkozol, semmi kételyed, hogy ne lenne Isten. Szent az, aki ember. Azt mondja Thomas Merton, hogy az életszentség nem a tökéletesség. A tökéletesség -- tessék figyelni, mert gyereknevelés ám ez is -- a tökéletesség az lehet a hiúság kifinomult formája: én különb vagyok, mint a másik. A szentség, az az emberrel szolidáris Isten élete bennem."

Bíró László idézi:
"A fiataloktól nem szabad megtagadni a tisztaságra nevelést. Mert a fejlődésüket segíti elő. Kultúránk, amely individuális, lemosolyogja a tisztaságot, sőt, a fogalmat is feledteti. A tisztaság nem azt jelenti, hogy elutasítunk valamit, hanem azt, hogy erőt szabadítunk föl a szeretetre. A szexualitás tagadása nem érték. De a tisztaság érték, mert segít, hogy megszabaduljunk egoizmusunktól, hogy szeretetben éljünk. Mindent a szeretet alá kell rendelni (még a házasságban is, tessék elhinni). Ha a szeretet nem uralja a szexualitásunkat, nem tud személyes gesztussá válni. A tisztaság nem a test megvetése, hanem fölemelése. Harmonizálja a testet a személlyel. Elősegíti az önuralmat, kontrollálja a szexualitást, segít annak célszerű megélésében, nyitottá teszi az embert a másik személye, mint Isten ajándéka felé. A szexualitás nem csak biológia, a személyes gazdagságunkhoz tartozik, a személy kifejeződésének formája. Annyiban érték, amennyiben integrálódik a személy egészébe. Az ember teste, mely női és férfi, az ember személyéhez tartozik, ezért a másik testét nem lehet csak úgy használni, birtokolni, a szexualitást csak a teljes önátadásban élhetjük meg."

(Forrás: Bíró László előadása, 2009. január 23.)

Bíró László

És két dal...

40. Debreceni Virágkarnevál


Időpont: 2009. augusztus 14. - augusztus 21.
Helyszín: Debrecen - Kossuth tér, Nagyerdei Stadion, Kölcsey Központ, Baltazár Dezső tér

"Az idén 40. alkalommal rendezik meg a Virágkarnevált, amely méltón a kerek évfordulóhoz színesebb, pompásabb és különlegesebb, örök élményt adó programokkal várja Debrecen lakóit és a városba látogatókat."

Részletes program itt.

2009. július 27., hétfő

"...amit nagyon is elfelejtettek..."


Akkor jelent meg a róka.
- Jó napot! - mondta a róka.
- Jó napot! - felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit.
- Itt vagyok az almafa alatt - mondta a hang.
- Ki vagy? - kérdezte a kis herceg. - Csinosnak csinos vagy...
- Én vagyok a róka - mondta a róka.
- Gyere, játsszál velem - javasolta a kis herceg. - Olyan szomorú vagyok...
- Nem játszhatom veled - mondta a róka. - Nem vagyok megszelídítve.
- Ó, bocsánat! - mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette: - Mit jelent az, hogy "megszelídíteni"?
- Te nem vagy idevalósi - mondta a róka. - Mit keresel?
- Az embereket keresem - mondta a kis herceg. - Mit jelent az, hogy
"megszelídíteni"?
- Az embereknek - mondta a róka - puskájuk van, és vadásznak.
Mondhatom, nagyon kellemetlen! Azonfölül tyúkot is tenyésztenek. Ez
minden érdekességük. Tyúkokat keresel?
- Nem - mondta a kis herceg. - Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy "megszelídíteni"?
- Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek - mondta a róka. - Azt jelenti: kapcsolatokat teremteni.
- Kapcsolatokat teremteni?
- Úgy bizony - mondta a róka. - Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra...
- Kezdem érteni - mondta a kis herceg. - Van egy virág... az, azt hiszem, megszelídített engem...
- Lehet - mondta a róka. - Annyi minden megesik a Földön...
- Ó, ez nem a Földön volt - mondta a kis herceg.
A róka egyszeriben csupa kíváncsiság lett.
- Egy másik bolygón?
- Igen.
- Vannak azon a bolygón vadászok?
- Nincsenek.
- Lám, ez érdekes. Hát tyúkok?
- Nincsenek.
- Semmi sem tökéletes - sóhajtott a róka. De aztán visszatért a gondolatára: - Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg énrám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik; és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak! Látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret. Nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelídítesz, milyen nagyszerű lenne! Akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását...
A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget.
- Légy szíves, szelídíts meg! - mondta.
- Kész örömest - mondta a kis herceg -, de nem nagyon érek rá.
Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem!
- Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít - mondta a róka. - Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem.
- Jó, jó, de hogyan? - kérdezte a kis herceg.
- Sok-sok türelem kell hozzá - felelte a róka. - Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz...

Másnap visszajött a kis herceg.
- Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz - mondta a róka. - Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet... Szükség van bizonyos szertartásokra is.
- Mi az, hogy szertartás? - kérdezte a kis herceg.
- Az is olyasvalami, amit alaposan elfelejtettek - mondta a róka. - Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaimnak is megvan például a maguk szertartása. Eszerint minden csütörtökön elmennek táncolni a falubeli lányokkal. Ezért aztán a csütörtök csodálatos nap! Olyankor egészen a szőlőig elsétálok. Ha a vadászok csak úgy akármikor táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne vakációm. Így aztán a kis herceg megszelídítette a rókát. S amikor közeledett a búcsú órája:
- Ó! - mondta a róka. - Sírnom kell majd.
- Te vagy a hibás - mondta a kis herceg. - Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szelídítselek meg.
- Igaz, igaz - mondta a róka.
- Mégis sírni fogsz! - mondta a kis herceg.
- Igaz, igaz - mondta a róka.
- Akkor semmit sem nyertél az egésszel.
- De nyertem - mondta a róka. - A búza színe miatt. - Majd hozzáfűzte:
- Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, s akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat.
- Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz - mondta nekik. - Ti még nem vagytok semmi. Nem szelídített meg benneteket senki, és ti sem szelídítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz- meg százezer. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta:
- Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire burát tettem. Mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam. Mert róla öldöstem le a hernyókat (kivéve azt a kettőt-hármat, a lepkék miatt). Mert őt hallottam panaszkodni meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is. Mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához.
- Isten veled - mondta.
- Isten veled - mondta a róka. - Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
- Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
- Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.
- Az idő, amit a rózsámra vesztegettem... - ismételte a kis herceg,
hogy jól az emlékezetébe vésse.
- Az emberek elfelejtették ezt az igazságot - mondta a róka. - Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért...
- Felelős vagyok a rózsámért - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)

2009. július 26., vasárnap

Évközi 17. vasárnap - kenyérszaporítás

"Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?"
(1Kor 4.7)

2009. július 25., szombat

"a Lélek a pusztába vitte"


Jézus megkísértése
Akkor a Lélek elvezette Jézust a pusztába,
hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel
böjtölt, végül megéhezett. Odajött hozzá a kísértő és ezt mondta
neki: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek legyenek
kenyérré."
"Írva van:
'Nem csak kenyérrel él az ember,
hanem minden igével,
amely az Isten szájából származik'" {MTörv 8,3}.
Akkor magával vitte őt az ördög a szent városba, odaállította a templom ormára 6 és azt mondta neki: "Ha Isten Fia vagy, vesd le
magadat! Mert írva van:
'Angyalainak parancsolt felőled:
a kezükön hordoznak téged,
hogy kőbe ne üssed lábadat'" {Zsolt 91,11-12}.
Jézus ezt mondta neki:
"Az is írva van: 'Ne kísértsd az Urat,
Istenedet'" {MTörv 6,16}.

Azután magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ összes országát és azok dicsőségét, majd azt mondta neki: "Ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem."
"Távozz, Sátán! Mert írva van:
'Uradat, Istenedet imádd,
és csak neki szolgálj'" {MTörv 5,9; 6,13}.

Akkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak neki. (Mt.4,1-11)


Mi is kimentünk a pusztába... néhány kép alább...

Számomra különleges esküvő...

...a lelkésznő esküvőjéről...

"Az ítélet jogerős: házastársak vagytok. Fellebbezésnek helye nincs."

"Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki embertársát szereti, a többi törvényt is megtartja."
(Róm 13.8)

Paradicsom-rózsa uborkával...

2009. július 24., péntek

Napraforgók

Napraforgókkal és egy színes virágcsokorral bővült a képtár, ami itt megtekinthető:


2009. július 23., csütörtök

Kreatív

Erik Johansson - Go your own road


Erik Johansson - Arms break, vases don't

További képei itt.
(Forrás: Elképesztő Photoshop manipulációk)

Hit

"ha az összes fényednek határára érsz, és ott tartasz, hogy lezuhansz az ismeretlen sötétségbe, a hit azt jelenti, hogy tudod, a kettő közül valamelyik be fog következni: vagy lesz ott valami szilárd, amin megállhatsz, vagy megtanulsz repülni."
(Patrick Overton)

2009. július 22., szerda

Élni...

"Rosszul él, aki mindig csak élni kezd."
(Epikurosz - Citatum)

"Ne tedd tönkre azt, amid van, arra vágyván, amid nincs."
(Epikurosz - Wikidézet)

2009. július 21., kedd

"Tanuljatok tőlem..."

"Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát."
(Mt 11.29)

"Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls."
(Matthew 11:29)

"Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele."
(Matthäus 11,29.)

2009. július 20., hétfő

"Minden szabad nekem..."

"Minden szabad nekem, de nem minden hasznos. Minden szabad, csak ne váljak semminek rabjává."
(1Kor 6.12)

"Everything is permissible for me- but not everything is beneficial. Everything is permissible for me- but I will not be mastered by anything."
(1 Korinthus 6)

"«Alles ist mir erlaubt» - aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich."
(1 Korinthus 6)

2009. július 19., vasárnap

Csobánka


Néhány kép csobánkai élményekről...

Csobánka Wikipédián

Néhány felfedezésre váró geoláda a közelben:
 • 992. Oszoly-csúcs (GCOSZI)
 • 537. A Mackó barlangja (GCBRUM)
 • 719. Tavasz anyó szomorú (Macska-barlang) (GCMIAU)
 • 144. Csobánka, Szentkút (GCCsob)
 • 501. Pomázi kilátás (GCPOMA)
 • 575. Pomesia (GCPOME)
 • 2370. Teleki-Wattay-kastély (GCWata)

Szeretethimnusz

"Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétálótehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes.

Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet."
(1Kor.13)


Ágnes Vanilla : A Szeretet himnusza - dalszöveg

Hymn to Love

If I speak in the tongues of men and of angels,
but have not love,
I am a noisy gong or a clanging cymbal.

And if I have prophetic powers,
and understand all mysteries and all knowledge,
and if I have all faith, so as to remove mountains,
but have not love,
I am nothing.

If I give away all I have,
and if I deliver my body to be burned,
but have not love,
I gain nothing.

Love is patient and kind;
love is not jealous or boastful;
it is not arrogant or rude.

Love does not insist on its own way;
it is not irritable or resentful;
it does not rejoice at wrong, but rejoices in the right.

Love bears all things,
believes all things,
hopes all things,
endures all things.

Love never ends;
as for prophecies, they will pass away;
as for tongues, they will cease;
as for knowledge, it will pass away.

For our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect;
but when the perfect comes, the imperfect will pass away.

When I was a child,
I spoke like a child,
I thought like a child,
I reasoned like a child;
when I became a man,
I gave up childish ways.

For now we see in a mirror dimly,
but then face to face.
Now I know in part; then I shall understand fully,
even as I have been fully understood.

So faith,
hope,
love
abide, these three;
but the greatest of these
is love.

2009. július 16., csütörtök

XXVII. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat - élőben az Interneten

Idén is élőben az Interneten! A XXVII. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat nagyszínpadi eseményeinek, előadásainak, koncertjeinek több kamerás közvetítése élőben figyelemmel kísérhető ITT ! (Katt a linkre!)

Ha hibaüzenetet kapnál ("404: Nem található") akkor a baloldali menüben az "Élő közvetítés" menüpontot válaszd vagy a címsorban nyomj egy Enter-t.

Itt megtekinthetők az idei találkozó korábbi előadásai is az élőadás mellett. (Gondolom később a Virtuális Plébánián is.)

És sikerült ide is beillesztenem... :)

2009. július 14., kedd

Mi az?

- Mi az: pici, rózsaszín, szőrös állatka és négy számjegyből áll?
- Pink hód.


+1

- Kérek egy kiló narancsot!
- Narancs nincs csak banán.
- És hogy jutok el Banára?

2009. július 13., hétfő

Ellentmondás?

"Aki megtalálta életét, elveszíti azt, és aki elvesztette az életét énértem, megtalálja azt." (Mt 10,34 - 11,1)

2009. július 12., vasárnap

Még a papszentelésről...

"Szolgáljunk neki, szentségben és igazságban,
színe előtt életünk minden napján."
(Lk 1,74b-75)

(A képeket PP rajzolta a diakónusszentelésre és papszentelésre.)

2009. július 11., szombat

Szent Benedek

Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe

"Ora et labora!"
"Imádkozzál és dolgozzál!"
Latin phrases

2009. július 9., csütörtök

Egérkurzor

Tudod, hogy mozgatja az egér a nyilat a képernyőn és mi történik
klikkeléskor? Soha nem tetted fel még magadnak ezt a kérdést? Egy
fejlett technológiát használó alkalmazás segítségével most
felfedezheted a titkot. Mozgasd az egeret az alábbi weboldal
közepén és kattints vele... meglátod, mi is mozgatja valójában.
http://2006.1-click.jp/

2009. július 8., szerda

Egyszerűség

“Nem akkor alkottál tökéleteset, ha már nem tudsz mit hozzátenni, hanem ha már nem tudsz mit elvenni belőle.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

(Forrás: Idézetek, bölcsességek)

Egyszerűség a Magyar Katolikus Lexikonban.

2009. július 7., kedd

2009. július 6., hétfő

Történet a hitről...“A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak.”
(Albert Einstein)

Egy kis történet: Egy kis filozófia... - SzePi

Három emberi képesség a személyiségfejlődésben


Akarat - Értelem - Érzések (érzelem)
"A három emberi képesség, amelyet harmonikus egységbe kell rendeznünk, ha a személyiségünk fejlődésében előre akarunk lépni." (John Powell)

2009. július 5., vasárnap

Évközi 14. vasárnap

„Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.”
(Mk 6,1-6)

"De hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul csapkodjon, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: "Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében."
Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős."
(2 Kor 12,7-10)

2009. július 4., szombat

7 tétel a szeretetről

Első tétel:
A szeretet nem érzelem


Második tétel:
A szeretet elhatározás és elkötelezettség


Harmadik tétel:
A hatékony szeretet feltétel nélküli


Negyedig tétel:
A szeretet örökre szól


Ötödik tétel:
A szeretetbe való elkötelezettséghez hozzá tartoznak
a döntések...
döntések...
döntések...


Hatodik tétel:
A szeretet legfőbb ajándéka személyes értékünk tudata


Hetedik tétel:
A szeretet a szeretett személy megerősítése, nem pedig birtoklását jelenti

(Forrás: John Powell: A tartós szeretet titka - A szeretetkapcsolatok megerősítése)

2009. július 3., péntek

Tettetés nélkül...

A tegnapi szentlecke és a ma megnézett film kapcsolata.

A szentlecke első félmondata:
"Szeressetek tettetés nélkül..." (Róm 12.9)

A mai film:
Kaméleon


Film a PORT.hu-n és az IMDb-n.

"Láttuk az Urat."

Ma Szent Tamás apostol ünnepe van...
(...) „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” (Jn 20,24-29)

Tamás

Láttuk az Urat, eljött közénk,
Feltámadt, Jézus él!

Üres beszéd, női ábránd,
A halálból még nem jött vissza senki sem!
Láttuk a fát, hol folyt a vére,
Emlékszem még minden sebére
Én nem hiszem!
Elhiszem...

Gável Testvérek - Tamás"Hiszek, Uram! Segíts hitetlenségemen."

(Mk 9,24)

Gerard van Honthorst: Hitetlen Tamás

Primicia - evangélium

A kalocsai papszentelés után, az első misén (primicia) olvasott evangélium...

primicia: 1. első termés. - 2. a →zsengeáldozat a Vulgata szövegeiben. - 3. →újmise, az újonnan fölszentelt pap első miséje.
(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

"E szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid - hiszen ami az enyém, az a tied, s ami a tied, az az enyém -, és én megdicsőültem bennük.

Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.

De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.

Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél.

Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.” "
(Jn 17.)

XIV. Ladik - 2009

XIV. Ladik
keresztény könnyűzenei fesztivál 2009
2009. július 31. - augusztus 2.
Apostag

Bővebb információ: www.ladik.hu

2009. július 2., csütörtök

Sarlós Boldogasszony

Július 2-a, Sarlós Boldogasszony napja (latinul Visitatio) Mária látogatását eleveníti fel Erzsébetnél. A megfogant és sarjadó élet feletti öröm kifejezéseként a búza érését, az aratás kezdetét is régtől e jeles napon ünnepelték.

„Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését,
örömében megmozdult méhében a gyermek,
maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. ...
Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”

(Lk 1,39-56)M.S. mester
Mária és Erzsébet találkozása


(Forrás: Sarlós Boldogasszony - Magyar Kurír)

Hét élet (Seven Pounds)

Már hallottam róla, most megnéztük... ajánlom...

A PORT.hu-n megtalálható a film előzetese magyar felirattal.
Seven Pounds az IMDb-n.
És az előzetes...


2009. július 1., szerda

Szeretetet elfogadni...


„Az életnek addig van értelme, amíg az ember szeretetet tud adni – és ami annál sokszor nehezebb: képes a szeretetet elfogadni is.
Van, amikor a szeretet apró kis gesztusainak elfogadása nagyobb tett, mint önzetlenül adni.
Amikor szeretetet adunk, akkor – mint kezdeményezők – az erő pozíciójában érezzük magunkat, s gyakran nem teszünk mást, mint szolid öntudatossággal nyugtázzuk lelki nagyságunkat.
Akkor viszont, amikor a telítettség ebben az emelkedett állapotába valaki hangtalanul hozzánk simul, és rongyos kis tarisznyájából szeretetmorzsákkal kínál, meghökkenünk. Hirtelen kiesünk a nagyság szerepéből, és zavartan szembesülünk az új helyzettel: Nem tündökölhetünk egyedül a szeretet ingyenkonyhájának konyhafőnöki szerepében. Most minket is étellel kínálnak. De hát erre nekünk semmi szükségünk sincsen! – zsörtölődünk a valaki morzsáit lefitymálva. Hiszen mi praktikusan, megszervezetten, hatékonyan nagyüzemi módon osztjuk a szeretetet a rászorulóknak. S lám, most a sor megakad, a sorban állók türelmetlenkednek.
De a valaki nem tágít.
Csak áll, és már-már könyörögve kínálja felénk elfogadásra apró kis szeretetmorzsáit.
S akkor meg kell látnunk, hogy szeretete nem elsősorban nekünk szól. Az életben maradáshoz neki van szüksége arra, hogy adjon, mert léte ebben az elfogadottságban nyeri el értelmét.

Valakitől szeretetet elfogadni annyit jelent, mint megerősíteni őt
élete értelmében."
(Simon András)

József Attila - Kopogtatás nélkül


Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
de gondold jól meg,
szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt a zizegő szalma.

A kancsóba friss vizet hozok be néked,
cipődet, mielőtt elmégy, letörlöm,
itt nem zavar bennünket senki,
görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod.

Nagy csönd a csönd, néked is szólok,
ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek,
melegben levethetsz nyakkendőt, gallért,
ha éhes vagy, tiszta papirt kapsz tányérul, amikor akad más is,
hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes vagyok.

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
de gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél.
(József Attila)