2011. január 28., péntek

Az idő értéke...Legyen egy bankszámlád, ahol minden reggel 86 400 forint kerül a számládra!
Ez nem marad meg a holnapi napra. Minden este lenullázódik, akármennyit is használsz fel a nap folyamán.

Hát akkor mit lehet tenni?
Természetesen használd fel MINDET!

Mindannyiunknak van egy ilyen bankja. Ez az IDŐ.
Minden reggel 86 400 másodperccel gazdagabbak vagyunk.
Minden este lenullázódik, elvész, akármennyit is használtunk fel céljaink eléréséhez.
Soha nem marad egyensúlyban. Soha nem lesz több, egy másodperccel sem.
Minden új nap új számlát nyit nekünk, és minden este felégeti a maradékot.
Ha elmulasztod felhasználni, az aznapi betéted értéke elveszik. Soha nem kapod vissza. Nem íródik jóvá másnap.
A jelenben kell élned, a mai betétet használva.
Befektetni, hogy a lehető legtöbbet tudj vásárolni.

Hogy megértsd, mennyit ér egy év, kérdezd meg a diákot, akinek ismételni kell.
Hogy megértsd, mennyit ér egy hónap, kérdezd meg az édesanyát, aki koraszülöttet hozott a világra.
Hogy megértsd, mennyit ér egy hét, kérdezd meg a hetilap szerkesztőjét.
Hogy megértsd, mennyit ér egy óra, kérdezd meg a szerelmest, aki a találkozóra vár.
Hogy megértsd, mennyit ér egy perc, kérdezd meg az utast, aki lekéste a vonatot.
Hogy megértsd, mennyit ér egy másodperc, kérdezd meg az autóst, aki nem tudta elkerülni a balesetet.
Hogy megértsd, mennyit ér egy tizedmásodperc, kérdezd meg a sportolót, aki ezüstérmet nyert az Olimpián.

Minden pillanat kincs, ami a tiéd és becsüld meg jobban, mert megoszthatod valakivel, akivel tökéletesen elköltheted.
És emlékezz, hogy az idő senkire sem vár.

A Tegnap történelem.
A Holnap rejtelem.
A Ma ajándék.

Gondolkodj el: hogyan töltötted a mai napot?

(Forrás: SzePi)

Salvador Dali - Clock Explosion


Kettő korábbi bejegyzés:

Reményik Sándor - Kegyelem

Reményik Sándor - Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.

Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

2011. január 25., kedd

"Az igazi szerelem az életet nézi, mint ahogyan az igazi tavasz a nyarat álmodja"

Boda László: Utad az esküvőig
(Nemiség a szeretetben)


A házasság előtt álló, illetve a házasságra -- közelebbről és távolabbról -- készülő fiatalokhoz szól a könyv, hogy teljesebb emberségükben állhassanak az esküvői oltár elé vagy -- ha nem vallásos fiatalokról van szó -- az anyakönyvvezető elé. Újszerű a könyv tárgyalása, mert következetesen az erkölcsi értékek szemszögéből ad iránymutatást. Ebben a könyvben a humánetikát kézen fogó evangéliumi etika képviselője jut szóhoz, s a fiatalkor nehéz életkérdéseit úgy válaszolja meg, ahogyan az ember nemisége a szerelemben megérlelődik és megnemesedik. Csak így várható a fiatalok felkészítésénél az a teljesebb, emberibb távlat, amit joggal hiányoltunk, s aminek ma már társadalmi lehetősége nyílt. A könyv három "beszélgetés" keretében tárgyalja a nemi erkölcs alapkérdéseit, a házasság előtti nehéz időszak kérdését és az erkölcsi személyiség , jellem kérdését.

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárban elérhető

Mary Beth Bonacci: Igazi szerelem
(Őszinte válaszok fiataloknak párkapcsolatról, házasságról, szexualitásról)


A szerző közel két évtizede tart előadásokat világszerte a szerelem, a szexualitás, és a házasság témakörében. Könyvében a fiatalok leggyakoribb kérdéseit gyűjtötte össze, hogy őszinte válaszaiban a legnehezebb témákat is érintve - házasság előtti nemi kapcsolat, fogamzásgátlás, válás, homoszexualitás, pornográfia -, a kérdéseket nem megkerülve adjon választ minden fiatal "felnőttnek".

Csak kevés embernek adatik meg, hogy hiteles forrásból, tapasztalt lelki vezető által, élményszerűen szembesülhessen a Katolikus Egyház tanításaival a jegyesi tisztaságot, a tizenévesek, de még házasság előtt állók párkapcsolatát érintő valamennyi kérdéssel. M. B. Bonacci erre szakosodott. Tárgyát illetően hűséges az Egyház tanításához, előadásmódját tekintve pedig oldott formában kínálja - a mai fiatalok nyelvén - mondandóját az érdeklődőknek.
Bíró László püspök, MKPK családreferens.

M. B. Bonacci Igazi szerelem c. könyvének témái, ill. a benne megválaszolt kérdések

Tomka Ferenc: Biztos út


Tomka Ferenc atya könyve nemcsak fiatalokhoz szól, hanem szülőkhöz és pedagógusokhoz is. Világos, határozott beszéd, útmutatás azokról a problémákról, amelyek között az ifjúság készül a hivatásának fölismert házasságra. Nem siránkozik a nehéz körülmények fölött, hanem fényt gyújt, irányt mutat, bátorít, konkrét cselekvésre hív, hitet ébreszt, hogy a XXI. század hajnalán is lehet derűsen, tisztán megélt udvarlási kapcsolattal, jegyességgel indulni a házasság felé. (Bíró László püspök-az MKPK családreferense)

Biztos Út blog
Tomka Ferenc: Biztos út c. könyvének két fejezete

Gabriel Calvo: Kéz a kézben


Könyvünk fiatal pároknak szól. Minden fiatalnak, aki szeretné önmagát és társát igazán megismerni. Aki szeretné megtudni:

- Milyen az igazán hozzám illő társ? Tényleg megtaláltam az Igazit?
- Igazi szerelem, amit érzek, vagy csupán érzelmi fellángolás?
- Mi fontos, mire kell figyelnem a párkapcsolatban?
- Érett vagyok a házasságra? Merjek dönteni?
- Vajon tíz, húsz, harminc év múlva is boldogok lehetünk? Hogyan?
- Mi - vagy Ki - a biztosíték, hogy nehézség idején is szeretni tudjuk majd egymást?

A kötet nem elméleti mű, hanem munkafüzet, vezérfonal, amely sok-sok bölcs gondolatot, kérdést, átgondolandó szempontot, gyakorlati tanácsot és beszélgetési témát kínál az olvasónak. Őszinte megbeszélésük a legértékesebb előkészület a harmonikus házasságra és a boldog, mások felé is nyitott családi életre.
A könyv a szerző hallatlanul gazdag lelkipásztori tapasztalatának összefoglalása. A házasulandók és az ifjú házasok mellett sokat meríthetnek belőle fiatalokkal, jegyesekkel foglalkozó papok és világiak is.

"Szívesen ajánlom a Kéz a kézben című könyvet a magyar olvasónak. Egyrészt azért, mert szerzője, Calvo atya – akivel többször találkozhattam – tiszta, hiteles ember; másrészt mert olyan pap, aki több mint fél évszázada a házasságért, a családért munkálkodik és imádkozik, fáradhatatlanul utazik a világban, rengeteg emberhez szólt, szól, és talán még többet meghallgat. Nemcsak a spanyol és nemcsak az amerikai házasságot ismeri, hanem több földrész házasságát, Középkelet-Európa házasságát is.
Nem tudós nyelven, hanem közvetlenül szól hozzánk, mint az idősebb testvér a fiatalabbhoz. Nemcsak tanít, hanem kérdez, elgondolkodtat, cselekvésre indít.
Katolikus könyvkiadásunk ismét egy jó könyvvel, a házasság súlyához méltó könyvvel gyarapodik. Házasságról csak komolyan szabad szólni. Ez a könyv mély igazságokat mond ki közérthető formában. A fiatal olvasónak segít, hogy méltó módon készülhessen fel a házasság szentségére, de a házasságban élők is haszonnal forgathatják. A lelkipásztornak pedig értékes segítséget nyújt elsősorban a házasságra készülők, de a házasságban élők lelkigondozására is."
Bíró László püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense

(Forrás és részletek a könyvből: MÉCS Napok)


Christopher West: Test teológiája kezdőknek


Széthullott családok, abortusz, AIDS, szexuális visszaélések, a házasság intézményének újradefiniálása - a világ mély szexuális krízisben van. Merre lehet a kiút? Ezekre a sajátosan korszakos kérdésekre ad választ II.János Pál pápa egyedülálló művében, a Test teológiájában. a jézusi tanításból kiindulva II. János Pál a szexről és a testről szóló reflexióiban a modern világ krízisének gyökereihez vezet bennünket és felrajzolja az utat, amely az igazi szexuális felszabaduláshoz vezet. Mindazonáltal a pápa megfogalmazásainak filozofikus, rendkívül igényes nyelvezete, sokszor riasztóan hat az átlag olvasóra. Ebben a könyvben Christopher West arra tesz kísérletet, hogy népszerű nyelven, az utca emberének stílusában vezesse be az olvasót II. János Pál gondolatainak gazdagságába, s egy rövid és egyszerű összefoglalását adja a pápa forradalmi tanításának.

(Forrás: Missio Christi)

(...) Christopher West akárcsak korábbi könyveiben, ebben a most megjelent kötetében is arra tesz kísérletet, hogy II. János Pál tanítása alapján kendőzetlen nyíltsággal beszéljen a házasságról és a szexualitásról, hangsúlyozva, hogy az igazi tavasz, amelyről Karol Wojtyla oly gyakran beszélt, majd akkor jön el, ha a világ belátja, hogy II. János Pálnak igaza volt, amikor szembeszállva a fejlett világban uralkodó korszellemmel, rendíthetetlenül hirdette: „… a házasság és a család méltóságát vissza kell adni, és az élet kultúráját kell felépíteni.” Christopher West bizonyos abban, hogy ha II. János Pál szexualitásról és házasságról szóló tanításai beépülnek egyszer az egyház lelkiismeretébe, végérvényesen eloszlanak azok a széles körben hangoztatott vélemények, hogy „az Egyház szexellenes.” (...)Nemes Ödön: Párbeszélgetés – kapcsolatépítő munkafüzet


Hogy kinek mikor jön el az életében a házasságra való készülődés, azt embere válogatja. Vannak olyan ismerőseim, akik a gimnázium második osztályától együtt jártak, és főiskolás korukban örök hűséget fogadtak egymásnak. Mások először munkát vállalnak, azután gondolkodnak csak a fészekrakáson.

Nemes Ödön Párbeszélgetés c. munkafüzetét azoknak ajánlom, akik komolyan építgetik a kapcsolatukat és az az elképzelésük, hogy a jegyességük és a házasságuk sírig tartó fejlődés lesz a szeretetben, egymás és önmaguk megértésében és személyiségük, közös életük kiteljesedésében. A Simon András grafikáival díszített munkafüzetpár 19 fejezetből, és fejezetenként 4-6 gyakorlatból áll. Néhol beszélni kell, máshol karikázni vagy töltögetni. A feladatsorok rákérdeznek az önállóságunkra, a szabadságunkra, a gyökereinkre, a szokásainkra, a hitünkre, a vágyainkra, az érzelmeinkhez való viszonyulásunkra, a terveinkre. Nincs helyes válasz, kinek-kinek a saját nézeteit és érzéseit kell a maga és párja számára megfogalmazni. Aki kész a kedvesével belevágni a „párbeszélgetés” kalandjába, az garantáltan sok érdekeset fog megtudni mindkettőjükről. A munkafüzetet ifjú párokból álló csoportok is szokták használni.

Íme egy példa A kapcsolat akadályai és a bizalom átélése c. fejezetből, amit rögtön ki is próbálhatunk:

Karikázd be, amit megtapasztaltál, és tegyél „?”-t, ha nem egyértelmű!

1. Látom, hogyan viszonyulsz hozzám, tapasztalom irántam való szeretetedet.

2. Tudom, hogy elfogadsz úgy, ahogy vagyok.

3. El tudom fogadni azt, amit mondasz, hinni tudok abban, amit ígérsz, életemet veled tudom tervezni.

4. Léted fontos nekem.

5. Tudom, hogy mindent meg akarsz tenni értem, ami csak lehetséges, és én is így akarok viszonyulni hozzád.

6. Van, amikor bizonytalanságot érzek veled szemben és vannak dolgok, amiket nem látok világosan a kapcsolatunkban. Ha ilyenkor el tudom határozni, hogy bízom benned bizonytalanságaim ellenére is, tudom, hogy megszületett szívemben az igazi bizalom irántad.

7. Kockáztatni tudok érted és a kapcsolatunkért. Érzem, hogy ez nem az én erőfeszítésem gyümölcse, hanem felülről kapott erővel teszem.

8. Szívem mélyéből imádkozom érted, és kapcsolatunk elmélyüléséért.

9. Új és új dolgokat fedezek fel benned, ami örömmel tölt el.

10. Látom, hogy mások is mennyire becsülnek téged.


„Ez a könyv nem kioktat, nem manipulál. Kérdez, gondolkodtat, választ vár. Segíteni akar, hogy két ember még mélyebben egymásra találhasson a szerelemben.” (Bíró László, püspök)

(Nemes Ödön: Párbeszélgetés – kapcsolatépítő munkafüzet. Harmat-Új Ember, 2006, 150 oldal)

Forrás: Harmat Kiadó

Pál Ferenc: A függőségtől az intimitásig
Vágy, élmény, kapcsolat


Mitől válik egy találkozás meghitté, és egy kapcsolat bensőségessé? Miben különbözik egy meghitt kapcsolat a társfüggőségtől? Tényleg igaz, hogy az intimitásból valakinek több kell, másnak kevesebb is elég belőle? Hogyan lehetséges az, hogy egyszerre vágyhatunk utána, és félhetünk is tőle? A meghittség egy varázslat, amivel néha megajándékoz az élet, vagy tehetünk is azért, hogy az intimitás magával ragadó élményeiben gazdag, tartós, bensőséges kapcsolatunk legyen? Minderre, és még sok más fontos kérdésre kaphatunk válaszokat ebből az izgalmas könyvből. Pál Ferenc. Első sikereit válogatott atlétaként érte el: húszévesen, még junior korúként felnőtt magyar magasugró bajnok lett. Kalandos spirituális útkeresés után, teológiai tanulmányai befejeztével 1996-ban pappá szentelték Esztergomban. Tíz éve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam és Jogtudományi Karának teltházas nagyelőadójában tart előadásokat hétről hétre lélektani és spirituális témákban, amiket ő maga egyszerűen csak alkalmaknak hív. A SOTE Mentálhigiéné Intézetének tanára, elsődleges szakterülete a segítő és lelki gondozói kapcsolat. Több mint egy évtizede vezet önismereti csoportokat többek között a Magyar Pszichodráma Egyesület keretében. Az utóbbi években sokan fordultak hozzá mint szociális és családsegítő lelki gondozóhoz párkapcsolati problémákkal, ami nem hagyta nyugodni, mert az itt-ott fellelhető válaszok nem bizonyultak elégségesnek kliensei számára. Ezért először egy alapos kutatómunka után, a szakirodalom alapján és saját személyes, szakmai tapasztalataira támaszkodva előadásokat kezdett tartani a témában, majd azokat tovább gondolva és kiegészítve született ez az eredeti írás, megőrizve valamit a hallgatóságot megszólító stílusból.

Magyar Kurír - "Pap vagyok, és írtam egy könyvet az intimitásról"

Ezzel vagy tud valaki mit kezdeni, vagy nem – mondja Pál Feri, a Kövi Szűz Mária-templom plébánosa, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének tanára, aki kedd esténként tart előadásokat az emberi kapcsolatokról, közösségekről a Pázmány jogi karán. Ezen előadásokra alapozva immár második könyvét adta ki az ősszel, melynek címe: A függőségtől az intimitásig - Vágy, élmény, kapcsolat. A Magyar Kurír ennek kapcsán beszélgetett vele. (...)

A kérdésben benne foglaltatik az a közvélekedés is, hogy az intimitás a szexualitáshoz tartozik. Ez annyira így van, hogy a Bookline-on a szexuálpszichológia témaköre alá sorolták be a kötetet, ami teljesen abszurd, mivel a könyv egyáltalán nem a szexuálpszichológiáról szól. Aki besorolta, az a címe alapján – A függőségtől az intimitásig – egy sajátos hiedelem alapján sorolhatta a szexuálpszichológia alá. Miközben a könyv éppen arról szól, hogy a meghittség mennyivel több ennél. A szakirodalom a téma kezelhetősége miatt például külön beszél a meghittségről a szexualitásban, a beszélgetésben, a lelki életben, a szellemi találkozásokban. A meghittségnek számos színtere van, és ezek közül csak az egyik színtér a testi kapcsolatban megélt meghittség. (...)

(Forrás és a teljes cikk: Magyar Kurír - "Pap vagyok, és írtam egy könyvet az intimitásról")


Skrabski Árpád, Kopp Mária: Boldogságkeresés útjai és útvesztői a párkapcsolatokban


Országos reprezentatív felméréseinkben megkérdeztük, mit tartanak a legfontosabb értéknek az emberek, és első helyen a boldogságot jelölték meg. Kérdés csak az, mit értsünk boldogság alatt? Magyarországon a kollektivizmus jelszavai lejáratták, kiüresítették a legszebb fogalmakat is, mint az összetartozás, a közösség. Így termékeny talajt talál a fogyasztói társadalom boldogságeszménye, amely a szabadságot a kapcsolatoktól való szabadságban látja és a magány csapdájába sodorja a manipulálható tömegeket. Ennek a "boldogságeszménynek" a következményei jól mérhetőek a magyar statisztikákban, pl. a rendkívül magas magyar halálozási arányokon belül a magányos középkorú férfiak halálozása teszi ki a legnagyobb hányadot.

Az ókori filozófusok szerint a boldogság a belső szabadságot, nem külső körülményektől függő belső harmóniát jelent, kölcsönösséget, bizalmat és megbízhatóságot, valódi emberi kapcsolatokat, célokat és tartalmat az életben. Mindezek az érett személyiség jellemzői, természetesen minden életkorban más szinten, a személyiség érési szakaszainak megfelelően. E kötetben azt vizsgáljuk, hogy milyenek a boldog és tartós párkapcsolatok, hogyan lehet fenntartani ezeket a kapcsolatokat, milyen személyiségvonások teszik alkalmassá a fiatalokat ilyen kapcsolatok létesítésére és mit értünk boldogságnak a nyolc boldogság tükrében. Számos diákunk fejtette ki a véleményét, amit csatoltunk a kötethez.

Magyar Kurír - Kopp Mária: A családosok tovább élnek

Az egyházi közösségeknek fontos feladata a fiatalok segítése a párkeresésben, hiszen diszkóban nem lehet párt találni – mondja a Magyar Kurírnak adott interjújában Kopp Mária, akit tavaly karácsonykor elhunyt férjével, Skrabski Árpáddal közösen írt könyvéért - A boldogságkeresés útjai és útvesztői a párkapcsolatokban - tavasszal Stephanus-díjjal tüntetett ki Erdő Péter bíboros, prímás. A vele készült beszélgetés egy házaspárokat, családokat bemutató interjúsorozat első része, amiben a keresztény családeszmény megvalósíthatóságát, nehézségeinek leküzdését is hangsúlyosan mutatjuk be.

„Akarom, hogy legyél, és minél inkább legyél” (Vácz Jenő jezsuita atya)

(Forrás és teljes cikk: Magyar Kurír)

Gary Chapman: Egymásra hangolva - Öt szeretetnyelv a házasságban


A szerző második magyarul is olvasható könyve a kommunikáció-pszichológia eredményeire alapozva fontos felfedezést tesz: a szeretet-közlés többféle csatornán át történhet, de mindenki csak azt az adást képes fogni, amelyre neveltetése, környezete és személyes hajlamai hatására ráhangolódott. Sok házaspár szenved amiatt, hogy a szerelmi lángolás alábbhagyása után a férj vagy a feleség nem érzi társa szeretetét. A megoldás egyszerű: fel kell ismernünk és meg kell tanulnunk társunk "szeretet-nyelvét".

Néhány gondolat a könyvből...
Elektronikus formában: Scribd

John Gray: A férfiak a Mars-ról a nők a Vénusz-ról jöttek


A marslakók az erőt, a szakértelmet, a teljesítményt értékelik. Erőkifejtésüket erre, valamint erejük és képességük kiteljesítésére összpontosítják.
Jelszavuk: siker, győzelem, önmegvalósítás.

A vénuszlakó nőknek más az értékrendjük. Szerelem, folyamatos kommunikáció, mély kapcsolt kiépítése a fontos.
Zászlójukon: Szeres, hogy szerethesselek, gondoskodhassak rólad! Önbecsülésük kapcsolataik minősége határozza meg.

A marsbéli és vénuszlakók szerelme varázslatosan indul. Idővel azonban az érzések megkopnak, az eddig természetesnek vett különbözőségek már nem varázslatnak hatnak, hanem mérgezik a kapcsolatot.

A könyv ezt a kibékíthetetlennek tűnő ellentétet oldja fel tanácsaival:
- segít, hogyan szeressük a másikat anélkül, hogy megfojtanánk egymást,
- miként bocsássunk meg egymásnak úgy, hogy ne csorbuljon önbecsülésünk, hiszen valamikor úgy imádtuk egymást.

Néhány gondolat a könyvből...


Bíró László püspök úr: „Hogy majdan boldog házasok legyünk”


Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2010 ősz - hangtár
„Férfinak és nőnek teremtette őket" (Ter 1,27)
… hogy család legyenek


Az előadások felvétele a MagyarKurír Hangtárában megtalálható.
Bíró László püspök atya mondta a főelőadást.

Szexualitás, tisztaságra nevelés írások, jegyzetek

További blogbejegyzések házasság, szerelem címkével.

2011. január 20., csütörtök

Ajándék vagy

"...Olyan jó dolog azt tudni, hogy amikor még meg sem születtél, akkor Isten kiválasztott egy lányt vagy egy fiút, és elkezdte formálni, alakítani, szépíteni, hogy neked adja, ajándékba. Igazából Isten teremthette volna valamennyiünket ugyanarra a kaptafára. Vagy csinálhatott volna 2-4 kaptafát: egy szőkét, egy barnát, egy feketét. Minek komplikálni? De minden ember más. Mindenki a maga módján egyetlen, és csodaszép. Isten így látta jónak, nagylelkűségében, legyen áldott az Ő jósága. A bőség gazdagsága!

Jó dolog ajándékot kapni!? Olyan jó dolog úgy nézni a másikra, hogy ő számomra Isten ajándéka, áldása, simogatása. Isten nagyon szeretne téged boldoggá tenni, és ezért megajándékoz a kedveseddel, menyasszonyoddal, feleségeddel. Isten legcsodálatosabb ajándéka a te kedvesed, menyasszonyod, vőlegényed, ki elfogad, értékel, és boldoggá tesz.

Persze fontos tudni, hogy nemcsak a másik ajándék számomra, hanem én is ajándék vagyok számára. Ülj le, és tudatosan érezd magad ajándéknak, áldásnak. Isten annyira szereti a te kedvesedet, annyira akarja az ő boldogságát, hogy megteremtett téged. Te vagy a válasz a társad kérdéseire, értelme a reggeli kelésének, munkájának. A te simogatásod, Isten hálája jóságáért, becsületes tiszta életéért. Üljél le a szobádba, és éld át ezt az érzést. Te nem egy sodródó falevél vagy, egy értelmetlen seb ezen a földön, hanem áldás és ajándék. ..."

(Forrás: Böjte Csaba testvér - Hol van az öröm forrása?)

2011. január 13., csütörtök

Poén :-D

A matektanár bosszúsan közli az osztállyal:
- Ahogy így elnézem, ebből az osztályból az év végén 80% meg fog bukni matematikából.
Mire megszólal az egyik diák:
- Hihihi, nem is vagyunk annyian!

- o -


- Mi a rokoni kapcsolat a Mikulás, és Piroska között?
- Hát a Mikulás piroskabáttya.

- o -


-Miért nem javallott a matematika befagyott taván korcsolyázni?
-Mert ott %...

2011. január 7., péntek

Szexualitás, tisztaságra nevelés

Az Országos Lelkipásztori Intézet honlapján – számos más értékes dokumentum mellett – ingyenesen letölthető a dublini Pure in Heart közösség angol nyelvű prezentációjának magyar nyelvű változata.

Az eredeti dizájnnal megjelent prezentáció 78 diát tartalmaz, amelyek fiataloknak szóló előadás alapjául vagy beszélgetés indítására is szolgálhatnak a tiszta szerelem témájában. A 3,4MByte nagyságú pdf-file letölthető innen. (Letölthetők továbbá Farkas István piarista, Tomka Ferenc, Gabriele Kuby és Pálhegyi Ferenc e témában megjelent írásai.)

Forrás: Magyar Kurír


Imák, írások, tanulmányok, jegyzetek a tisztaságra nevelés témájában

2011. január 4., kedd

Csend... Bizalom... Boldog Új...

Isten a csendben él?
Nem.
Isten benned él, csak csendbe van

- o -

Szerető Isten, szilárdan hiszem, hogy Te őrzöl minket, akik Benned bízunk,
és semmi sem hiányozhat, ha mindenben Rád hagyatkozunk,
ezért elszántam magam, hogy a jövőben nem aggódom,
és minden gondomat Rád bízom.
A reményt életem utolsó pillanatáig őrzöm.
Keressék csak mások a boldogulást vagyonukban, talentumaikban.
Bízzanak életük tisztaságában, önmegtagadásuk keménységében,
jócselekedeteik nagy számában, imájuk mélységében:
Engem a Beléd vetett bizalom tölt meg reménnyel.
Szilárdan bízom benned, és minden reményem beléd helyezem
"Benned bíztam, Szerető Isten, ne engedd, hogy szégyent érjek."
Túlságosan is jól tudom, hogy gyenge vagyok és állhatatlan.
Ismerem a kísértés erejét a legerősebb erény ellen is.
Láttam csillagokat hullani, és világom alapjai megroppantak.
Mindez nem aggaszt.
Még benned bízom, minden csapástól megóvsz,
És bizalmam biztos, hiszen rád támaszkodom.
Te táplálod rendületlenül erényemet.
Remélem ezért, hogy nem engedsz el, amikor megtévesztem magam.
Remélem, hogy megőrzöl a gonosz csalóka támadásai közepette.
Remélem, hogy gyengeségemben legyőzöl minden ellenséges erőt.
Remélem, hogy szereteted irántam soha el nem múlik,
És hogy szüntelen szeretni foglak téged.
"Benned bízom, Szerető Isten, ne engedd, hogy szégyent érjek!"

Szent Claude de la Colombiére Sj

- o -Kegyelmekben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánok!